Kategorie
Kategoria 1

Vivat Academia, vivat professores! W ciągu 25 lat ponad 130 pracowników WSIiZ uzyskało stopnie i tytuły naukowe

Vivat Academia, vivat professores! W ciągu 25 lat ponad 130 pracowników WSIiZ uzyskało stopnie i tytuły naukowe

Historia rozwoju kadry własnej WSIiZ w latach 1996-2020 (stopnie i tytuły naukowe)