Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ wysoko oceniona w rankingach polskich i zagranicznych

Trzecia edycja międzynarodowego rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ.

WSIiZ wysoko oceniona w rankingach polskich i zagranicznych

Trzecia edycja międzynarodowego rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W 18 podkategoriach Uczelnia uzyskała najwyższe noty – bardzo dobry „A” lub dobry „B”. WSIiZ została doceniona w zakresie badań naukowych, dydaktyki, transferu wiedzy, umiędzynarodowienia i zaangażowania w regionie, uzyskując w poszczególnych podkategoriach po 9 not bardzo dobrych i dobrych. Najwyższej oceniono działalność WSIiZ w zakresie badań naukowych, w tym wysoki odsetek publikacji interdyscyplinarnych; w tej podkategorii WSIiZ jest jedyną uczelnią prywatną w Polsce (wśród placówek biorących udział w rankingu), która otrzymała ocenę bardzo dobrą. W trzeciej edycji europejskiego rankingu U-Multirank wzięło udział 1300 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów z 80 krajów. Polskę reprezentowały 44 uczelnie.

Czytaj artykuł: Wyniki rankingu U-Multirank 2016 – WSIiZ ponownie w czołówce polskich uczelni

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2016 przygotowanym przez „Perspektywy”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w czołówce najlepszych uczelni pod względem międzynarodowości, innowacyjności i warunków studiowania. W zestawieniu magisterskich uczelni niepublicznych WSIiZ zajęła 10 miejsce (na 70 badanych uczelni), poprawiając swój wynik sprzed roku o 3 pozycje. Dzięki uprawnieniom doktorskim WSIiZ po raz pierwszy znalazła się w rankingu uczelni akademickich 2016, przygotowanym przez „Perspektywy”. WSIiZ otrzymała wysokie oceny w kategoriach: umiędzynarodowienie (6. pozycja na 70 uczelni), warunki studiowania (7. pozycja) i siła naukowa (9. pozycja). Pod względem działalności naukowej (publikacje, cytowania, współczynnik Hirscha) WSIiZ uwzględniona została w pierwszej trójce ocenianych uczelni.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania po raz piąty z rzędu uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów”, zdobywając najwyższą liczbę punktów rankingowych. Uczelnię nagrodzono też wyróżnieniem specjalnym za największy postęp w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” WSIiZ zdobyła dotąd wszystkie możliwe nagrody – tytuł „Najwyższa Jakość Studiów” za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, tytuł „Aurea Praxis” dla rektorów wykazujących się zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, tytuł „Magna Academica” dla prof. Tadeusza Pomianka za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego oraz tytuł „Primus” za najwyższą liczbę punktów rankingowych.