Kategorie
Kategoria 2

Studenci z Ukrainy ze wsparciem językowym i nie tylko

Podniesienie kompetencji językowych, wdrożenie studentów w środowisko lokalne i integracja z polskimi studentami, a także pomoc prawna i psychologiczna – takie cele miał realizowany przez Uczelnię program Buddy.

Studenci z Ukrainy ze wsparciem językowym i nie tylko

Podniesienie kompetencji językowych, wdrożenie studentów w środowisko lokalne i integracja z polskimi studentami, a także pomoc prawna i psychologiczna – takie cele miał realizowany przez Uczelnię program Buddy. Każdy ukraiński student, który zaczynał naukę w naszej Uczelni, miał przydzielonego do pomocy starszego kolegę lub koleżankę. Na opiekunów powoływani byli najlepsi studenci, którzy mogli wspierać językowo oraz merytorycznie młodszych sąsiadów z Ukrainy. Naukę języka zapewniało Centrum Języków Obcych WSIiZ, które wprowadziło lektorat z języka polskiego dla obcokrajowców.