Kategorie
Kategoria 2

Studenci z Ukrainy ze wsparciem językowym i nie tylko

Podniesienie kompetencji językowych, wdrożenie studentów w środowisko lokalne i integracja z polskimi studentami, a także pomoc prawna i psychologiczna – takie cele miał realizowany przez Uczelnię program Buddy. Każdy ukraiński student, który zaczynał naukę w naszej Uczelni, miał przydzielonego do pomocy starszego kolegę lub koleżankę. Na opiekunów powoływani byli najlepsi studenci, którzy mogli wspierać językowo oraz merytorycznie młodszych sąsiadów z Ukrainy. Naukę języka zapewniało Centrum Języków Obcych WSIiZ, które wprowadziło lektorat z języka polskiego dla obcokrajowców.

Kategorie
Kategoria 2

Utworzenie studenckiego radia radioeter.fm

W studenckiej rozgłośni radiowej radioeter.fm studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mogli szlifować swój warsztat pod okiem najlepszych specjalistów z tej dziedziny, mając do dyspozycji znakomicie wyposażoną reżyserką oraz newsroom. Redakcja radiowa dołączyła tym samym do Magazynu Studenckiego „Pressja” oraz portalu studenckiego StudentCafe.pl, obecnie w ich miejsce działa portal intro.media.

Kategorie
Kategoria 2

Powstaje Instytut Badań i Analiz Finansowych – modelowa jednostka odpowiedzialna za współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pierwszym obszarem aktywności powołanego w marcu 2010 roku Instytutu Badań i Analiz Finansowych jest działalność komercyjna. Jej efektem jest ponad 30 zrealizowanych usług konsultingowych, eksperckich i szkoleniowych, wykonanych na rzecz podmiotów gospodarczych (m.in. PRESSPUBLICA Sp. z o.o., Adamet-Niemet Sp. z o.o., czy Biazet S.A.) oraz jednostek samorządu terytorialnego. IBAF realizował usługi doradcze i eksperckie zarówno dla niewielkich gmin, jak i dużych miast m. in. Sopotu, Rzeszowa i Przemyśla a także urzędów marszałkowskich województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Drugim wymiarem działalności Instytutu jest sfera naukowa. Osiągnięcia na tej płaszczyźnie obejmują projektowanie i realizację badań naukowych dedykowanych zagadnieniom finansowym oraz przedsiębiorczości wspieranych środkami NCN oraz MNiSW. Realizowana przez IBAF współpraca z uznanymi na świecie ośrodkami naukowymi takimi jak Aston University, SSE Riga, University of Sannio, University of Jena, University of Sarajevo, University of Tartu, czy Uniwersytet w Dubrowniku skutkuje nawiązanymi porozumieniami o współpracy naukowej w ramach Programu Erasmus+, wspólnymi projektami badawczymi, a także wydarzeniami naukowymi o zasięgu międzynarodowym, czego przykładem jest International Science Exploration Event ISEE2019. IBAF WSIiZ jest także wydawcą czasopisma naukowego Financial Internet Quarterly, którego radę programową tworzą przedstawiciele świata nauki z ośrodków akademickich reprezentujących Europę, Amerykę Północną oraz Azję.

Działalność Instytutu obejmuje także sferę edukacji finansowej. Pracownicy IBAF są autorami szeregu wniosków, projektów i przedsięwzięć dedykowanych edukacji finansowej realizowanych we współpracy m.in. z NBP, FEP, BGK, ZUS, KAS, czy Fundacją im. Lesława A. Pagi. Pracownicy Instytutu są ponadto autorami innowacyjnych programów edukacyjnych, a także materiałów szkoleniowo-dydaktycznychopracowywanych we współpracy międzynarodowej. Przykładem współpracy międzynarodowej na polu dydaktyki jest projekt IDEA, realizowany we współpracy m.in. z University of Dubrovnik, Institute of Economics, Zagreb oraz Comenius University. Pracownicy IBAF prowadzą Finansowe Koło Naukowe FLOW, a astudenci współpracujący z IBAF odnoszą sukcesy na polu naukowym (czego przykładem jest chociażby zdobycie pierwszego miejsca w International Statistical Literacy Poster Competition 2018-2019), są autorami artykułów naukowych, współtworzą konferencje, biorą czynny udział w projektach naukowych dzięki czemu zdobywają pierwsze szlify na ścieżce swojej kariery zawodowej.

Na przestrzeni lat w strukturze Uczelni powołane zostały również: Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Informatyki Biomedycznej, Instytut Badań nad Terroryzmem, oraz Instytut Zarządzania Lotnictwem

Od 2003 – 2020 roku działał Instytut Badań nad Cywilizacjami, którego głównym celem było budowanie przestrzeni stałego dialogu między przedstawicielami różnych społeczności na Uczelni. Bez pracy nad kształtowaniem modelu współpracy międzykulturowej nie byłaby możliwa właściwa integracja studentów zagranicznych i polskich. Pracownicy Instytutu zapraszani byli regularnie do mediów regionalnych i ogólnokrajowych by omawiać kwestie międzynarodowe – kryzys migracyjny w Europie, problematykę Bliskiego Wschodu, politykę Polski i UE w Azji, wyzwania dotyczące integracji w środowisku wielokulturowym.

Instytut Informatyki Biomedycznej (istniał w latach 2008-2014), którego zakres działalności naukowej i badawczej obejmował prowadzenie badań naukowych z zakresu zastosowań narzędzi informatycznych w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji inteligencji środowiskowej (Ambient Intelligence).

Instytut Badań nad Terroryzmem, (istniał w latach 2012 – 2018 roku) który zajmował się prowadzeniem badań oraz sporządzaniem analiz na zlecenie organów administracji rządowej, instytucji pozarządowych i prywatnych, których wyniki wykorzystywane były do podejmowania decyzji związanych z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do celów działalności instytutu należało również uświadamianie o zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, szkolenie z zakresu zapobiegania tego typu niebezpieczeństwom, a także wywoływanie dyskusji na tematy dotyczące zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata.

Otwarcie Centrum Studiów nad Terroryzmem

Instytut Zarządzania Lotnictwem 2012 roku jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się rozwojem i propagowaniem wiedzy dotyczącej procesu zarządzania na rynku przewozów lotniczych. Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. realizację projektów badawczych w dziedzinie zarządzania lotniskami i liniami lotniczymi oraz publikację wyników tych badań. Inne zadania stojące przed Instytutem to realizacja szkoleń z zakresu przeprowadzania badań marketingowych w otoczeniu portów lotniczych, planowania lotnisk oraz operacji powietrznych, rozwoju sieci połączeń linii lotniczych, adaptacji podmiotów do zmian w prawie lotniczym oraz aspektu ochrony środowiska w lotnictwie. Do prac realizowanych przez Instytut zaliczyć można również opracowywanie ekspertyz dla firm uczestniczących w łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego. Funkcja edukacyjna Instytutu oparta jest na realizacji seminariów naukowych i warsztatów. Wśród podmiotów, z którymi współpracuje Instytut są firmy z Doliny Lotniczej, polskie porty lotnicze oraz linie lotnicze operujące na terytorium naszego kraju, jak również partnerzy międzynarodowi, w tym m.in. zagraniczne instytucje badawcze oraz uczelnie wyższe. Zadaniem jednostki jest jednak przede wszystkim stworzenie i rozbudowanie trwałej sieci powiązań podmiotów zaangażowanych w transport lotniczy.

Kategorie
Kategoria 2

Wykładowca WSIiZ ogłoszony „Człowiekiem Roku Polskiego Internetu”

Mateusz Tułecki – pasjonat Internetu oraz organizator wielu ciekawych branżowych inicjatyw – swoim entuzjazmem do nowych technologii skutecznie zarażał nie tylko studentów, ale także środowiska związane z biznesem i nauką.

Organizowane przez niego rzeszowskie spotkania XRAII były miejscem dyskusji na temat wirtualnego świata, a dwie edycje interdyscyplinarnej konferencji InternetBeta zostały okrzyknięte branżowym wydarzeniem 2009 i 2010 roku. Mateusz Tułecki nagrodę „Człowiek Roku Polskiego Internetu 2010” przyznaną przez Akademię Internetu odebrał w Teatrze IMKA w Warszawie.

Zobacz też: 2009 – Rusza Konferencja InternetBeta a WSIiZ staje się internetową stolicą Polski

Zobacz stronę InternetBeta

Kategorie
Kategoria 2

Realizujemy projekt „Przedsiębiorcze szkoły”

W 30 szkołach ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego i małopolskiego uczymy uczniów podstaw przedsiębiorczości. Korzystamy z innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, dzięki którym lekcje są dla młodzieży bardziej atrakcyjne; gramy z nimi między innymi w gry kierownicze. Projekt „Przedsiębiorcze szkoły” to program wdrażany przez MEN i finansowany ze środków EFS.

Kategorie
Kategoria 2

O filozofii, neuroscience oraz neurobiologii dyskutują prof. dr hab. Jerzy Vetulani i dr hab. Bartosz Brożek

W 2010 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

 • dr hab. Bartosz Brożek – filozof, kognitywista i prawnik – temat spotkania: Filozofia i neuroscience;
 • prof. Istvan Kovacs –konsul Węgier, wygłosił wykład pt. Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego;
 • Tomasz Skowroński –konsul RP w Chinach, wygłosił wykład pt. Tradycyjna medycyna chińska;
 • prof. dr hab. Jerzy Vetulani – wybitny psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, wygłosił wykład pt. Neurobiologia dokonywania wyboru moralnego.

Ponadto WSIiZ kontynuowała współpracę z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i realizowała II edycję cyklu „Nauka a religia”, którego gośćmi byli:

 • dr hab. Bartosz Brożek –filozof, kognitywista i prawnik– temat spotkania: Wielka Scholastyka. Rozum w opozycji do wiary;
 • ks. dr Zbigniew Liana – teolog, doktor filozofii – temat spotkania: Wczesnośredniowieczne próby zmagania się z problemem rozumu w obrębie wiary oraz Okultyzm a nauka przed Oświeceniem;
 • ks. dr hab. Janusz Mączka – prof. UPJPII, wygłosił wykład pt. Czternastowieczne kontrowersje wokół relacji nauki i wiary, a także Kopernika problemy z inkwizycją;
 • s. dr Teresa Obolevitch filozof, tłumaczka literatury filozoficznej, wygłosiła wykład pt. Rozum a wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w południowo-wschodniej Polsce oraz jedną z pięciu najlepszych uczelni w kraju

Według rankingu niepublicznych uczelni magisterskich (Ranking Szkół Wyższych 2010), opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz miesięcznik „Perspektywy”, WSIiZ okazał się najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w południowo-wschodniej Polsce oraz jedną z pięciu najlepszych uczelni w kraju. WSIiZ wyprzedziły jedynie szkoły wyższe posiadające uprawnienia doktorskie i habilitacyjne. Kapituła rankingu przyznała też WSIiZ nagrodę specjalną za największy awans spośród szkół wyższych sklasyfikowanych w rankingu (aż o 9 pozycji w stosunku do ubiegłego roku). WSIiZ uzyskała maksymalną ocenę w kategoriach: innowacyjność, programy studiów prowadzone w językach obcych.

W opublikowanym przez tygodnik „Wprost” i miesięcznik studencki „Dlaczego” niezależnym rankingu polskich uczelni WSIiZ zajęła 1. miejsce w kategorii niepubliczne uczelnie niebiznesowe. W rankingu Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” WSIiZ zdobyła 2. lokatę. Nasza Uczelnia znalazła się w gronie laureatów tego konkursu jako jedyna szkoła wyższa z regionu.

Ranking szkół wyższych – Gdzie studiować?

Kategorie
Kategoria 2

Noblistka z WSIiZ-u

Aneta Czarniecka, studentka zdrowia publicznego i ekonomii, zajęła 2. miejsce w krajowym etapie konkursu „Studencki Nobel 2010”, zorganizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Pozostałe sukcesy studentów WSIiZ w 2010 roku to m.in.:

 • Adam Hałaj – student kierunku turystyka i rekreacja we WSIiZ, zwyciężył w konkursie „Polska na śniadanie” i uzyskał tytuł Ambasadora Polskiej Turystyki. O tytuł ubiegało się 500 chętnych z całej Polski. Nagrodą w konkursie był rejs żaglowcem „Fryderyk Chopin”, dzięki któremu nasza student odwiedził 23 porty w Europie;
 • Karolina Leśniak – studentka kierunku ekonomia, znalazła się w gronie trójki najlepszych liderek innowacji na Podkarpaciu. Konkurs „XVI Podkarpackie Forum Innowacyjności” zorganizowała m.in. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. „Koszule na miarę. com” – tak nazywał się projekt naszej studentki, w jej sklepie internetowym klienci sami mogli projektować swoje ubrania;
 • w ramach konferencji naukowo-szkoleniowej „Urazy i stany nagłe w położnictwie i ginekologii” odbyły się zawody Zespołów Ratownictwa Medycznego w symulowanym wypadku masowym. Naszą uczelnię reprezentowały dwa zespoły, które zajęły 1. i 2. Miejsce;
 • absolwenta WSIiZ Justyna Czachara zajęła 3. miejsce w konkursie o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej. Nagrodzona praca dyplomowa pt. „Autorska koncepcja Szlaku Kulinarnego SMAKI BIESZCZADÓW – metody promocji” została napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. Jana Krupy;
 • Marek Rawski – student kierunku ekonomia został laureatem konkursu „Grupa EPL rozmawia ze studentami: Moja UE w 2020 roku”. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie był miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w grupie EPL;
 • w roku akademickim 2010/2011 siedmioro studentów WSIiZ otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.
Kategorie
Kategoria 2

Zmiana struktury wydziałowej WSIiZ

Przybyło nam wydziałów. Od roku akademickiego 2009/2010 zaczęły funkcjonować: Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Informatyki Stosowanej, Wydział Ekonomii, Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu, Wydział Zamiejscowy w Tyczynie.

Kategorie
Kategoria 2

Goście i eksperci WSIiZ debatują o tym „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”

Patronat honorowy nad przygotowanym przez WSIiZ seminarium naukowym pt. „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?” objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Funkcję przewodniczącego i moderatora seminarium pełnił prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś, a w prowadzonym przez niego panelu dyskusyjnym głos zabrali między innymi: Rektor UJ prof. Karol Musioł; Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki; wybitni historycy – prof. Henryk Samsonowicz oraz prof. Janusz Tazbir, a także Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek i prof. Jerzy Chłopecki.

Łańcuckie seminarium odbiło się szerokim echem w środowisku osób zainteresowanych zmianami w polskim szkolnictwie wyższym, a udział w nim niekwestionowanych autorytetów oraz urzędników wysokiego szczebla podkreślił rolę WSIiZ w procesie kształtowania nowego ładu edukacyjnego w Polsce.

Kategorie
Kategoria 2

I ogólnopolska konferencja kół naukowych pt. „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Studencki ruch naukowy powstał wraz z początkiem funkcjonowania WSIiZ i z roku na rok oferował studentom coraz więcej możliwości. W ramach działalności około 20 kół naukowych studenci mieli możliwość podejmowania współpracy naukowej z pracownikami naukowymi, uczestnictwa w konferencjach, a także realizacji własnych projektów pod opieką merytoryczną kompetentnych opiekunów. W zorganizowanej przez Uczelnię I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” wzięło udział 80 osób z 16 uczelni z całego kraju. Spotkania toczyły się w 6 sesjach tematycznych: społecznej, ekonomicznej, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczej, technicznej oraz IT i nowych mediów. Z uwagi na duże zainteresowanie studenckich środowisk akademickich, konferencja organizowana jest do dzisiaj.

Zobacz stronę konferencji

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ rozwija uczelniane media studenckie: od „Pressji” do Intro

Przyszli dziennikarze i graficy komputerowi pierwsze kroki w swoim zawodzie stawiają w mediach studenckich. W magazynie „Pressja” od 2002 roku ukazywały się relacje, recenzje i wywiady przygotowywane przez studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a w 2009 roku uruchomiliśmy portal studentcafe.pl, który był adresowany do wszystkich studentów rzeszowskich uczelni wyższych.

W 2016 roku doszło do konsolidacji wszystkich uczelnianych mediów, obecnie Intro Magazyn, Radio Intro oraz Intro TV tworzą razem multimedialny i nowoczesny portal www.intro.media, a absolwenci naszej Uczelni zasilają redakcje mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Kategorie
Kategoria 2

Czy języków obcych można nauczyć się na odległość? Centrum Języków Obcych WSIiZ udowadnia, że tak

Centrum Języków Obcych WSIiZ w porozumieniu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie opracowało kursy e-learningowe j. angielskiego. Powstało 8 kursów na 4 poziomach językowych (A2, B1, B2, C1), były one wykorzystane w procesie realizacji lektoratu z języka obcego na obu uczelniach. Projekt został zrealizowany w ramach projektów: WSE – Projekt rozwojowy „Kompetentnie ku przyszłości” i WSIiZ – Projekt rozwoju WSIiZ „Uczelnia jutra”.

Kategorie
Kategoria 2

Piotr Franus w prestiżowym gronie zwycięzców konkursu Fundacji Kronenberga i banku City Handlowy „Innowacje w bankowości”

Ponadto praca magisterska Piotra Franusa Rola i znaczenie instytucji państwowych w okresie kryzysów finansowych została zakwalifikowana do finału II edycji konkursu „Magister PAFERE” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii. Organizatorem konkursu była Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.

W roku akademickim 2009/2010 grupa sześciu studentów WSIiZ uzyskała stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Dzięki temu WSIiZ została sklasyfikowana na 4. miejscu wśród polskich uczelni niepublicznych pod względem liczby przyznanych stypendiów. W roku akademickim 2009/2010 WSIiZ była jedyną niepubliczną uczelnią na Podkarpaciu, której studenci otrzymali to prestiżowe wyróżnienie. Co więcej, w okresie ostatnich 4 lat studenci WSIiZ zdobyli ponad 60% stypendiów ministerialnych przyznanych podkarpackim uczelniom wyższym, co czyniło naszą uczelnię niekwestionowanym liderem regionu. Pełen wykaz laureatów stypendium MNiS dostępny jest – tutaj.

Pozostałe sukcesy studentów WSIiZ w 2009 roku to m.in.:

 • dwoje studentów znalazło się w finałowej trójce konkursu „Innowator Podkarpacia 2008”. Konkurs zorganizowany został przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Politechnikę Rzeszowską, Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” oraz Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzont”. 3. miejsce w konkursie zajęła Karolina Leśniak – studentka II roku ekonomii – za projekt „Infobroking”. 2. miejsce jury przyznało Mateuszowi Ryżowiczowi – studentowi IV roku na kierunku turystyka i rekreacja – za projekt „Winnice”;
 • Gabriela Baszak – studentka na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – wygrała pierwszą edycję konkursu o staż w Radiu Zet. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku nie zabrakło również sukcesów artystycznych i sportowych:

 • chór WSIiZ uzyskał 2. miejsce na XIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”. Ponadto chór zaprezentował się w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, a na IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy zajął 3. Miejsce;
 • Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty” WSIiZ zdobył 1. miejsce w kategorii „Polskie tańce narodowe”, 3. miejsce w kategorii „Tańce regionalne” w czasie VI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańców Polskich „GODEL 2009”. Dodatkowo na XXII Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety zespół zdobył 1. miejsce w kategorii Zespołów Ludowych;
 • drużyna siatkarzy z AZS WSIiZ zdobyła m.in. 2. miejsce w Turnieju Finałowym Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Turniej rozgrywany był w Poznaniu. Zespół WSIiZ uczestniczył w kategorii wyższe szkoły niepubliczne.
Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ rozwija działalność naukowo-badawczą i edukacyjną

Najważniejsze projekty realizowane w 2009 roku to:

 •  „Do kariery na skrzydłach – studiuj aviation management”
  Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego WSIiZ jako ośrodka kształcenia kadr na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. W trakcie trwania projektu została przygotowana i otwarta nowa specjalność – Aviation Management – na kierunku ekonomia, zrealizowano specjalistyczne kursy, staże i wyjazdy studyjne dla kadry dydaktycznej;
 •  „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
  Efektem projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego i pozycji konkurencyjnej WSIiZ jako ośrodka kształcenia studentów na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
 • „Uczelnia Jutra”
  Projekt pozwolił na wprowadzenie Elastycznego Systemu Kształcenia. Od roku akademickiego 2009/2010 studenci na wybranych kierunkach mogli realizować 70% zajęć obligatoryjnych oraz 30% zajęć fakultatywnych.
 •  „Postaw na przedsiębiorczość”
  Projekt realizowany był w ramach programu MNiSW „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Jego celem było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych pragnących założyć własną firmę.
 • „Nauka bliżej komercjalizacji”
  Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania projektami badawczymi na uczelniach. Wizyty studyjne odbyły się w m.in.: Mannheim Institute (Niemcy), Fraunhofer Institute (Niemcy), Foundation for Research and Technology (Grecja), Joensuu Science Park (Finlandia), Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (Kraków), Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Szczecin), Fundacji „Progres & Business” (Kraków).
Kategorie
Kategoria 2

Nie unikamy trudnych tematów związanych z ewolucją człowieka, granicami kosmosu i zagadnieniami początku świata

Cykl wykładów otwartych „Nauka i religia” był efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Jego tematyka dotyczyła wyzwań współczesnej cywilizacji i rozwoju człowieka. Wykłady odbywały się w WSE w Krakowie albo WSIiZ i były transmitowane w formie telemostu. W ramach cyklu naszymi gośćmi byli:

 • ks. prof. dr hab. Michał Heller – wybitny kosmolog, filozof, teolog, fizyk, laureat prestiżowej Nagrody Templetona (2008), wygłosił wykłady pt.: Nauka i wielkie pytania, Z dziejów kosmologii, Problem początku, Na granicach kosmologii,
 • ks. dr Włodzimierz Skoczny – filozof, wygłosił wykład pt. Wielkie kontrowersje: Kopernik – Galileusz – Darwin,
 • dr Wojciech Załuski – filozof prawa, wygłosił wykład pt.: Teoria ewolucji i jej filozoficzne problemy, Teoria ewolucji a człowiek.

Ponadto w 2009 roku WSIiZ odwiedzili wybitni ekonomiści: prof. Jan Winiecki, prof. Bartłomiej Kamiński oraz prof. Ryszard Bugaj, którzy wzięli udział w debacie pt. Co z tym kryzysem?.

Kategorie
Kategoria 2

Odwiedzają nas prof. Jerzy Hausner i Maciej Berbeka

W 2008 roku gośćmi WSIiZ byli m.in.:

 • Artur Andrus – znany i popularny dziennikarz oraz satyryk był gościem specjalnym debaty Humor a polityka,
 • Maciej Berbeka – polski himalaista, temat spotkania: Jak to jest zdobyć Mount Everest?,
 • dr Aleksander Hall – znany historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Kawaler Orderu Orła Białego, wygłosił wykład pt. Czas przełomu,
 • prof. Jerzy Hausner – wybitny polityk i ekonomista, wygłosił wykład pt. Pętle rozwoju – o polityce gospodarczej Polski,
 • Tomasz Józefacki – dyrektor pionu Internet AGORA S.A. – temat spotkania: Rewolucja informacyjna – rozwój Internetu w Polsce.

Kategorie
Kategoria 2

Ministerstwo Sportu i Turystyki uznaje pracę dyplomową Magdaleny Dul za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

Pozostałe sukcesy studentów WSIiZ w 2008 roku to m.in.:

 • Marek Rawski – student I roku studiów uzupełniających Biznes Międzynarodowy i Zarządzanie Projektami został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Primus Inter Pares – Student Roku 2008”. Student WSIiZ znalazł się wśród 16 ogólnopolskich finalistów jako jedyny przedstawiciel woj. podkarpackiego oraz niepublicznej szkoły wyższej;
 • zespół studentów WSIiZ awansował do 2. etapu międzynarodowego konkursu Global Management Challenge Euromanager 2008. Studenci uzyskali 16. wynik wśród 371 drużyn biorących udział w 1. etapie konkursu. Sukces zespołu był tym bardziej znaczący, że w konkursie, obok studentów, wzięli udział menedżerowie najważniejszych firm działających na polskim rynku;
 • Syndyk Egzaminacyjny Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications uhonorował studentkę WSIiZ, Iwonę Kucharyk, medalionem Country Silver 2008 za drugą najwyższą ocenę z egzaminu English for Business Level 2 w Polsce;
 • w konkursie „Innowator Podkarpacia 2008” zorganizowanym przez Rzeszowską Akademię Rozwoju Regionalnego S.A., Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza, Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” oraz Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzont” dwoje studentów WSIiZ znalazło się w finałowej trójce. Mateusz Ryżowicz, student IV roku kierunku turystyka i rekreacja, zajął 2. miejsce. 3. miejsce zostało przyznane studentce II roku ekonomii Karolinie Leśniak.

Liczne sukcesy odnosili również sportowcy zrzeszeni w AZS WSIiZ, zdobywając m.in.:

 • 2. miejsce w grupie D w Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce mężczyzn – Strefa C (Kraków);
 • 2. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w tenisie stołowym kobiet;
 • 2. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w unihokeju mężczyzn;
Kategorie
Kategoria 2

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości we WSIiZ

WSIiZ włączyła się w nową międzynarodową inicjatywę, obecnie organizowaną już w 170 krajach. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Uczelnia postawiła na przygotowanie bezpłatnych szkoleń, warsztatów, debat i kampanii promocyjnych z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ uzyskuje certyfikat Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ)

Certyfikat został przyznany przez Komisję Akredytacyjną Programu QAS realizowanego przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W 2007 roku taki certyfikat zdobyło 12 uczelni realizujących dokształcanie kadry zarządzającej w służbie zdrowia. WSIiZ została wyróżniona certyfikatem STOMOZ jako jedyna jednostka dydaktyczna na Podkarpaciu.

Kategorie
Kategoria 2

Coraz więcej studentów i pracowników korzysta z programów wymiany międzynarodowej

W roku akademickim 2007/2008 WSIiZ intensywnie nawiązywała i rozwijała kontakty z instytucjami i ośrodkami na całym świecie, m.in. z Danii, Finlandii, Indii, Niemiec Portugalii, Serbii, Singapurze czy Ukrainy. Uczelnia podpisała porozumienie m.in. z Roskilde Handelskole (Dania), Erhvervsakademi VEST, Business Academy WEST Esbjerg Handelsskole (Dania), VIT University in India (Indie), Limkokwing University of Creative Technology (Malezja), Università Telematica „Guglielmo Marconi” (Włochy) oraz Turning Point Business School (Singapur). Oprócz tego w 2007 roku WSIiZ uzyskała akredytację rządu Malezji wydaną przez LAN (Lembaga Akreditasi Negara) na prowadzenie programu wspólnych studiów I-go stopnia.

W styczniu 2007 roku do Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Ylivieska Unit wyjechała kilkuosobowa grupa studentów WSIiZ. Podczas pobytu w Finlandii studenci uczestniczyli w zajęciach w j. angielskim oraz realizowali projekty z obszaru ekonomii, multimediów i informatyki. Na wyjazd do Bad Honnef-Bonn w Niemczech zakwalifikowały się studentki I roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja, które realizowały 6-miesięczny program studiów w j. angielskim. Na studia do Business Academy West w Danii zakwalifikowała się grupa studentów, którzy realizowali 5-miesięczny program studiów w j. angielskim. Do partnerskiej uczelni w Danii – Roskilde Handelsskole – na okres 5 miesięcy wyjechali studenci III roku kierunku informatyka i ekonometria. Na 5-miesięczny pobyt studyjny do University of Vic zakwalifikowali się studenci z kierunku ekonomia oraz europeistyka. Do Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Portalegre w Portugalii wyjechali studenci ekonomii oraz administracji, którzy realizowali program edukacyjny do 20 czerwca 2007.

Integralną częścią programu Socrates/Erasmus była międzynarodowa wymiana kadry dydaktycznej. Kilkunastu przedstawicieli kadry dydaktycznej realizowało wykłady otwarte dla studentów na uczelniach partnerskich. Tematyka wykładów dotyczyła zagadnień z dziedzin informatyki, zarządzania oraz e-biznesu. W maju 2007 roku została zorganizowana 7 edycja Szkoły Letniej e-biznesu – tym razem na terenie Niemiec. Jej uczestnikami byli studenci z Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) oraz WSIiZ. Poprzez udział w wykładach i warsztatach studenci poznawali sposoby prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i elektronicznych kanałów komunikacji.

Kategorie
Kategoria 2

Najbardziej utalentowany student na Podkarpaciu studiuje we WSIiZ. Elżbieta Tarnawska z tytułem „Primus Inter Pares” w województwie podkarpackim

Pozostałe sukcesy studentów WSIiZ w 2007 roku to m.in.:

 • Dorota Staszewska – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej zdobyła 2. miejsce w konkursie „Żyj z pasją na Podkarpaciu”, będącym częścią kampanii wizerunkowej dla Podkarpacia. Do konkursu zgłosiło się ponad 140 osób z całej Polski;
 • syndyk Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu (LCCI IQ) przyznał srebrny medalion studentce Magdalenie Ulma, która uzyskała najwyższą ocenę z egzaminu English for Business Level Two. Pokonała ponad 1200 osób, które razem z nią zdawały ten egzamin w II sesji;
 • Krzysztof Dobrzański oraz Ngozika Okpaladigbo znaleźli się w gronie laureatów konkursu „Business English Competition 2007” organizowanego przez Londyńską Izbę Handlu i Przemysłu LCCI IQ. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce uzyskało 18 studentów we WSIiZ. Pod względem liczby przyznanych stypendiów na rok akademicki 2007/2008 WSIiZ znalazła się na 15. miejscu wśród wszystkich uczelni w kraju. Było to równocześnie 2. miejsce pod względem liczby stypendiów wśród uczelni niepublicznych z całej Polski oraz 1. wśród wszystkich uczelni z Podkarpacia. Pełen wykaz laureatów stypendium MNiSW dostępny jest – tutaj.

Wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i regionalnych mistrzostwach sportowych uzyskali studenci w ramach Klubu Uczelnianego AZS. Wśród najważniejszych należy wskazać:

 • 3. miejsce w Akademickich Mistrzostwach woj. Podkarpackiego w pływaniu mężczyzn;
 • 3. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Woj. Podkarpackiego w piłce halowej mężczyzn;
 • 3. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Woj. Podkarpackiego w tenisie stołowym mężczyzn.

Inne sukcesy naszych studentów.

Kategorie
Kategoria 2

Dziennikarze, politycy i biznesmeni zapoznają studentów we WSIiZ z meandrami życia społeczno-gospodarczego

W 2007 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

 • Marek Darecki ­– prezes zarządu, dyrektor generalny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, temat spotkania: PZL-Rzeszów S.A. – sens biznesu;
 • dr Aleksander Hall – znany historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Kawaler Orderu Orła Białego – realizował wieczór autorski w związku z wydaniem książki pt. Francja i wielcy Francuzi;
 • dr hab. Stanisław Jędrzejewski medioznawca, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – wygłosił wykład pt. Dylematy rozwoju współczesnych mediów publicznych. Europa – Polska;
 • Fryderyk Karzełek – prezes Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. – wygłosił wykład pt. Inteligencja emocjonalna w biznesie;
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Krzysztofek wybitny socjolog, medioznawca – temat spotkania: PlaNETa cyfrowa i jak na niej przetrwać? Hiper-kapitalizm w erze infoglobalizacji;
 • Tomasz Lis – dziennikarz i publicysta – wygłosił wykład pt. Problemy współczesnego dziennikarstwa w Polsce.
Kategorie
Kategoria 2

O satyrze radiowej mówi Artur Andrus, o działalności Parlamentu Europejskiego opowiada prof. dr hab. Adam Rotfeld, a założenia medycynie tybetańskiej przedstawia dr Ven Tenzin Jangchub

W 2006 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

 • Artur Andrus – redaktor Polskiego Radia, autor audycji satyrycznych, poeta, artysta estradowy, wygłosił wykład pt. Satyra radiowa, cabaret relations, komunikacja estradowa;
 • Krzysztof Hołowczyc – kierowca rajdowy, trzykrotny mistrz Polski oraz mistrz Europy – temat spotkania: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – pijesz, nie jedź;
 • dr Ven Tenzin Jangchub –uczeń dr Ven. Yeshi Dhoondena, osobistego lekarza Dalajamy, wygłosił wykład pt. Wprowadzenie do medycyny tybetańskiej. Jak dzięki odpowiedniejdiecie, ćwiczeniom, zachowaniu i pozytywnemu myśleniuuniknąć chorób;
 • dr Alicja Kornasiewicz – prezes CA IB w Polsce, prezes Rady Nadzorczej Banku BPH, wygłosiła wykład pt. Venture Capital jako czynnik rozwoju gospodarczego. Czy amerykańskie i europejskie doświadczenia mogą być wykorzystane w Polsce?;
 • prof. dr hab. inż. Juliusz Lech Kulikowski –przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN, wygłosił wykład inauguracyjny pt. Sztuczna inteligencja – realność czy fikcja;
 • prof. dr hab. Adam Rotfeld – były minister spraw zagranicznych, temat spotkania: Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa;
 • Andrzej Szejna – poseł do Parlamentu Europejskiego, wygłosił wykład pt. Nauka i staże w Unii Europejskiej. Działalność Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE w praktyce.
Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ autorem rozwiązań dla sektora energetyki

Eksperci Instytutu Gospodarki WSIiZ opracowali dwie ważne ekspertyzy dot. utworzenia Energetyki Podkarpackiej. Pierwsza z nich pt. „Utworzenie Energetyki Podkarpackiej” wskazała, jakie jest znaczenie Rzeszowskiej Energetyki S.A. (RZE S.A) dla województwa Podkarpackiego i miasta Rzeszowa. W dokumencie zaprezentowane zostały również negatywne konsekwencje dla regionu w przypadku zrealizowania wariantu, według którego RZE S.A., jeden z największych pracodawców w województwie podkarpackim, zostałby włączony do grupy L6 z siedzibą w Lublinie. Dokument zawierał także analizę dot. zgodności powołania Energetyki Podkarpackiej z dokumentami rządowymi i dyrektywami UE.

W drugiej ekspertyzie „Analiza finansowo-ekonomiczna do koncepcji powołania Energetyki Podkarpackiej”, wykonanej wspólnie z firmą EPC S.A. w Warszawie, wykazano celowość ekonomiczną powołania takiego podmiotu po planowanej liberalizacji rynku w II połowie 2007 roku. Eksperci Instytutu Gospodarki brali czynny udział w posiedzeniach międzyresortowego rządowego zespołu ds. polityki energetycznej i prowadzili rozmowy z parlamentarzystami, radnymi, władzami samorządowymi oraz przedstawicielami rządu na temat zasadności powołania holdingu EP.

Zrealizowane działania okazały się skuteczne – to m. in. na podstawie ekspertyz WSIiZ polski rząd wyraził zgodę na powstanie Energetyki Podkarpackiej, którą utworzyły: RZE S.A. wraz z Elektrociepłownią Rzeszów, Elektrownią Stalowa Wola oraz Spółką Enesta ze Stalowej Woli.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ wspiera przedsiębiorczych studentów – powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Jedną z pierwszych inicjatyw Podkarpackiego Studenckiego Forum Business Center Club działającego przy WSIiZ były starania o utworzenie uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości. W sierpniu 2005 roku Uczelnia wygrała projekt konkursowy na Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który został zakwalifikowany przez komisję oceniającą do realizacji, a wkrótce dzięki otrzymanej dotacji inkubator przyjął pod swoją opiekę pierwszych studentów.

W celu wsparcia przedsiębiorczości wśród studentów we WSIiZ nawiązała również współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), które reprezentowało Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO z siedzibą w Warszawie. Celem współpracy było zapewnienie studentom, ale również przedsiębiorstwom i instytucjom, wiedzy dotyczącej zarządzania technologiami oraz warunków ich wdrażania i komercjalizacji, zwłaszcza pod kątem rozwoju polskiego eksportu.

Kategorie
Kategoria 2

Jakie są konsekwencje Pomarańczowej Rewolucji w Ukrainie i na czym polega sukces w biznesie? O tym dyskutują u nas Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Janusz Onyszkiewicz

W 2005 roku uczelnię odwiedzili m.in.:

 • Henryka Bochniarz – prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, wygłosiła wykład pt. Moja ścieżka do kariery. Aktywność, przedsiębiorczość, sukces;
 • Ksawery Burski – były ambasador RP w Indonezji,Singapurze oraz Chinach,autor książki o tradycji i sztuce kulinarnej Chin, temat spotkania: Rozwój gospodarczy Chin i stosunki z Unią Europejską;
 • Grzegorz Halama – satyryk, wygłosił wykład pt. Artysta estradowy:kształtowanie wizerunku, komunikacja z publicznością, radzenie sobie ze sławą, cabaret relations;
 • prof. Bohdan Hud – Dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki we Lwowie, wygłosił wykład pt. Czynnik rosyjski w stosunkach polsko-ukraińskich;
 • Janusz Onyszkiewicz – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, temat spotkania: Ukraina – nowy rozdział w historii Unii Europejskiej;
 • prof. dr hab. Piotr Sztompka – socjolog, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, wygłosił wykład pt. Zaufanie międzyludzkie w erze globalizacji.
 • prof. Krzysztof Zanussi – reżyser filmowy, scenarzysta, pisarz, publicysta, wykład w ramach cyklu „Warsztaty wielkokulturowe”
Kategorie
Kategoria 2

Rozwijamy ofertę certyfikatów informatycznych – aż 1/3 wydanych w Polsce certyfikatów ECDL jest podpisana przez WSIiZ

Działająca przy WSIiZ Regionalna Akademia Cisco uzyskała w czerwcu 2004 roku stopień CATC (Cisco Academy Training Center), co dawało Uczelni uprawnienia do szkolenia i certyfikowania instruktorów dla wszystkich polskich uczelni i Akademii Regionalnych Cisco.

Centrum Egzaminacyjne European Computer Driving Licence było oblegane przez osoby, które chciały zdobyć certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Zainteresowanie było tak duże, że aż 1/3 wydanych w Polsce certyfikatów ECDL została wystawiona przez WSIiZ. Rok później Rektor Senior dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. WSIiZ odebrał w Zurychu nagrodę ECDL-F za krzewienie kultury informatycznej.

Studenci WSIiZ w ramach studiów i dodatkowych zajęć zdobywali na Uczelni certyfikaty informatyczne honorowane na całym świecie. Do najważniejszych należy zaliczyć: certyfikaty Microsoft (oferowane przez Akademicki Ośrodek Szkoleniowy AATP), certyfikaty ECDL (European Computer Driving Licence), certyfikaty CNA i CNI (oferowane przez Novell Education Academic Partner NEAP – dodatkowo, w związku z podpisaną umową, WSIiZ została również przedstawicielem na Ukrainę) i certyfikaty Sun Academic Initiative. Ponadto, działające na Uczelni Centrum Egzaminacyjne Prometric – Authorized Prometric Testing Center (APTC) stało się jednym z najbardziej cenionych regionalnych ośrodków szkoleniowych, oferując zarówno studentom, jak i osobom z zewnątrz, certyfikaty takich firm, jak: 3COM, Adobe, Alcatel, Canon, Cisco CCIE, Computer Associates, Epson America, HP Certified, HP Openview, HP Star, HP Support, IBM, Linux SAIR GNU, Lotus, Microsoft, Nokia, Nowell, Oracle, Sun Microsystem.

Kategorie
Kategoria 2

Kongres Nowoczesnych Technologii

Na zorganizowanym przez Uczelnię Kongresie Nowoczesnych Technologii (19-21 maja 2004 r.) wygłosili wykłady przedstawiciele największych firm związanych z rozwojem technologii: Capgemini Polska, CISCO Systems, IBM, Microsoft Polska, Transsystem, Zeto Rzeszów. Na program Kongresu złożyły się również Targi, na których firmy zaprezentowały swoje najbardziej zaawansowane produkty i usługi.

Kategorie
Kategoria 2

Jesteśmy gospodarzem 11. Olimpiady Informatycznej Centralnej Europy – Central European Olympiad in Informatics

Dopiero drugi raz Olimpiada Informatyczna Centralnej Europy została zorganizowana w Polsce. WSIiZ przygotowała ją wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Instytutem Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. 12-18 lipca 2004 roku WSIiZ gościła przedstawicieli ośmiu krajów: Bośni-Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Rumuni, Słowacji i Polski. Uczestnicy rozwiązywali szereg zadań wymagających biegłości w programowaniu i wybitnej znajomości algorytmów, indywidualnym zwycięzcą olimpiady okazał się reprezentant Chorwacji, natomiast grupowo najwyżej uplasowała się Polska.

Czytaj więcej o Olimpiadzie Informatycznej na Wikipedii