Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ uczestniczy w pilotażowym programie UE

WSIiZ uczestniczy w pilotażowym programie UE

Uczelnia uczestniczyła w pilotażowym programie UE pn. Catching-Up Regions. Jednym z celów programu było wzmocnienie relacji pomiędzy uczelniami a bizesem. Bezpośrednim efektem tych działań jest dziś Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, której operatorem jest WSIiZ w ramach wspólnego projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.