Kategorie
Kategoria 2

Nowy skład Komisji do spraw etyki badań naukowych WSIiZ i Komisji Bioetycznej WSIiZ

Zadaniem Komisji do spraw etyki badań naukowych jest ułatwienie naukowcom przygotowywania projektów badawczych zgodnie z uniwersalnymi standardami etycznymi. Zadaniem Komisji Bioetycznej jest wydawanie opinii o projektach badań klinicznych lub eksperymentach medycznych oraz dbanie o dobro pacjentów biorących w nich udział.

Nowy skład Komisji do spraw etyki badań naukowych WSIiZ i Komisji Bioetycznej WSIiZ

Od 7 września 2020 roku Komisja do spraw etyki badań naukowych działa w nowym, siedmioosobowym składzie.  Przewodniczącym komisji w nowej kadencji został dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ. Na członków komisji powołano także dr Iwonę Leonowicz-Bukałę (wiceprzewodnicząca), dr Magdalenę Hoły-Łuczaj, dr Monikę Struck-Peregończyk, dr Konrada Szocika, dr Andrzeja Kiebałę oraz mgr Renatę Partykę (sekretarz). W tym składzie komisja będzie pracowała do końca kadencji, która potrwa do 31.08.2025 roku. Zadaniem Komisji jest ułatwienie naukowcom przygotowania projektów badawczych zgodnie z uniwersalnymi standardami etycznymi. Pod uwagę będą brane kryteria zgodności tych projektów ze standardami wypracowanymi w środowisku naukowym. Od 16 listopada 2020 roku nowy, jedenastoosobowy skład ma Komisja Bioetyczna WSIiZ. Członkami komisji reprezentującymi nauki medyczne zostali: prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński, prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, dr n. med. Ryszard Palczak, dr. n. med. Artur Bijoś, dr. n. med. Jarosław Janeczko, oraz dr n. med. Renata Orłowska-Florek – przedstawicielka Okręgowej Izby Lekarskiej. W skład komisji wybrano także 5 przedstawicieli innych zawodów, zostali nimi: ks. Stanisław Szwanenfeld – duchowny, ks. dr Andrzej Pociask – filozof/etyk, dr Anna Wójtowicz-Dawid – prawnik, mgr Bożena Skubisz – pielęgniarka, mgr Marek Laskowski – farmaceuta. W tym gronie komisja będzie pracowała do końca kadencji, która potrwa do 16.11.2023 roku. Zadaniem Komisji Bioetycznej jest wydawanie opinii o projektach badań klinicznych lub eksperymentach medycznych oraz dbanie o dobro pacjentów biorących w nich udział.

Czytaj artykuł: Komisja do spraw etyki badań naukowych WSIiZ w nowym składzie – WSIiZ w Rzeszowie