Kategorie
Kategoria 1

Zachowujemy europejskie standardy przy rekrutacji pracowników naukowych i możemy posługiwać się logo HR Excellence in Research

„HR Excellence in Research” to wyróżnienie dla instytucji działających w sferze B+R, kierujących się zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Zachowujemy europejskie standardy przy rekrutacji pracowników naukowych i możemy posługiwać się logo HR Excellence in Research

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołączyła do grona jednostek posiadających prawo korzystania z logo HR Excellence in Research. To certyfikat, który potwierdza spełnienie wymagań zapisanych w:

Dokumenty te stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej w obszarze badań naukowych, określając zasady zatrudniania i warunki pracy dla naukowców. HR Excellence in Research zwiększa atrakcyjność Europejskiej Przestrzeni Badawczej.