Kategorie
Kategoria 2

Świętujemy jubileusz 15-lecia WSIiZ

Uroczysta gala oraz nagrody dla zasłużonych pracowników – tak świętowaliśmy kolejną rocznicę powstania Uczelni.

Świętujemy jubileusz 15-lecia WSIiZ

Uroczysta gala oraz nagrody dla zasłużonych pracowników – tak świętowaliśmy kolejną rocznicę powstania Uczelni. Był to też moment podsumowań, a szczególną uwagę zwróciliśmy na realizację długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju. Miarą jej skuteczności był poziom przychodów pozadydaktycznych, a więc przychodów z tytułu działalności naukowo-badawczej, usługowej i eksperckiej. Przychody WSIiZ za 15 lat działalności wyniosły 486 mln zł, z czego 112 mln zł to działalność pozadydaktyczna, natomiast w roku 2010 łączne przychody uczelni wyniosły 56,923 mln zł, z czego 55,2% to przychody dydaktyczne (31,447 mln zł) natomiast 44,8% to przychody pozadydaktyczne (25,476 mln zł). Tak duża dywersyfikacja to ewenement w skali Polski.

15 Lat WSIiZ – „5-10-15”