Kategorie
Kategoria 1

Centrum Kultury i Języka Polskiego powstaje na WSIiZ

Centrum Kultury i Języka Polskiego działające przy WSIiZ jest jedynym z kilkunastu podmiotów w Polsce, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Centrum Kultury i Języka Polskiego powstaje na WSIiZ

W lutym 2017 roku przy WSIiZ powstało Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP ) (hipełacze: https://certyfikatpolski.rzeszow.pl/pl/strona-glowna/). Misją Centrum Kultury i Języka Polskiego jest szerzenie kultury i znajomości języka polskiego wśród obcokrajowców, a także prowadzenie certyfikowanych kursów przygotowujących do zdania egzaminu państwowego z tego języka

Celem Centrum Kultury i Języka Polskiego jest służenie obcokrajowcom w zakresie nie tylko nauczania języka polskiego jako obcego, przeprowadzanie licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego, lecz także propagowanie kultury polskiej. Organizowane przez CKiJP kursy języka polskiego jako obcego są dla słuchaczy okazją nie tylko do poszerzania znajomości języka polskiego, lecz także do zaznajomienia się z historią, tradycjami i obyczajami w Polsce. Działania te będą miały na celu ułatwienie obcokrajowcom funkcjonowania w Polsce.

Oferowane przez Centrum państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w zakresie tego języka, umożliwienie podjęcia studiów na uczelni wyższej oraz uzyskanie ministerialnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie – B1 przez osoby starające się o uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Artykuły