Kategorie
Kategoria 2

Ks. prof. Michał Heller i najlepsi polscy matematycy na seminarium w Kielnarowej

W Kampusie WSIiZ w Kielnarowej jedenaścioro naukowców pod przewodnictwem ks. prof. Michała Hellera rozważało zagadnienia teorii kategorii, informatyki kwantowej, matematycznych aspektów ogólnej teorii względności Einsteina oraz mechaniki kwantowej. Na niesformalizowanym seminarium specjalistyczne dyskusje toczyły się nawet w czasie posiłków i w czasie wolnym, a zamiast korzystać z nowoczesnych pomocy naukowych, matematycy woleli rozwiązywać zadania przy tablicy oraz w jak najbardziej tradycyjnych zeszytach w kratkę. W spotkaniu udział wzięli: ks. prof. Michał Heller z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, prof. Wiesław Sasin, dr hab. Leszek Pysiak z Politechniki Warszawskiej, prof. Paweł Horodecki – dyrektor Międzynarodowego Centrum Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego, dr Ewa Falkiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr Michał Eckstein z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Mariusz Stopa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jacek Gruszczak i dr Tomasz Miller z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, mgr Tomasz Żynda z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. Jerzy Król z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Czytaj artykuł: Matematyczne seminarium prof Michała Hellera w Kielnarowej – WSIiZ w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 2

Co inwestowanie na giełdzie ma wspólnego z fizyką jądrową, czyli sukcesy studentów i absolwentów WSIiZ

Kamil RuszałaPiotr Dobrowolski, absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, otrzymali milion złotych dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wprowadzenie na rynek swojego pomysłu. Chodzi o narzędzie, które pozwoli na błyskawiczne inwestowanie na giełdzie, zastosowane przez nich rozwiązania znane są między innymi w fizyce jądrowej.

Inne sukcesy naszych studentów to między innymi:

 • publikacja współautorstwa Patryka Gulczyńskiego pt. The revelation of superintelligence została opublikowana w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „AI & Society – Journal of Knowledge, Culture and Communication”, znajdującym się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (40 pkt.) Artykuł powstał w wyniku współpracy Patryka Gulczyńskiego z dr. Konradem Szocikiem, pracownikiem Katedry Nauk Społecznych oraz Bartłomiejem Tkaczem, uczestnikiem seminarium doktoranckiego nauk o mediach WSIiZ;

Czytaj artykuł: Publikacja studenta WSIiZ w międzynarodowym czasopiśmie naukowym – WSIiZ w Rzeszowie

Czytaj artykuł: Absolwenci WSIiZ – Kamil Ruszała i Piotr Dobrowolski-dostali milion złotych

Czytaj artykuł: Milion złotych – czyli co wspólnego ma giełda i fizyka jądrowa – WSIiZ w Rzeszowie

 • na II Przegląd Prac Graficznych „Deadline” spłynęło 5 tysięcy projektów, z czego wyłonionych zostało 30 prac graficznych i 15 animacji. W obu kategoriach najlepsze okazały się studentki II roku grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej. Zwycięstwo w kategorii grafika przypadło Darii Pyziak, autorce pracy Cztery żywioły, nagrodę za najlepszą animację otrzymała natomiast Dominika Mazur za Eksperyment;

Czytaj artykuł: Najlepsze grafiki i animacje czyli DEADLINE w Kielnarowej – WSIiZ w Rzeszowie

 • na Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w siatkówce mężczyzn siatkarze AZS WSIiZ zdobyli 3. miejsce. Na podium przed WSIiZ stanęli zawodnicy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i PWSZ Krosno. Brązowy medal oznacza, że AZS WSIiZ awansowało do Akademickich Mistrzostw Polski.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ w czołówce polskich uczelni w międzynarodowym rankingu U-MULTIRANK 2020

Ranking U-Multirank 2020 potwierdził wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni. Najwyższe noty, czyli A – bardzo dobry oraz B – dobry, uzyskaliśmy aż w 15 podkategoriach. W klasyfikacji szczególnie doceniono badania, transfer wiedzy oraz umiędzynarodowienie uczelni. Uczelnie z najwyższą liczbą ocen „A” to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (9), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (8) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (8). Biorąc pod uwagę średnią ocen wszystkich podkategorii w 2020 roku wśród polskich uczelni, zajmujemy 4. miejsce na 37. Wyprzedają nas tylko: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, SGH Warszawa (jednak uczelnie te mają znacznie mniej ocenionych podkategorii). Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański. Ranking odnotowuje również wyniki takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge.

Czytaj artykuł: Rzeszowska uczelnia w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank – Forum Akademickie

Czytaj artykuł: WSIiZ w czołówce polskich uczelni w międzynarodowym rankingu U-MULTIRANK 2020 – RzeszowskieInfo.pl

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ rozpoczyna współpracę z TÜV NORD oraz Fundacją Podaruj Miłość

Porozumienie z firmą TÜV NORD ma na celu współpracę m.in. w obszarach: opracowywania projektów i wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych; przyjmowania przez TÜV NORD na praktyki dyplomowe studentów Uczelni, a także wspólnej organizacji tematycznych konferencji i seminariów. Wspólnym mianownikiem działalności Uczelni, a w szczególności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych WSIiZ i Fundacji Podaruj Miłość jest czynna pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Współpraca z Fundacją pozwoli w przyszłości m.in. organizować seminaria i konferencje, a także publikować teksty z szeroko pojętej tematyki związanej z niepełnosprawnością.

Czytaj artykuł: WSIiZ rozpoczyna współpracę z TÜV NORD – WSIiZ w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 2

Kolejna edycja konkursu im. Profesora Jana Winieckiego rozstrzygnięta

Praca magisterska autorstwa Mateusza Nowaka zwyciężyła w czwartej edycji konkursu im. Profesora Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową obronioną na WSIiZ. Student kierunku Zarządzanie przygotował publikację pt. „Ocena wpływu fuzji i przejęć banków na sektor bankowy i pracowników banków w Polsce w latach 2010-2019 na przykładzie wybranych podmiotów”. Promotorem pracy magisterskiej była dr Anna Lewandowska.

Czytaj artykuł: Konkurs im Profesora Jana Winieckiego rozstrzygnięty – WSIiZ w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 2

Przyznajemy pierwsze stypendia School of Leaders for Democracy dla studentów z Białorusi

Trzynaścioro studentów z Białorusi zostało stypendystami pierwszej edycji programu School of Leaders for Democracy (SoL-D). To studenci I roku studiów I stopnia, przedstawiciele kierunków: Zarządzanie (ścieżka PL oraz EN), Informatyka (ścieżka PL oraz EN), Logistyka, Grafika Komputerowa i Produkcja Multimedialna oraz Kosmetologia. Program School of Leaders for Democracy został wprowadzony do oferty WSIiZ w roku akademickim 2020/21 jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim, które przeżywa obecnie trudny czas. Władze Uczelni  zdecydowały się uruchomić moduł SoL-D dla tych Bialorusinów, którzy naukę w Polsce chcą połączyć z rozwojem wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Celem programu jest wspieranie studentów narodowości białoruskiej, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie postaw liderskich i obywatelskich.

Czytaj artykuł: W rzeszowskiej WSIiZ rusza „School of Leaders for Democracy” – specjalny program stypendialny dla studentów z Białorusi

Czytaj artykuł: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie rusza „School of Leaders for Democracy”

Czytaj artykuł: Stypendia „School of Leaders for Democracy” 2020 Moje Stypendium

Kategorie
Kategoria 2

InternetBeta 2020 w całości online i bezpłatnie

700 zarejestrowanych uczestników, 30 prelegentów, 2 dni spotkań online – dwunasta multidyscyplinarna konferencja InternetBeta odbyła się w dniach 16-17 września 2020 roku. 12. edycja konferencji InternetBeta była wyjątkowa, bo ze względu na pandemię miłośnicy konferencji oraz corocznych wrześniowych spotkań w Kielnarowej k. Rzeszowa nie mogli zobaczyć się na żywo. W trakcie tegorocznej Bety miały miejsce wystąpienia ekspertów omawiających zarówno kwestie bardziej techniczne, jak Google Analytics, dane, hosting, jak i prawo czy start-upy. Pojawiły się też prezentacje na temat zaangażowania społecznego, komunikacji czy przyszłości content marketingu. W tym roku prezentacja otwierająca Betę przypadła Pawłowi Tkaczykowi – specjaliście storytellingu, czyli ekspertowi budującemu strategię opowiadania o produkcie, usłudze lub firmie przy pomocy opowieści.

Czytaj artykuł: InternetBeta 2020 online i bezpłatnie Rzeszów Aktualności RESinet

Kategorie
Kategoria 2

Nowy skład Komisji do spraw etyki badań naukowych WSIiZ i Komisji Bioetycznej WSIiZ

Od 7 września 2020 roku Komisja do spraw etyki badań naukowych działa w nowym, siedmioosobowym składzie.  Przewodniczącym komisji w nowej kadencji został dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ. Na członków komisji powołano także dr Iwonę Leonowicz-Bukałę (wiceprzewodnicząca), dr Magdalenę Hoły-Łuczaj, dr Monikę Struck-Peregończyk, dr Konrada Szocika, dr Andrzeja Kiebałę oraz mgr Renatę Partykę (sekretarz). W tym składzie komisja będzie pracowała do końca kadencji, która potrwa do 31.08.2025 roku. Zadaniem Komisji jest ułatwienie naukowcom przygotowania projektów badawczych zgodnie z uniwersalnymi standardami etycznymi. Pod uwagę będą brane kryteria zgodności tych projektów ze standardami wypracowanymi w środowisku naukowym. Od 16 listopada 2020 roku nowy, jedenastoosobowy skład ma Komisja Bioetyczna WSIiZ. Członkami komisji reprezentującymi nauki medyczne zostali: prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, dr n. med. Ryszard Palczak, dr. n. med. Artur Bijoś, dr. n. med. Jarosław Janeczko, oraz dr n. med. Renata Orłowska-Florek – przedstawicielka Okręgowej Izby Lekarskiej. W skład komisji wybrano także 5 przedstawicieli innych zawodów, zostali nimi: ks. Stanisław Szwanenfeld – duchowny, ks. dr Andrzej Pociask – filozof/etyk, dr Anna Wójtowicz-Dawid – prawnik, mgr Bożena Skubisz – pielęgniarka, mgr Marek Laskowski – farmaceuta. W tym gronie komisja będzie pracowała do końca kadencji, która potrwa do 16.11.2023 roku. Zadaniem Komisji Bioetycznej jest wydawanie opinii o projektach badań klinicznych lub eksperymentach medycznych oraz dbanie o dobro pacjentów biorących w nich udział.

Czytaj artykuł: Komisja do spraw etyki badań naukowych WSIiZ w nowym składzie – WSIiZ w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 2 Kategoria 3

wpis 2

treść 2

Kategorie
Kategoria 1 Kategoria 2

wpis 1

krótki opis

Kategorie
Kategoria 2

Jak współczesny człowiek ma się odnaleźć „W labiryncie świata”? Wspólnie z Klasztorem Ojców Dominikanów w Rzeszowie i „Tygodnikiem Powszechnym” inaugurujemy nowy cykl spotkań dla mieszkańców miasta

Nowy cykl to odpowiedź na ogromne zainteresowanie wykładami popularnonaukowymi „Wielkie pytania w nauce”. Zmiana formuły spotkań na panele dyskusyjnych umożliwiła włączenie słuchaczy do rozmów na ważne tematy społeczno-kulturalne. W ramach pierwszego spotkania „O problemach współczesnego chrześcijaństwa” odbyła się dyskusja z udziałem ks. abp. Grzegorza Rysia i Szymona Hołowni.

W grudniu 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie w cyklu pt. „Polskie szanse i zaniechania” z udziałem o. Ludwika Wiśniewskiego, prof. Pawła Kowala, prof. Aleksandra Halla oraz prof. Tadeusza Pomianka.

Relacje filmowe z obu spotkań dostępne są na stronie internetowej wlabiryncieswiata.wsiz.pl. Spotkania dostępne są też w serwecie streamingowym Spotify oraz SoundCloud.

Czytaj artykuł: Abp Ryś i Szymon Hołownia w Rzeszowie Zacznijmy od przepraszam

Czytaj artykuł: Arcybiskup Grzegorz Ryś i dziennikarz Szymon Hołownia o problemach współczesnego chrześcijaństwa w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 2

Studenci WSIiZ bezkonkurencyjni w Hackathonie PekaoCoders

Piotr Guziak oraz Herman Cherniajev wygrali rzeszowską edycję Hackathonu PekaoCoders. Był to czwarty z ośmiu maratonów programowania na uczelniach wyższych w całej Polsce, podczas których uczestnicy w interdyscyplinarnych zespołach pod czujnym okiem grupy mentorów mierzyli się z wyzwaniami z pogranicza branży finansowej i big data.

Czytaj artykuł: Studenci WSIiZ w zwycięskim zespole Hackathon PekaoCoders

W 2019 roku studenci WSIiZ z powodzeniem rywalizowali także w innych konkursach, m.in.:

 • studenci z Koła Naukowego Kryminalistyki zajęli 2. miejsce w konkursie na „Najlepszy studencki zespół oględzinowy”. Zmagania zrealizowane zostały w trakcie VII edycji Ogólnopolskich Studenckich Warsztatów Kryminalistycznych zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ponadto student Piotr Czajkowski zdobył 3. miejsce w konkursie „Wiedza o kryminalistyce”;
 • Gracjana Magdoń i Krzysztof Szarek zostali laureatami 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego. Konkurs organizowany był przez Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, był częścią Międzynarodowego Festiwalu Sztuki TRANS/MISJE;
 • absolwenci WSIiZ zostali nominowani do Fryderyków 2019. Jolanta Mochalska i Artur Strączek byli współtwórcami teledysku Zuzy Jabłońskiej do piosenki Powiedz mi to w twarz. Reżyserem projektu był Dawid Ziemba z Rzeszowa;
 • siatkarze WSIiZ w turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn zajęli 3. miejsce w kategorii uczelni niepublicznych;
 • Marta Mysko zdobyła srebrny medal, a Viktoria Uiechko brązowy w czasie Akademickich Mistrzostwach Podkarpacia w tenisie ziemnym. Dzięki bardzo dobrej indywidualnej postawie w klasyfikacji drużynowej panie zajęły 2. miejsce;
 • Małgorzata Bodziany, Yurii Frolov, Anastassiia Khropata zajęli 5. miejsce w ramach Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego we wspinaczce sportowej;
 • w czasie Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w pływaniu Viktoria Uiechko zdobyła brąz na dystansie 50 m. stylem klasycznym oraz srebro na dystansie 100m. stylem zmiennym. Maksym Tanovskiy zdobył srebro na dystansie 50 m. stylem grzbietowym oraz brąz na dystansie 100 m. stylem zmiennym.
Kategorie
Kategoria 2

Wykłady WSIiZ realizowane w podkarpackich instytucjach kultury gromadzą publiczność z całej Polski

W ramach IV edycji cyklu „Wielkie pytania w nauce” oraz II edycji cyklu” W labiryncie świata” naszymi gośćmi byli:

 • prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro oraz ks. dr Jacek Prusak, którzy rozmawiali na temat Miłości zagrożonej przez ponowoczesność;
 • ks. prof. Michał Heller oraz prof. zw. Konstanty Andrzej Kulka, temat spotkania: Cztery pory roku w muzyce i w kosmosie;

Czytaj artykuł: „Muzyka to piękno, a kosmos to jest poznanie” Spotkanie z ks. prof Michałem Hellerem

Czytaj artykuł: ks. prof. Heller Coś poza czasem i bezwarunkowego jest w człowieku i Kosmosie

 • O. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek wzięli udział w debacie pt. Polskie szanse i zaniechania;
 • dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, tematy spotkań: W zgodzie ze sobą. Trudne relacje – sztuka stawiania granic w ramach cyklu „Chcesz mieć rację czy relację”;
 • dr Ewę Woydyłło-Osiatyńska oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki temat spotkania: Czy szczęścia można się nauczyć?.

Czytaj artykuł: Narodowa terapia jest nam potrzebna- czyli co stoi nam na drodze do szczęścia

 • Ponadto prof. Paweł Januszewicz – wieloletni dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, wygłosił wykłady: Czy w dobie fake news można skutecznie nauczać medycyny?, Dopalacze i narkotyki – czego nie wiemy, Otyłość – przekleństwo XXI wieku, Praca w korporacji – jakie ponosimy szkody zdrowotne.

Miłość zagrożona przez ponowoczesność – prof. Bogdan de Barbaro, ks. dr Jacek Prusak

Czytaj artykuł: Miłość jest wtedy, gdy jesteś prawdziwy w oczach drugiego człowieka

Czytaj artykuł: Ks. Jacek Prusak Powoli zapominamy, jak kochać

Cztery pory roku w muzyce i w kosmosie – ks. prof. Michał Heller, prof. Konstanty Andrzej Kulka

Polskie szanse i zaniechania. II edycja debaty: „W labiryncie świata”

Czytaj artykuł: Polskie szanse i zaniechania – o wykorzystanych i straconych

Czytaj artykuł: Ojciec Wiśniewski, Kowal, Hall i Pomianek o polskich sprawach w Rzeszowie

Czytaj artykuł: Polskie szanse i zaniechania – debata w Rzeszowie

Czytaj artykuł: O rybach, wędkach oraz o tym, kto jest największym optymistą…

„Czy szczęścia można się nauczyć ” – dr Ewa Woydyłło – Osiatyńska oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki

Chcesz mieć rację czy relację? – dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

W zgodzie ze sobą. Trudne relacje – sztuka stawiania granic – Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Otyłość przekleństwo XXI wieku – prof. Paweł Januszewicz

Praca w korporacji – jakie ponosimy szkody zdrowotne?

Czy w dobie fake news można skutecznie nauczać medycyny – prof. Paweł Januszewicz

Dopalacze i narkotyki – czego nie wiemy? – prof. Paweł Januszewicz

Kategorie
Kategoria 2

Dzięki WSIiZ podkarpackie szkoły są bardziej innowacyjne. W czasie zajęć uczniowie wykorzystują gry dydaktyczne oraz uczą się programowania

W ramach projektu „Programista z klasą”, finansowanego z programu Polska Cyfrowa, blisko 4000 uczniów szkół podstawowych oraz prawie 400 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego dowiedziało się, czym jest i jak wykorzystywać programowanie wizualne w dydaktyce. Uczelnia przeprowadziła cykl szkoleń, przekazała sprzęt multimedialny, materiały dydaktyczne oraz gry planszowe. Podobne wsparcie otrzymało ponad 1500 uczniów i nauczycieli z 14 podkarpackich szkół w ramach projektu „Omnibus”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Uczelnia od kilku lat prowadzi też cieszącą się dużym zainteresowaniem inicjatywę edukacyjną dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Regionalna Akademia Inspiracji”.

Zobacz stronę Projekt „Programista z klasą”

Czytaj artykuł: Projekt „Programista z klasą”

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank

WSIiZ pozostaje jednym z krajowych liderów niepublicznych szkół wyższych. W 2018 roku w międzynarodowym rankingu U-Multirank obejmującym 1600 szkół wyższych z 95 krajów świata, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania była jedyną uczelnią z Podkarpacia. Najwyższe noty tj. bardzo dobry „A” lub dobry „B” przyznano nam m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, jak też za osiągnięcia naukowe i publikacje oraz umiędzynarodowienie. Ranking U-Multirank jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

W polskim rankingu szkół wyższych „Perspektyw” w kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie WSIiZ okazała się najlepszą szkołą wyższą w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W porównaniu z wynikami z ubiegłego roku Uczelnia odnotowała wzrost w następujących kategoriach: prestiż, umiędzynarodowienie, innowacyjność, a także w kilku podkategoriach, takich jak: ocena parametryczna siły naukowej, rozwój kadry własnej, a także prowadzenie kierunków magisterskich.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2018 ocenili, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci zgodnie z oczekiwaniem rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem zewnętrznym oraz wyposaża absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje. WSIiZ otrzymał tytuł „Uczelnia Liderów”, a Rektor dr Wergiliusz Gołąbek wyróżnienie „Aurea Praxis”.

Syntetyczny opis wniosków sformułowanych w toku oceny Uczelni w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”

Czytaj artykuł: Znamy wyniki XIX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Kategorie
Kategoria 2

Pierwsi stypendyści unikatowego programu stypendialnego „School of Leaders”

Nasz nowy program stypendialny „School of Leaders” (SoL) wspiera najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtuje w nich postawy liderskie i obywatelskie. W 2018 roku 22 studentów (ścieżek polsko- i anglojęzycznych) zyskało możliwość korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ oraz z przedstawicielami biznesu. Studenci należący do SoL otrzymali stypendium w wysokości 100% wartości czesnego. Program stypendialny realizujemy we współpracy z Santander Universidades.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ uczestniczy w pilotażowym programie UE

Uczelnia uczestniczyła w pilotażowym programie UE pn. Catching-Up Regions. Jednym z celów programu było wzmocnienie relacji pomiędzy uczelniami a bizesem. Bezpośrednim efektem tych działań jest dziś Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, której operatorem jest WSIiZ w ramach wspólnego projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Kategorie
Kategoria 2

Nasi naukowcy współpracują z firmami i komercjalizują swoje badania

Zatrudnieni we WSIiZ naukowcy intensywnie współpracowali z firmami działającymi w branżach: informatyka (sztuczna inteligencja, sieci), w tym bioinformatyka, biologia medyczna, kosmetologia, a także wzornictwo przemysłowe, grafika komputerowa, finanse, ekonomia rynku pracy, środowisko regulacyjne czy nowe media.

Przykłady transferu wyników badan w roku akademickim 2017/2018:

 • zespół badawczy pod kierownictwem dr. inż. Leszka Gajeckiego z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ wraz z Poznańskim Centrum Superkompu­terowo-Sieciowym współrealizował projekt badawczo-rozwojowy firmy Haxon Telecom pt. Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłosze­niowych. Badania realizowane przez naukowców z WSIIZ miały na celu poprawę jakości rozpoznawa­nia mowy najnowszymi technikami obliczeniowymi. Projekt uzyskał wsparcie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma­zowieckiego na lata 2014–2020;
 • na Wydziale Medycznym WSIiZ powołano Centrum Wdrożeniowo-Usługowe (CWU), którego celem jest implementacja wyników badań pracowników Katedry Kosmetologii w tworzeniu innowacyjnych dermokosmetyków cechujących się wysoką, prozdrowotną aktywnością biologiczną. CWU oferuje także szereg usług związanych z opracowywaniem i wdrażaniem produktów kosmetycz­nych oraz nadzorem merytorycznym nad prowadzeniem ich dokumentacji. Już po kilku miesiącach działalności CWU może pochwalić się szerokim portfolio partnerów biznesowych, nie tylko z Polski, ale także m.in. z Hongkongu i Kazachstanu.
Kategorie
Kategoria 2

Studenci WSIiZ mogą uzyskać certyfikat kwalifikacji zawodowych Digital Marketing Qualification

Porozumienie między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska pozwoliło na uruchomienie otwartej dla wszystkich studentów specjalności Digital Marketing oraz przygotowanie się do egzaminu na certyfikat kwalifikacji zawodowych. Digital Marketing Qualification (DIMAQ) to dokument potwierdzający kwalifikacje pracowników rynku usług marketingu internetowego.

Kategorie
Kategoria 2

Uruchamiamy edukacyjny projekt dla młodzieży szkół średnich „Lekcja na 12 gwiazdek”

Niestandardowe metody edukacyjne i interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę na wypowiedź – w taki sposób przekazywaliśmy wiedzę o możliwościach, jakie obywatelom krajów członkowskich daje Unia Europejska. Projekt „Lekcja na 12 gwiazdek” był na Podkarpaciu realizowany pilotażowo przez Komisję Europejską wraz z ekspertami z Europe Direct Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwent.

Kategorie
Kategoria 2

Pierwsza edycja Szkoły Giełdowej we WSIiZ we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Słuchacze Szkoły zgłębiali wiedzę w obszarach takich jak: instrumenty finansowe i ich historia, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych, wybór i ocena spółki giełdowej, analiza fundamentalna i techniczna spółek giełdowych. Po odbyciu 14-godzinnego szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat desygnowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kategorie
Kategoria 2

Student WSIiZ jest najlepszym studentem zagranicznym w Polsce

Vadym Melnyk w ramach konkursu INTERSTUDENT został uznany za najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Nasz student zwyciężył w kategorii: studia licencjackie.

Pozostałe osiągnięcia studentówe WSIiZ w 2017 roku to m.in.:

 • Klaudia Hartmanis zdobyła brązowy medal Igrzysk Sportów Wrotkarskich – World Roller Games w dyscyplinie slalom na rolkach w kategorii battle. Udział w Igrzyskach wzięło ponad 4 tys. uczestników (zawodników i zawodniczek) z 61 państw;
 • członek Akademickiego Związku Sportowego WSIiZ i równocześnie judoka klubu Millenium Rzeszów – Kyrylo Veselovskyi zdobył złoty medal na Akademickich Mistrzostwach Polski odbywających się w Białymstoku. Ponadto judoka zajął 2. miejsce na zawodach Pucharu Polski Seniorów w Wesołej, w kategorii do 81 kg;
 • Przemysław Niepokój-Hepnar zdobył złoty medal na 6. Bardaf International Exhibition w słowackim Bardejowie. Jest to najwyższe odznaczenie na międzynarodowych salonach fotografii odbywających się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP). Nagrodzone złotym medalem zdjęcie zostało wykonane podczas podróży do Pekinu w 2010 roku. Ponadto za zdjęcie wykonane podczas pleneru na ukraińskim Zakarpaciu zdobył Honorowe Wyróżnienie FIAP.
 • Po raz kolejny WSIiZ znalazła się w gronie kilkunastu uczelni niepublicznych w kraju, których studenci otrzymali prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017 otrzymało dwóch studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.  

Zobacz wszystkich laureatów Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kategorie
Kategoria 2 Kategoria 4 Kategoria 5

wpis 6

treść 6

Kategorie
Kategoria 2

Architekt wolnej Polski. Świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego – publikacja upamiętniająca pierwszego Premiera III RP to efekt współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wydawnictwa ZNAK

Opracowanie poświęcone wszechstronnej roli, jaką Premier Tadeusz Mazowiecki odegrał w budowaniu III RP, powstało z inicjatywy prof. Tadeusza Pomianka, Prezydenta WSIiZ oraz prof. Aleksandra Halla. W uroczystej rzeszowskiej premierze książki wzięli udział autorzy wybranych rozdziałów: prof. Andrzej Friszke, prof. Aleksander Hall, Henryk Woźniakowski oraz Maciej Zięba OP, gospodarzem spotkania był Andrzej Brzeziecki, asystent Tadeusza Mazowieckiego.

Czytaj artykuł: Architekt wolnej Polski O Tadeuszu Mazowieckim w poniedziałek w Rzeszowie

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ wysoko oceniona w rankingach polskich i zagranicznych

Trzecia edycja międzynarodowego rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W 18 podkategoriach Uczelnia uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B”. WSIiZ została doceniona w zakresie badań naukowych, dydaktyki, transferu wiedzy, umiędzynarodowienia i zaangażowania w regionie, uzyskując w poszczególnych podkategoriach po 9 not bardzo dobrych i dobrych. Najwyższej oceniono działalność WSIiZ w zakresie badań naukowych, w tym wysoki odsetek publikacji interdyscyplinarnych; w tej podkategorii WSIiZ jest jedyną uczelnią prywatną w Polsce (wśród placówek biorących udział w rankingu), która otrzymała ocenę bardzo dobrą. W trzeciej edycji europejskiego rankingu U-Multirank wzięło udział 1300 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów z 80 krajów. Polskę reprezentowały 44 uczelnie.

Czytaj artykuł: Wyniki rankingu U-Multirank 2016 – WSIiZ ponownie w czołówce polskich uczelni

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2016 przygotowanym przez „Perspektywy”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w czołówce najlepszych uczelni pod względem międzynarodowości, innowacyjności i warunków studiowania. W zestawieniu magisterskich uczelni niepublicznych WSIiZ zajęła 10 miejsce (na 70 badanych uczelni), poprawiając swój wynik sprzed roku o 3 pozycje. Dzięki uprawnieniom doktorskim WSIiZ po raz pierwszy znalazła się w rankingu uczelni akademickich 2016, przygotowanym przez „Perspektywy”. WSIiZ otrzymała wysokie oceny w kategoriach: umiędzynarodowienie (6. pozycja na 70 uczelni), warunki studiowania (7. pozycja) i siła naukowa (9. pozycja). Pod względem działalności naukowej (publikacje, cytowania, współczynnik Hirscha) WSIiZ uwzględniona została w pierwszej trójce ocenianych uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania po raz piąty z rzędu uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów”, zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy postęp w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” WSIiZ zdobyła dotąd wszystkie możliwe nagrody – tytuł „Najwyższa Jakość Studiów” za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, tytuł „Aurea Praxis” dla rektorów wykazujących się zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, tytuł „Magna Academica” dla prof. Tadeusza Pomianka za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego oraz tytuł „Primus” za najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Kategorie
Kategoria 2

Jak Polacy korzystają z mediów? We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim realizujemy unikalne badania naukowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Warszawski rozpoczęły współpracę w zakresie interdyscyplinarnych badań na temat sposobu konsumpcji mediów przez Polaków. Dotychczas nie podejmowano szeroko zakrojonych badań ogólnopolskich poświęconych tej tematyce.

Ponadto WSIiZ podpisała porozumienie w sprawie współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelnie współpracowały głównie na gruncie badań naukowych związanych z chorobami układu krążenia rozwijającymi się na podłożu miażdżycy tętnic.

Kategorie
Kategoria 2

Nie zwalniamy z rozwojem współpracy międzynarodowej

W roku 2016/2017 w ramach anglojęzycznej oferty kształcenia studenci mogli podjąć kształcenie na dziewięciu kierunkach: Aviation Management, Finance and Accounting, Financial Management, Information Technology, Information Technology and Econometrics, International Management, Logistics in Transport, Logistics oraz Physiotherapy. We WSIiZ kształciło się około 2 tys. obcokrajowców z ponad 20 krajów świata.

Uczelnia uczestniczyła również w realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, a także w różnych inicjatywach gospodarczych. Podjęliśmy współpracę z Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczą oraz z uniwersytetami: University „Kore” of Enna (Włochy), University of Dubronvik (Chorwacja), Erzincan University (Turcja), Shine Future Worldwide Consultants (Indie), Kasturi Placement Services (Malezja), Romanian Airport Services (Rumunia), Istanbul Kemerburgaz University (Turcja), Kodolanyi Janos University of Applied Sciences (Węgry).

Ponadto eksperci International Air Transport Association (IATA) dyskutowali we WSIiZ o modernizacji europejskiej przestrzeni powietrznej na międzynarodowym seminarium, a w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się obrady główne Europejskiego Parlamentu Młodzieży (European Youth Parliament – EYP), wzięło w nich udział 100 młodych osób z Polski oraz siedemnastu krajów Unii Europejskiej.

W ramach współpracy z Chinami studenci WSIiZ nadal wyjeżdżali na semestralne lub roczne studia do następujących uczelni: Anshan Normal University, Shanxi Agricultural University, Dalian Nationalities University, Guangxi University, Anhui Xinhua University , Xinzhou Teachers University, Shjiazhuang University, Hebei Polytechnic Insitute, Xingtai University, Boading University, Handan University. Z kolei studia we WSIiZ podjęli studenci z Xinzhou Teahers University, Shanxi Agriculture University, Anhui Xinhua University.

W ramach programu Double Degree studenci WSIiZ mieli możliwość uzyskania poza dyplomem WSIiZ także dyplom uczelni brytyjskich: Coventry University, Derby University, Huddersfield University, UCLAN, University of Wales Trinity Saint David, Northumbria University, Ulster University, Amity University, London School of Business Management, City College, Bolton, University of Abertay Dundee.

W zakresie zawartych porozumień wybrana grupa studentów WSIiZ podjęła również studia w Wielkiej Brytanii, wymiana studentów i kadry realizowana była w ramach programu Erasmus, a w ramach wspólnych dyplomów WSIiZ i IUPUI studenci WSIiZ realizowali zajęcia z kadrą amerykańską.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ w czołówce niepublicznych szkół wyższych pod względem liczby przyznanych stypendiów studenckich Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WSIiZ zajęła drugie miejsce pod względem liczby studentów, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Pełen wykaz laureatów stypendium MNiSW dostępny jest – tutaj.

Pozostałe osiągnięcia studentów WSIiZ 2016 roku to m.in.:

 • zespół WSIiZ zdobył 1. miejsce w konkursie Business Mixer podczas Business Mixer. Zaprezentowali swoją aplikację – Smarthouse, która pozwala na zarządzanie urządzeniami elektrycznymi w inteligentnym domu. Drużyna zdobyła także 3. miejsce w krajowych finałach IMAGINE CUP 2016 – największym konkursie technologicznym na świecie organizowanym przez Microsoft. Studenci WSIiZ wygrali również konkurs Smart City Challenge, realizowany przy okazji Imagine Cup;
 • Iwona Kościółek zdobyła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie stypendialnym organizowany przez serwis clicktrans;
 • Przemysław Niepokój-Hepnar zdobył 5 nagród w konkursie Family of Man realizowanym pod patronatem IPA za reportaż wykonany w romskiej wiosce Lenartov na Słowacji. Lider Koła Naukowego Diafragma zdobył 1. nagrodę w kategorii „Adult Love”, 3. nagrodę w kategorii „Youth” oraz 3 Honorowe Wyróżnienia. Ponadto przyznano mu honorowe wyróżnienia w konkursie International Photography Awards oraz honorowe wyróżnienie prestiżowego konkursu Neutral Density Photography Awards (ND Awards) w kategorii profesjonalnej.

W roku 2016 nie zabrakło również sukcesów sportowych AZS WSIiZ. Judoka Kyrylo Veselovskyi zdobył w Międzynarodowym Pucharze Polski Juniorów w Gdyni brązowy medal w kategorii do 81 kg i wywalczył złoty medal juniorów na Warsaw Judo Open w kat. 81 kg wygrywając 4 pojedynki.

Kategorie
Kategoria 2

We WSIiZ szukamy odpowiedzi „Jak usprawnić mózg nastolatka?” i próbujemy „Zrozumieć świat”

W 2016 roku Uczelnia gościła m.in.:

 • prof. Jerzego Olędzkiego, ks. prof. Józefa Klocha i prof. Tomasza Gobana-Klasa – uczestniczyli w debacie pt. O władzy i panowaniu mediów;
 • prof. Jerzego Vetulaniego – wygłosił wykład pt. Jak usprawnić mózg nastolatka?

Dodatkowo WSIiZ realizowała panel dyskusyjny „Zrozumieć świat” dedykowany uczniom szkół średnich, w którym wzięli udział:

 • prof. Witold Kwaśnicki – temat spotkania: Kapitalizm – jedyny system ekonomiczny w historii, który wyciągnął ludzkość z biedy;
 • prof. Jan Winiecki oraz prof. Andrzej Kondratowicz podjęli próbę odpowiedzi na pytanie Po co nam wolność w gospodarce?;
 • prof. Jan Winiecki oraz Jacek Szymanderski dyskutowali na temat polityki imigracyjnej;
 • dr Bohdan Wyżnikiewicz wygłosił wykład pt. Fakty i mity nierówności dochodowych w kapitalistycznych gospodarkach rynkowych.
Kategorie
Kategoria 2

Wzorcowa baza dydaktyczna i świetna współpraca z biznesem – takie są wnioski z oceny ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę kierunku informatyka (studia I i II stopnia) oraz logistyka (studia I stopnia). Obydwa kierunki otrzymały ocenę pozytywną. W przypadku kierunku informatyka za wzorcową została uznana infrastruktura dydaktyczna, z kolei w przypadku kierunku logistyka Komisja zwróciła uwagę na świetną współpracę uczelni ze światem biznesu oraz na możliwość zdobywania przez studentów międzynarodowych certyfikatów. Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Jej ocena decyduje o uprawnieniach do prowadzenia studiów na danym kierunku.

Niezależnie od oceny Komisji, WSIiZ została uwzględniona w następujących rankingach:

 • w rankingu U-Multirank 2015 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. Najwyższe noty, czyli ocenę „A – bardzo dobry” i „B – dobry” WSIiZ otrzymała łącznie aż w 17 kategoriach („A” w 9 kategoriach, „B” w 8 kategoriach) – doceniono przede wszystkim badania naukowe, wykorzystywanie osiągnięć naukowych w praktyce, liczbę cytowań uczelnianej kadry czy przychody zewnętrzne z badań. Wysoko oceniono też programy studiów w języku angielskim, zagraniczną kadrę naukową oraz jakość przekazywania wiedzy. Ranking porównywał uczelnie z całego świata – 1200 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów studiów z 80 krajów, Polskę reprezentowało 41 uczelni;
 • w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2015, przygotowanym przez „Perspektywy”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utrzymała pozycję lidera w Polsce wschodniej. WSIiZ znalazła się w czołówce najlepszych uczelni pod względem międzynarodowości, innowacyjności i warunków studiowania. W zestawieniu magisterskich uczelni niepublicznych WSIiZ zajęła 13. miejsce na 70 badanych placówek;
 • w rankingu uczelni niepublicznych 2015 „Perspektywy” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zajęła pozycję lidera w czterech kategoriach: liczba studentów stacjonarnych, liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich, liczba studentów cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014 oraz liczba krajów, z których pochodzą studenci cudzoziemcy;
 • w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w gronie 10 najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni niepublicznych w Polsce (na ponad 320 uczelni). W Polsce południowo-wschodniej żadnej innej uczelni niepublicznej nie ma w gronie wyróżnionych szkół wyższych;
 • w badaniach „UNIVERSUM TALENT RESEARCH 2015” realizowanych przez międzynarodową organizację Universum ze Sztokholmu studenci WSIiZ ocenili swoje zadowolenie z wybranych studiów na poziomie 7,6 punktów. Z ich uznaniem spotkały się: przygotowanie absolwentów do profesjonalnej kariery zawodowej, możliwość współpracy z pracodawcami, wsparcie w rozwoju kariery zawodowej. Udział w badaniach wzięło ponad 23 tys. studentów z 60 polskich uczelni publicznych i 10 szkół niepublicznych.