Kategorie
Kategoria 2

Prestiżowa nagroda Europejskiej Konferencji Lotniczej przyznana studentowi WSIiZ

Marcin Dziedzic zdobył nagrodę European Prize in Aviation Management and Economics. Wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowej Konferencji Lotniczej, która miała miejsce w Cranfield w Wielkiej Brytanii.

W 2015 roku studenci WSIiZ z powodzeniem rywalizowali także w innych prestiżowych konkursach, m.in.:

 • zespół Cervi studentów WSIiZ zajął 3. miejsce w krajowych finałach konkursu Imagine Cup. Reprezentanci WSIiZ dostali także wyróżnienie od inwestorów oraz zaproszenie do konkursu Dragons’ Den. W czasie konkursu Dragons’ Den zespół otrzymał najwięcej ofert inwestycyjnych oraz największe zainteresowanie publiczności. Projekt zespołu Cervi dotyczył wykorzystania dronów do monitorowania obszarów przyrodniczych;
 • Kamil Boryło zdobył w trakcie Ogólnopolskiego Turnieju Akademickiego Trans.Edu 5. miejsce oraz staż w Spedycji firmy Omega Pilzno;
 • reprezentant Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych, Bartek Czubak zdobył 1. miejsce w konkursie Microsoft 3C Code Competition. W wydarzeniu brało udział 500 uczestników z Polski i innych krajów;
 • w roku akademickim 2015/2016 pięcioro studentów WSIZ uzyskało prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia;
 • liczne nagrody zdobył fotografik, student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Przemysław Niepokój-Hepnar. Wśród najważniejszych wyróżnień należy wskazać: Brązowy Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP na międzynarodowym salonie fotograficznym, Spring Fotosalon Bardaf w Bardejowie, Wyróżnienie FIAP – Bardaf International Exhibition.
Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ odnotowuje najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego WSIiZ miała najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w latach 2013–2015. Analiza danych GUS dotyczących szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim pokazała, że na przełomie trzech lat WSIiZ odnotowała najwyższy – trzynastoprocentowy – przyrost kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Oprócz WSIiZ jedynie dwie uczelnie spośród czternastu na Podkarpaciu były „na plusie”: Politechnika Rzeszowska z przyrostem sześcioprocentowym oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu – czteroprocentowym. W roku akademickim 2015/2016 we WSIiZ przyjętych zostało 1708 studentów, w tym 1193 osoby na studia I stopnia (licencjacie i inżynierskie) i 515 osób na studia II stopnia (magisterskie). Ponadto 1215 słuchaczy rozpoczęło studia podyplomowe i kursy. Łącznie w roku akademickim 2015/2016 naukę podjęło 7517 osób, w tym 2009 obcokrajowców.

Kategorie
Kategoria 2

Inauguracja działalności jednostek wspierających nowe biznesy

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii – to trzy nowe jednostki, które powołała do istnienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Powołane jednostki kontynuowały działania funkcjonującego od 2008 r. Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości. Głównym celem ich działalności była pomoc studentom i przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Inauguracja działalności nowych jednostek odbyła się w dniu 10 grudnia 2014 r. w ramach konferencji  „Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”.

Kategorie
Kategoria 2

Złote Krzyże Zasługi dla pracowników WSIiZ

Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Złote Krzyże Zasługi dwóm pracownikom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prorektor WSIiZ ds. Współpracy z Zagranicą, dr Andrzej Szelc oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych, dr Roman Wisz otrzymali je za działania na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Kategorie
Kategoria 2

Mamy 1. i 4. miejsce w krajowym finale Imagine Cup w kategorii: Games

Imagine Cup to największy na świecie konkurs technologiczny. Projekt, z którym reprezentanci WSIiZ zdobyli 1. miejsce, to inspirowana motywami baśniowymi gra Lore. Drugi zespół WSIiZ zajął 4. miejsce z grą Cloud Rider. Laureaci pierwszych miejsc w Finałach Krajowych w każdej z kategorii reprezentowali Polskę w półfinałach światowych odbywających się online. Współorganizatorem Imagine Cup w Polsce był Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a honorowy patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki.

Pozostałe osiągnięcia studentów WSIiZ 2014 roku to m.in.:

 • Daniel Dereniowski zdobył 1. miejsce w ramach regionalnej edycji konkursu Studencki Nobel. W ramach tego samego konkursu 2. miejsce przyznano Inessie Tkachenko, redaktor naczelnej „Pressji”, 3. zaś miejsce przyznano Pawłowi Skoczowskiemu. Studenci WSIiZ otrzymali także nagrody branżowe. Michał Ręczkowicz został nagrodzony w kategorii nauki inżynieryjne i techniczne, Paweł Skoczowski – w kategorii nauki prawnicze, a Daniel Dereniowski – w kategorii nauki społeczne;
 • studenci WSIiZ zdobyli 1. miejsce w maratonie programistycznym pt. Noc żywych deweloperów (Night of The Living Devs). W konkursie wzięło udział 35 drużyn reprezentujących uczelnie z całego kraju. Reprezentanci WSIiZ zdobyli 2125 pkt, druga na liście Politechnika Opolska uzyskała 1560 punktów;
 • Rafał Tereszkiewicz, student I roku finansów i rachunkowości, członek Koła Naukowego FLOW, został laureatem ogólnopolskiego konkursu inwestycyjnego „Project Trader”. Organizatorem konkursu był Dom Maklerski HFT Brokers;
 • Alicja Gajewska, studentka aviation management, zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Dzięki zajęciu 1. miejsca wzięła udział w sympozjum ICAO w Montrealu w Kanadzie. W ramach konkursu studentka WSIiZ przedstawiła referat na temat wyzwań stojących przed przemysłem lotniczym oraz dokument roboczy;
 • drużyna WSIiZ reprezentowała Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią w międzynarodowym konkursie umiejętności inwestowania w instrumenty finansowe Rotman International Trading Competition organizowanym przez Uniwersytet w Toronto. W konkursie brały udział 52 zespoły z 47 uczelni z całego świata, przede wszystkim największe uczelnie z USA oraz Kanady, jak również z Anglii, Irlandii, Włoch, Południowej Afryki, czy Hongkongu. W ostatecznym rozrachunku studenci WSIiZ zajęli wyśmienite 14. miejsce, wyprzedzając studentów tak renomowanych uczelni, jak: Stanford University, Academy of West Point, University of California Los Angeles, czy University of Chicago;
 • Joanna Foltarz, przewodnicząca samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została przewodniczącą Forum Uczelni Niepublicznych. Wyboru dokonano podczas II Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych. Forum jest podmiotem zrzeszającym samorządy studenckie uczelni niepublicznych znajdujących się na terenie Polski. Jest to organizacja działająca pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem FUN jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze niepublicznym;
 • dwie studentki kierunku finanse i rachunkowość otrzymały prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSIiZ była jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, której studentów uhonorowano tymi wyróżnieniami;
 • Piotr Nowakowski i Rafał Buszek, studenci kierunku turystyka i rekreacja reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata w siatkówce mężczyzn, które odbyły się w sierpniu i wrześniu 2014 roku. Studenci WSIiZ, wraz ze swoim zespołem wywalczyli 1. miejsce, sięgając po 40 latach po tytuł Mistrzów Świata.
Kategorie
Kategoria 2

Rozwijamy kierunki okołomedyczne i powołujemy Medyczne Konsorcjum Naukowo-Badawcze

Do podjęcia współpracy w ramach Medycznego Konsorcjum Naukowo-Badawczego Polski Wschodniej zaprosiliśmy znamienite placówki naukowo-badawcze z województw podkarpackiego i małopolskiego, m.in.: Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedrę Fizyki Politechniki Rzeszowskiej, Fundację Nauka dla Przemysłu i Środowiska. Podjęcie współpracy dotyczyło m.in. wymiany studentów w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych, prowadzenia wspólnych badań naukowych, a także wymiany nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. W związku z poszerzeniem oferty kierunków okołomedycznych (nowy kierunek dietetyka) oraz powołaniem komisji bioetycznej, od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu na Wydział Medyczny.

Kategorie
Kategoria 2

„Trzy dni studiuję – dwa dni pracuję” czyli prace dyplomowe są związane z konkretnymi firmami

W roku akademickim 2014/2015 studenci WSIiZ zaczęli realizację praktyk zawodowych według nowego systemu, który zakładał realizację obowiązkowych praktyk zawodowych połączonych z pisaniem pracy dyplomowej podczas dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia zgodnie z zasadą: „trzy dni studiuję – dwa dni pracuję”. Dodatkowym atutem systemu była możliwość pisania pracy dyplomowej dla firmy, w której były realizowane praktyki: praca dyplomowa była odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie firmy i stanowiła praktyczne przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy.

Kategorie
Kategoria 2

Telewizyjne gwiazdy na wyciągnięcie ręki…

W 2014 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

 • prof. Leszek Balcerowicz wygłosił wykład otwarty pt. Trzeba się bić;
 • Renata Kijowska, reporterka TVN, prowadziła warsztat pt. Dziennikarstwo telewizyjne: słowo plus obraz;
 • Marcin Meller, reporter, felietonista, poprowadził spotkanie pt. Kulisy pracy dziennikarza;
 • Grzegorz Miecugow, szef wydawców telewizji TVN24, prowadzący popularny program „Szkło kontaktowe”, zrealizował dla studentów dziennikarstwa warsztat pt. Praca z kamerą;
 • dr Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, wygłosił wykład pt. Public relations w instytucjach administracji państwowej;
 • Mariusz Szczygieł, reportażysta, pisarz, laureat Europejskiej Nagrody Literackiej, poprowadził spotkanie na temat Warsztat pracy korespondenta zagranicznego.
Kategorie
Kategoria 2

Polski Nobel i „Aurea Praxis”

 • Prof. dr hab. Jan Woleński otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywaną „polskim Noblem”. Rada Fundacji wyróżniła prof. Woleńskiego za osiągnięcia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.
 • Podczas Międzynarodowej Konferencji Federated Conference on Computer Science and Information System (FedCSIS), prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe, pracownik WSIiZ, został wyróżniony specjalną nagrodą wrocławskiego środowiska informatyków za całokształt działalności naukowej.
 • Dr inż. Arkadiusz Lewicki, jako jedyny przedstawiciel uczelni niepublicznej, znalazł się w gronie 30 powołanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego brokerów innowacji, których zadaniem miała być poprawa relacji nauki z biznesem i zwiększenie efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.
 • Kapitała Certyfikacyjna programu „Uczelnia Liderów” przyznała Rektorowi WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi – najważniejsze wyróżnienie w konkursie „Aurea Praxis” za osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy.
Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ pomaga Polakom z Kresów Wschodnich – rusza projekt Przedsiębiorcza Polonia

Projekt „Przedsiębiorcza Polonia” realizowany był przez WSIiZ w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku”. Inicjatywa miała na celu ułatwienie Polakom i przedstawicielom Polonii mieszkającym w Rosji, Kazachstanie oraz Ukrainie nawiązywania kontaktów biznesowych. Głównym działaniem projektu było przeszkolenie uczestników w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Kategorie
Kategoria 2

Centrum Języków Obcych zostało akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Test of English oraz Educational Testing Service

Centrum Języków Obcych zostało akredytowanym centrum egzaminacyjnym Pearson Test of English (Pearson) oraz Educational Testing Service (ETS) poszerzając tym samym szeroką ofertę egzaminacyjną dla studentów, pracowników i społeczności regionalnej i ponadregionalnej.

Kategorie
Kategoria 2

Zacieśniamy współpracę ze szkołami – rusza program klas patronackich

W ramach współpracy Uczelnia zagwarantowała szkołom średnim doradztwo w zakresie programu nauczania klas patronackich i możliwość odbycia zajęć praktycznych w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, a uczniowie mieli możliwość udziału w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni. Początkowo z programu korzystało 17 szkół, w kolejnych latach zainteresowanych placówek przybywało; w roku 2019 objęliśmy patronatem 90 klas (w większości klasy maturalne).

Kategorie
Kategoria 2

Rozwijamy kierunki anglojęzyczne atrakcyjne dla polskich i zagranicznych studentów

Jako pierwsza Uczelnia w Polsce wprowadziliśmy do oferty edukacyjnej studia anglojęzyczne z logistyki i logistyki w transporcie – Logistics in Transport. W roku akademickim 2013/2014 na 13 oferowanych przez uczelnię kierunkach studia podjęło blisko 8500 studentów, w tym 1535 obcokrajowców. Po raz pierwszy dyplomy odebrali absolwenci prestiżowego kierunku aviation management, którzy zaczęli studia 3 lata wcześniej.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ najczęściej wybieraną uczelnią w województwie podkarpackim i 6. w Polsce spośród 328 niepublicznych uczelni wyższych

Z danych opublikowanych w rankingu uczelni niepublicznych „Perspektywy” 2013 wynikało, że WSIiZ była najczęściej wybieraną uczelnią w województwie podkarpackim i 6. w Polsce spośród 328 niepublicznych uczelni wyższych. To, co najbardziej wyróżniało WSIiZ na tle innych uczelni, to skala umiędzynarodowienia środowiska akademickiego. Uczelnia zajęła także 1. miejsce w Polsce pod względem cudzoziemców studiujących w języku polskim. W kategorii liczba studentów otrzymujących stypendia WSIiZ zajęła 7. miejsce w Polsce. 

W III edycji ogólnopolskiego programu certyfikacji szkół wyższych „Uczelnia Liderów 2013” WSIiZ po raz drugi otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów”.

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2013 przygotowanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” WSIiZ zajęła 1. miejsce wśród uczelni w Polsce południowej. WSIiZ była liderem pod względem międzynarodowości, innowacyjności i warunków studiowania. W zestawieniu magisterskich uczelni niepublicznych WSIiZ zajęła 9. lokatę.

Działania uczelni zacieśniające współpracę z biznesem zaowocowały tym, że WSIiZ zajęła 5. miejsce wśród polskich uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców.

W rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost” wyżej uplasowały się jedynie uczelnie warszawskie i szkoły bankowe. Na liście 50 uczelni polskich, które uzyskały najwięcej wskazań pracodawców, WSIiZ zajęła 33. pozycję na 460 wszystkich szkół wyższych w Polsce, wyprzedzając tym samym 20 uniwersytetów i 3 politechniki.

W rankingu opublikowanym przez „Wiadomości Turystyczne” zbadano polskie uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych, osobno oceniano uczelnie prywatne i publiczne. W dwóch kategoriach – szkół o najwyższym potencjale naukowym oraz szkół oferujących najlepsze przygotowanie zawodowe – WSIiZ zajęła czołowe lokaty.

Kategorie
Kategoria 2

Gry i programowanie stają się naszą specjalnością

Zespół MobiTouch zajął 2. miejsce w konkursie organizowanym przez firmę Microsoft. W rozgrywce rywalizowało 107 firm z całej Polski. Nagrodzony projekt to gra „Freddy”. Ponadto firma prowadzona przez członków zespołu została nominowana do prestiżowego wyróżnienia Mobile Trends Awards, a sama gra mobilna „Freddy” była nominowana do tytułu najlepszej polskiej gry mobilnej 2013. Zespół studentówe WSIiZ zwyciężył także w kategorii „Rozrywka” w maratonie programistycznym Isobar Create Warsaw.

Pozostałe sukcesy studentów WSIiZ w 2013 roku to m.in.:

 • Daniel Dereniowski został laureatem branżowym w dziedzinie nauk prawniczych w krajowym etapie konkursu „Studencki Nobel”;
 • student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Jakub Ochnio został laureatem wielu prestiżowych konkursów fotograficznych. J. Ochnio otrzymał m.in. 1. nagrodę w konkursie BZ WBK Press Foto oraz 1. nagrodę za cykl powstały na marszach niepodległości w latach 2011 i 2013. Ponadto otrzymał także Salon Bronze Medal w kategorii „Ludzie” oraz wyróżnienie w kategorii „Miasto w ruchu” w ramach 2nd International Exhibition of Photography „City Life” w Serbii za fotografie z zestawu Chasydzi, wykonanego podczas pielgrzymki Żydów do grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku. Ochnio był jedynym nagrodzonym Polakiem. W konkursie brali udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów;
 • w 2013 roku ośmioro studentówe WSIiZ otrzymało Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. To najlepszy wynik spośród wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce;
 • Bartosz Budzisz – absolwent grafiki komputerowej w mediach, zdobył 1. miejsce w konkursie Różewicz Motion Graphic w Radomsku. Inspiracją dla twórców miała być myśl zaczerpnięta z wiersza Tadeusza Różewicza pt. W świetle lamp filujących;
 • przygotowany przez studentów Koła Naukowego Antropologii Kultury międzynarodowy projekt wymiany młodzieży „Betwixt Borders: polish-macedonian cooperation for building European Citizenship” uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Ewaluacyjnego Programu „Młodzież w działaniu” i otrzymał 10 tys. euro;
 • pierwsze miejsce w jednej z kategorii oraz dwie nagrody specjalne – to wynik, jaki osiągnął uczelniany chór w VI. Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy.
Kategorie
Kategoria 2

Spotkanie z człowiekiem legendą – naszym gościem jest pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki

W 2013 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

 • Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP wziął udział w promocji swojej najnowszej książki zatytułowanej Rok 1989 i lata następne. Książka przedstawia filozofię polityczną pierwszego premiera III RP, jego najważniejsze wywiady oraz przemówienia, w tym także to odnoszące się do „grubej linii”;
 • prof. Leszek Balcerowicz wziął udział w spotkaniu autorskim pt. Odkrywając wolność. Wykład profesora Balcerowicza we WSIiZ w Rzeszowie był częścią kampanii, mającej na celu ponowne wprowadzenie pojęcia wolności do dyskursu publicznego;
 • prof. Janusz Cisek – wiceminister spraw zagranicznych – wygłosił wykład pt. Historia w służbie współczesnej polityki zagranicznej;
 • ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład pt. Granice nauki.

W 2013 roku została również wdrożona w życie inicjatywa „Loża biznesu”/„Salon pracodawcy”, czyli cykliczne spotkania z ludźmi nauki, świata biznesu, w których mógł uczestniczyć każdy zainteresowany. Celem spotkań było umożliwienie studentom zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy w organach administracji publicznej, instytucjach niepublicznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kategorie
Kategoria 2

Niż demograficzny nie narusza stabilnej pozycji WSIiZ

Pomimo znacznego spadku liczby maturzystów, trzeci rok z rzędu rekrutacja we WSIiZ utrzymała się na podobnym poziomie. W roku akademickim 2012/2013 studia podjęło 9479 osób, w tym ponad 2,5 tys. studentów pierwszego roku. Kształcenia realizowane były na 4 wydziałach i 14 kierunkach studiów (w tym 6 magisterskich) studiów pierwszego i drugiego stopnia, na ścieżkach polsko i anglojęzycznych.

Kategorie
Kategoria 2

Najlepsze firmy polskie i światowe są partnerami strategicznymi naszych kierunków

Dbając o zgodność kształcenia z potrzebami rynku pracy, podpisaliśmy szereg umów z firmami zewnętrznymi o ustanowieniu partnerstwa strategicznego dla poszczególnych kierunków studiów. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskali wpływ na kształtowanie pożądanej sylwetki absolwenta danego kierunku studiów, natomiast studenci znajdowali się pod stałym mecenatem firm specjalizujących się w danej dziedzinie. Wśród partnerów we WSIiZ znalazły się m.in.: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pearson Central Europe Sp. z o.o., BorgWarner, Lufthansa, Polska Agencja Prasowa, Cisco, PGS Software, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ideo Sp. z o.o., PGS Software S.A., Infinite Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o., Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o., Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

W 2012 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z Grupą Santander, dzięki czemu studenci zyskali szansę na zatrudnienie w jednej z największych grup finansowych w Polsce. Uruchomiliśmy również Akademię Przedsiębiorczego Studenta Santander, której głównym celem było stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej oraz aktywizacja zawodowa studentów na rzecz zatrudnienia.

Zrealizowaliśmy ogólnopolski program edukacji ekonomicznej pn. „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” (EUD). Inicjatywie, prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ była lokalnym patronem przedsięwzięcia), patronował Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełnił nad przedsięwzięciem patronat honorowy. Ideą programu było zachęcenie dzieci w wieku 11 i 12 lat do rozwijania umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, efektywnego zarządzania własnym czasem oraz świadomego planowania i konsekwentnej realizacji przyjętych celów.

Kategorie
Kategoria 2

Studenci WSIiZ na podium w ogólnopolskim konkursie Cisco NetRiders

Nasi studenci Neda Jalilvand oraz Reza Manouchehri Sarhadi zajęli dwa pierwsze miejsca w ogólnopolskim konkursie Cisco NetRiders. Konkurs miał za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu technologii sieciowych studentów Akademii Sieciowych Cisco. Studenci WSIiZ zdobyli aż 4 miejsca w pierwszej szóstce, zajmując kolejno: 1.,2.,5. i 6. lokatę. 5. lokatę uzyskał Vahid Ghafori, natomiast 6. Paweł Moroz. Zdobywcy czterech pierwszych miejsc reprezentowali Polskę w międzynarodowym finale konkursu NetRiders International 2012.

Pozostałe sukcesy studentów WSIiZ w 2012 roku to m.in.:

 • Daniel Dereniowski zajął 3. miejsce na Podkarpaciu w konkursie „Studencki Nobel 2012”. Organizatorem konkursu było Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 • drużyna studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Touch The Future”, wraz ze swoim projektem „CityQuest”, dostała się do finałów krajowych największego na świecie konkursu technologicznego dla studentów – „Imagine Cup”;
 • grupa dziesięciu studentów WSIiZ uzyskała prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce;
 • Magdalena Mieszawska, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, wygrała krajowy finał międzynarodowego konkursu GLOBAL INTERN 2012. Główną nagrodą były praktyki w trzech różnych oddziałach EF Education, światowego lidera w organizacji zagranicznych kursów językowych;
 • Liczne sukcesy odniósł Daniel Szeligowski, student kierunków administracja oraz ekonomia, który został m.in. laureatem ogólnopolskiego konkursu „Unia bez barier”, finalistą ogólnopolskiego konkursu „Twoja Rada dla Unii” zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ponadto Dariusz Szeligowski zajął 1. miejsce w konkursie na najlepszy esej o polskiej prezydencji zorganizowanym m.in. przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Łukacijewską.

Studenci WSIiZ odnieśli również sukcesy artystyczne:

 • film „Participant”, zrealizowany przez studentów z Filmoznawczego Koła Naukowego WSIiZ, otrzymał nagrodę podczas prestiżowego festiwalu filmowego w Portugalii: ART&TUR – International Tourism Film Festival. Produkcja studentów WSIiZ otrzymała nagrodę Silver Rooster w kategorii Young Talents;
 • praca Maryli Rarus, wykonana pod przewodnictwem doktor Magdaleny Pińczyńskiej, znalazła się wśród 100 najlepszych prac z całego świata w ramach konkursu „Poster for tomorrow – Gender Equality Now”. Myśl przewodnią w tej edycji stanowiła kwestia równouprawnienia kobiet. Na konkurs, składający się z dwóch etapów, wysłano 3020 prac. Wyróżnione plakaty zostały wystawione na wystawach w ponad 30 miejscach na całym świecie m.in. w Kanadzie, Brazylii, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Francji;
 • Chór Akademicki WSIiZ zdobył 1. miejsce na VII Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, a także 2. miejsce podczas XIV Małopolskiego Konkursu Chórów w Niepołomicach oraz XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie. Dużym sukcesem było również zdobycie 3. miejsca w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie.
Kategorie
Kategoria 2

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla prof. dra hab. inż. Jana Krupy i inne nagrody dla naszych wykładowców

Z okazji jubileuszu Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej, specjalną nagrodę za wkład w jakość kształcenia kadr dla turystyki przyznano pracownikowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr. hab. inż. Janowi Krupie.

Ponadto prof. Aleksander Hall został laureatem Nagrody Historycznej „Polityki” za książkę Osobista historia III Rzeczypospolitej, a instruktor Akademii Cisco przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr inż. Janusz Korniak otrzymał nagrodę „CCNA Security Specialist” dla najlepszego instruktora z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych. Dr inż. Janusz Korniak został wybrany najlepszym instruktorem CCNA Security spośród kilku tysięcy instruktorów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce

W rankingu „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 1. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych z uprawnieniami magisterskimi. Uczelnia zajęła też 1. lokatę wśród wszystkich prywatnych szkół wyższych w Polsce południowo-wschodniej. W zestawieniu wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce WSIiZ zajęła 7. lokatę. WSIiZ była w ścisłej czołówce w kategorii umiędzynarodowienie, a w kluczowej dla szkolnictwa wyższego i gospodarki kategorii innowacyjność zajęła 1. miejsce w Polsce, i to z bardzo wyraźną przewagą nad innymi.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji, realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, WSIiZ uzyskała certyfikat Uczelnia Liderów. Przyznawany jest on szkołom wyższym łączącym najwyższą jakość kształcenia z edukacją praktyczną, dostosowaną do wymogów gospodarki i rynku pracy. Ponadto, w związku z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów przez WSIiZ, Uczelnia zdobyła najbardziej prestiżowe wyróżnienie konkursu – PRIMUS.

W rankingu niepublicznych uczelni zawodowych 2012 miesięcznika „Perspektywy”, w którym uwzględniono wszystkie istniejące w Polsce 298 uczelni niepublicznych z uprawnieniami I i II stopnia, WSIiZ uplasowała się na bardzo wysokich pozycjach w poszczególnych kategoriach: Studenci cudzoziemcy – 1. miejsce; studenci cudzoziemcy studiujący w języku polskim – 1. miejsce; wymiana studencka – studenci wyjeżdżający – 2. miejsce; wymiana studencka – studenci przyjeżdżający – 10. miejsce; liczba słuchaczy studiów podyplomowych – 2. miejsce; liczba studentów otrzymujących stypendia – 4. miejsce.

Kategorie
Kategoria 2

O tym, że Lepiej palić fajkę niż czarownice przekonuje studentów WSIiZ ks. Adam Boniecki

W 2012 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:ks. Adam Boniecki, prof. Aleksander Hall – wzięli udział w spotkaniu autorskim promującym książki pt. Lepiej palić fajkę niż czarownice… oraz Osobista historia III Rzeczypospolitej;

część 1

część 2

Ewa Czaczkowska – dziennikarka Rzeczypospolitej, ks. dr Józef Kloch – rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski oraz Marcin Przeciszewski – prezes i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej byli uczestnikami panelu dyskusyjnego pt. Kościół wobec mediów – Media wobec Kościoła;

Jarosław Gowin – minister sprawiedliwości, wygłosił wykład pt. Sprawiedliwość dla biznesu;

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – wiceminister spraw zagranicznych ds. współpracy rozwojowej i problematyki wschodniej, wygłosiła wykład pt. Ukraina – co po wyborach?;

Tomasz Sekielski – dziennikarz radia TOK FM oraz Telewizji Polskiej w rozmowie o najnowszej książce Sejf

J.E. Koviljka Špiić – Ambasador Bośni i Hercegowiny wygłosił wykład otwarty poświęcony sytuacji w Bośni i Hercegowinie 15 lat po zakończeniu wojny domowej.

Kategorie
Kategoria 2

Świętujemy jubileusz 15-lecia WSIiZ

Uroczysta gala oraz nagrody dla zasłużonych pracowników – tak świętowaliśmy kolejną rocznicę powstania Uczelni. Był to też moment podsumowań, a szczególną uwagę zwróciliśmy na realizację długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju. Miarą jej skuteczności był poziom przychodów pozadydaktycznych, a więc przychodów z tytułu działalności naukowo-badawczej, usługowej i eksperckiej. Przychody WSIiZ za 15 lat działalności wyniosły 486 mln zł, z czego 112 mln zł to działalność pozadydaktyczna, natomiast w roku 2010 łączne przychody uczelni wyniosły 56,923 mln zł, z czego 55,2% to przychody dydaktyczne (31,447 mln zł) natomiast 44,8% to przychody pozadydaktyczne (25,476 mln zł). Tak duża dywersyfikacja to ewenement w skali Polski.

15 Lat WSIiZ – „5-10-15”

Kategorie
Kategoria 2

O tym filmie mówi się w całej Polsce – studenci WSIiZ „ożywili” rzeszowski Pomnik Czynu Rewolucyjnego

Dokąd zmierza najsłynniejszy rzeszowski pomnik, czy planuje uciec z miasta? Studenci WSIiZ ze specjalności: grafika komputerowa w mediach stworzyli film, w którym ożywili rzeszowski Pomnik Czynu Rewolucyjnego. Wykorzystali do tego najnowsze narzędzia do tworzenia grafiki 3D i łączenia efektów trójwymiarowych z materiałem wideo, posłużyli się również efektami specjalnymi i właśnie zakupionym przez Uczelnię oprogramowaniem motion tracking (pozwalającym na wykrywanie ruchu kamery w klasycznych ujęciach wideo).

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ najlepszą uczelnią niepubliczną w południowo-wschodniej Polsce

W rankingu tygodnika „Wprost” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie WSIiZ okazała się najlepszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, w zestawieniu ogólnopolskim zajęła 6. lokatę.

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” WSIiZ była najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w południowo-wschodniej Polsce oraz jedną z sześciu najlepszych uczelni w kraju. W tej drugiej klasyfikacji WSIiZ wyprzedziły jedynie uczelnie warszawskie. Potwierdzeniem pozycji lidera wśród uczelni o klasie międzynarodowej było 2. miejsce w tym rankingu, w kategorii umiędzynarodowienie. Za uprawnienia magisterskie i publikacje WSIiZ uplasowała się na 3. miejscu w rankingu, a pod względem bazy dydaktycznej Uczelnia również zajęła 3 pozycję, uzyskując 97,55 punktów na 100 możliwych.

WSIiZ jako jedyna z Podkarpacia została sklasyfikowana w rankingu Home&Market. Uczelnia w kategorii „Możliwości kształcenia” zajęła 2. miejsce. Maksymalną ilość punktów WSIiZ zdobyła w kategoriach: możliwości odbywania praktyk kierunkowych poza szkołą, systemy stypendialne, koła naukowe, certyfikaty oraz studia podyplomowe. W rankingu wyższych niepublicznych szkół zawodowych2011 miesięcznika „Perspektywy”, w którym uwzględniono wszystkie istniejące w Polsce 318 uczelni niepublicznych, WSIiZ zajęła miejsca: studenci obcokrajowcy – 1. miejsce, obcokrajowcy studiujący w j. polskim – 4. miejsce, programy studiów w j. obcych 2011 – 4. miejsce, liczba studentów na studiach magisterskich, domy studenckie – 5. miejsce.

Kategorie
Kategoria 2

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kupuje System Antyplagiatowy WSIiZ

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z systemu antyplagiatowego opracowanego przez pracowników WSIiZ zaczęła korzystać Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) oraz działający przy MNiSW Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich. PKA wykorzystywała System Antyplagiatowy WSIiZ w trakcie obligatoryjnej oceny jakości kształcenia na poszczególnych uczelniach.

Kategorie
Kategoria 2

27 ambasadorów Unii Europejskiej gośćmi WSIiZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, uznając nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej za wizytówkę regionu w obszarze innowacyjności, zdecydowało zaprezentować je 27 stałym przedstawicielom państw europejskich.

Ponadto w 2011 roku uczelnię odwiedzili m.in.:

 • prof. UJ, dr hab. Janusz Cisek – dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, wygłosił wykład pt. Sojusze II i III RP. Próba porównania
 • prof. nadzw. dr. hab. Piort Kłodkowski – Ambasador RP w Indiach, temat spotkania: Kulturowe uwarunkowania promocji wizerunku Polski w Indiach;

 • Markijan Malskyj – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce wraz z małżonką, Oleh Horbenko – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, oraz Jerzy Krzanowski – Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie;
 • Jej Ekscelencja Monika Kapil Mohty – Ambasador Indii w Polsce, wygłosiła wykład pt. India as a Soft Power.

Kategorie
Kategoria 2

Wspieramy podkarpackie firmy i instytucje oraz cały region

Jednym z filarów działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współpraca z otoczeniem samorządowym i biznesowym w skali regionalnej, krajowej oraz europejskiej. Efektem tej współpracy w ciągu 15 lat działalności WSIiZ była realizacja kilkuset ekspertyz i projektów badawczych istotnych dla rozwoju regionu i przedsiębiorców, wśród których warto wymienić: utworzenie Energetyki Podkarpackiej; zmiana granic miasta Rzeszowa; raport o województwie podkarpackim; działalność eksportowa przedsiębiorstw w województwie podkarpackim; uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm.

Działalność w ramach inicjatyw klastrowych:

W wyniku aktywności rynkowej WSIiZ zainicjowała powstanie ośmiu inicjatyw klastrowych, włączyła się również w działania inicjujące kilku pozostałych, skupiających przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe, dla których Uczelnia była partnerem w zakresie prac badawczych oraz wspierała wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w tych podmiotach. W okresie kilku lat WSIiZ uczestniczyła w powołaniu: Innowacyjnego Klastra Zdrowia i Turystyki „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”; Klastra Dolina Lotnicza; Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”; Gorlickiego Klastra Drzewnego; Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej; Klastra Produktów Tradycyjnych i Regionalnych; Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego; Podkarpackiego Klastra Żywności Ekologicznej.

W ramach współpracy klastrowej organizowane były seminaria, konferencje, warsztaty, wyjazdy promocyjne, na które zapraszani byli przedstawiciele przedsiębiorstw. Podmioty klastrów współpracują z Uczelnią w dziedzinie tworzenia i modyfikowania planów studiów. Pracownicy Uczelni świadczyli usługi doradcze, prowadzili szkolenia na rzecz podmiotów gospodarczych, uczestniczyli w przygotowaniu dokumentów strategicznych dla podmiotów, wspomagają procesy decyzyjne, uczestniczą w kreacji nowej gamy produktowej.

Konsorcjum Naukowe „TIM – technologie informatyczne medycyny”

W 2011 roku WSIiZ wraz z Wojskową Akademią Techniczną, Wojskowym Instytutem Medycznym oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powołała Konsorcjum Naukowe „TIM – technologie informatyczne medycyny”. Celem Konsorcjum było podejmowanie wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, w szczególności mających zastosowanie w działalności służby zdrowia, przy zastosowaniu aktualnej wiedzy medycznej, z uwzględnieniem nowatorskich technologii medycznych i inżynieryjnych w przebiegu profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki, leczenia klinicznego urazów i chorób.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ patronem merytorycznym XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju

We wrześniu 2011 roku w Krynicy-Zdroju odbyło się XXI Forum Ekonomiczne, podczas którego Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ objął merytorycznym patronatem panel „Migracja kapitału w dobie globalizacji” w ramach modułu „Forum Innowacji”. Motywem przewodnim dyskusji prowadzonych podczas sesji plenarnych były m. in.: kryzys finansów publicznych państw strefy euro, działalność agencji ratingowych, wytrzymałość europejskich banków na możliwe zawirowania gospodarcze.

Kategorie
Kategoria 2

Nasza studentka znów jest Primus Inter Pares

W 2011 roku studenci WSIiZ z powodzeniem rywalizowali w prestiżowych konkursach, m.in.:

 • Aneta Czarniecka zajęła 1. miejsce w konkursie Primus Inter Pares 2011. Studentce przyznano również tytuł Primus Inter Pares Expert w kategorii PR.
 • Daniel Szeligowski z Koła Naukowego Forum Inicjatyw Europejskich został jednym z laureatów konkursu „Twoja Rada dla Unii”, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w partnerstwie z Komisją Europejską. Esej Szeligowskiego został wyróżniony zaproszeniem do udziału w symulacji gry strategicznej w siedzibie Rady UE w Brukseli, był on też jedynym reprezentantem z Podkarpacia, (https://www.twojaradadlaunii.pl/konkurs/laureaci/)
 • Jakub Ochnio, student kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wygrał VII Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”. Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” pod patronatem Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 131 osób, które nadesłały 766 prac. Pierwsze miejsce zagwarantowały studentowi WSIiZ zestawy: „Tajne spotkanie” i „Portrety z Alcatraz”;
 • Marta Dobrucka, Wojciech Kokoszka, Mirosław Mańkowski, Jakub Soja i Anna Świder – to nazwiska studentów specjalności grafika komputerowa w mediach WSIiZ, którzy zaprezentowali swoje prace na wernisażu międzynarodowej wystawy sztuki współczesnej w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie;
 • Monika Rogusz zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na projekt biblioteki w Museum of Contemporary Art w Krakowie (MOCAK). Wizualizacje wnętrz, które wykonała pod kierunkiem prof. A. Głowackiego w ramach zajęć z projektowania, jury oceniło jako profesjonalne i reprezentujące bardzo wysoki poziom graficzny;
 • Projekty graficzne Kseni Grabowskiej-Szczur zostały dostrzeżone w prestiżowym konkursie designerskim „ZOOM ZOOM Mazda Design”. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu flakonów do perfum – w wersji damskiej i męskiej, inspirowanych marką Mazda i energią ZOOM ZOOM, którą organizatorzy konkursu definiują jako entuzjazm, dynamizm i sportowy duch;
 • Sylwia Mazur zajęła 3. miejsce w wojewódzkim konkursie na esej „Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, a jej wizerunek na arenie międzynarodowej”;

Pięcioro studentów we WSIiZ zostało laureatami prestiżowego stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.