Kategorie
Kategoria 2

„Trzy dni studiuję – dwa dni pracuję” czyli prace dyplomowe są związane z konkretnymi firmami

Atutem systemu była możliwość pisania pracy dyplomowej dla firmy, w której były realizowane praktyki.

„Trzy dni studiuję – dwa dni pracuję” czyli prace dyplomowe są związane z konkretnymi firmami

W roku akademickim 2014/2015 studenci WSIiZ zaczęli realizację praktyk zawodowych według nowego systemu, który zakładał realizację obowiązkowych praktyk zawodowych połączonych z pisaniem pracy dyplomowej podczas dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia zgodnie z zasadą: „trzy dni studiuję – dwa dni pracuję”. Dodatkowym atutem systemu była możliwość pisania pracy dyplomowej dla firmy, w której były realizowane praktyki: praca dyplomowa była odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie firmy i stanowiła praktyczne przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy.