Kategorie
Kategoria 1

Zmiana na stanowisku Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Od 5 września 2015 roku Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania kieruje nowy Rektor – dr Wergiliusz Gołąbek. Dotychczasowy Rektor prof. Tadeusz Pomianek objął funkcję Prezydenta.

Zmiana na stanowisku Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W wyniku zmiany statutu Uczelni dotychczasowy Rektor – prof. Tadeusz Pomianek, został Prezydentem. Nowym Rektorem Uczelni został dr Wergiliusz Gołąbek pełniący do tej pory obowiązki pierwszego zastępcy Rektora i Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy.

Zmiany w strukturze i nowy podział uprawnień Prezydenta i Rektora miały zwiększyć efektywność w funkcjonowaniu uczelni. Główną rolą Prezydenta i wspierającej go Rady Prezydenckiej była dbałość o skuteczną realizację strategii Uczelni. WSIiZ stawiała na rozszerzenie współpracy międzynarodowej, a nadzór nad tym leżał w kompetencji Prezydenta. Za bezpośrednie kierowanie współpracą międzynarodową odpowiadał Wiceprezydent WSIiZ, dr Andrzej Szelc.

Rektora wspierali dwaj nowo powołani prorektorzy: prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. nauki oraz dr Andrzej Rozmus, Prorektor ds. nauczania.

Artykuły