Kategorie
Kategoria 2

Pierwsza edycja Szkoły Giełdowej we WSIiZ we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Słuchacze Szkoły zgłębiali wiedzę w obszarach takich jak: instrumenty finansowe i ich historia, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę…

Pierwsza edycja Szkoły Giełdowej we WSIiZ we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Słuchacze Szkoły zgłębiali wiedzę w obszarach takich jak: instrumenty finansowe i ich historia, wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych, wybór i ocena spółki giełdowej, analiza fundamentalna i techniczna spółek giełdowych. Po odbyciu 14-godzinnego szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat desygnowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.