Kategorie
Kategoria 1

Badania pracowników WSIiZ wśród najlepszych projektów badawczych w Polsce

Badania zespołu prof. dra hab. inż. Bogdana Wilamowskiego zostały odnotowane w wydanym przez MNiSW biuletynie „Osiągnięcia Nauki Polskiej 2016”.

Badania pracowników WSIiZ wśród najlepszych projektów badawczych w Polsce

Badania zespołu prof. dra hab. inż. Bogdana Wilamowskiego z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji Wydziału Informatyki Stosowanej, dotyczące inteligentnych nieliniowych systemów o płytkich i głębokich architekturach, zostały odnotowane w wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego biuletynie „Osiągnięcia Nauki Polskiej 2016”, prezentującym najlepsze projekty badawcze zrealizowane przez polskich naukowców.

Wśród projektów wybranych do finansowania w konkursie OPUS (panel ST7) znalazł się projekt pt. Opracowanie efektywnych mechanizmów percepcyjnych robota wykorzystujących uczenie motywowane oraz samoorganizującą się pamięć asocjacyjną, którego kierownikiem był prof. Janusz Starzyk. Projekt był jedynym w grupie 19 wybranych projektów afiliowanym przy uczelni niepublicznej.

Dużym zainteresowaniem międzynarodowych czasopism naukowych cieszyły się również badania zespołu pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dot. możliwości kolonizacji Marsa.

Badacze analizowali m.in. aspekty psychologiczne i etyczne, a także kwestie dostosowania się człowieka do nowych warunków, współżycia w grupie i rywalizacji.

źródło: onet.pl