Kategorie
Kategoria 1

Uruchamiamy pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej studia General Aviation

Uruchamiamy pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej studia General Aviation

General Aviation to elitarny i międzynarodowy kierunek odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora lotniczego. Uczelnia pozyskała część środków na uruchomienie tej specjalności z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Do NCBiR spłynęło 177 wniosków uczelni z całej Polski, z czego dofinansowanie otrzymały 62 uczelnie. Związany z nową lotniczą specjalnością projekt WSIiZ „Start do kariery. Międzynarodowe studia General Aviation” został sklasyfikowany przez NCBiR na 6. miejscu wśród wszystkich złożonych projektów.

Czytaj artykuł: Rzeszowska WSIZ uruchomi pierwsze w regionie studia General Aviation