Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank

WSIiZ pozostaje jednym z krajowych liderów niepublicznych szkół wyższych. W 2018 roku w międzynarodowym rankingu U-Multirank obejmującym 1600 szkół wyższych z 95 krajów świata, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania była jedyną uczelnią z Podkarpacia.

WSIiZ w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank

WSIiZ pozostaje jednym z krajowych liderów niepublicznych szkół wyższych. W 2018 roku w międzynarodowym rankingu U-Multirank obejmującym 1600 szkół wyższych z 95 krajów świata, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania była jedyną uczelnią z Podkarpacia. Najwyższe noty tj. bardzo dobry „A” lub dobry „B” przyznano nam m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, jak też za osiągnięcia naukowe i publikacje oraz umiędzynarodowienie. Ranking U-Multirank jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

W polskim rankingu szkół wyższych „Perspektyw” w kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie WSIiZ okazała się najlepszą szkołą wyższą w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W porównaniu z wynikami z ubiegłego roku Uczelnia odnotowała wzrost w następujących kategoriach: prestiż, umiędzynarodowienie, innowacyjność, a także w kilku podkategoriach, takich jak: ocena parametryczna siły naukowej, rozwój kadry własnej, a także prowadzenie kierunków magisterskich.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2018 ocenili, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci zgodnie z oczekiwaniem rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem zewnętrznym oraz wyposaża absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje. WSIiZ otrzymał tytuł „Uczelnia Liderów”, a Rektor dr Wergiliusz Gołąbek wyróżnienie „Aurea Praxis”.

Syntetyczny opis wniosków sformułowanych w toku oceny Uczelni w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”

Czytaj artykuł: Znamy wyniki XIX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018