Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ wspiera przedsiębiorczych studentów – powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Jedną z pierwszych inicjatyw Podkarpackiego Studenckiego Forum Business Center Club działającego przy WSIiZ były starania o utworzenie uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości.

WSIiZ wspiera przedsiębiorczych studentów – powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Jedną z pierwszych inicjatyw Podkarpackiego Studenckiego Forum Business Center Club działającego przy WSIiZ były starania o utworzenie uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości. W sierpniu 2005 roku Uczelnia wygrała projekt konkursowy na Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który został zakwalifikowany przez komisję oceniającą do realizacji, a wkrótce dzięki otrzymanej dotacji inkubator przyjął pod swoją opiekę pierwszych studentów.

W celu wsparcia przedsiębiorczości wśród studentów we WSIiZ nawiązała również współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), które reprezentowało Biuro Promocji Inwestycji i Technologii UNIDO z siedzibą w Warszawie. Celem współpracy było zapewnienie studentom, ale również przedsiębiorstwom i instytucjom, wiedzy dotyczącej zarządzania technologiami oraz warunków ich wdrażania i komercjalizacji, zwłaszcza pod kątem rozwoju polskiego eksportu.