Kategorie
Kategoria 2

Goście i eksperci WSIiZ debatują o tym „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”

Seminarium odbiło się szerokim echem w środowisku osób zainteresowanych zmianami w polskim szkolnictwie wyższym.

Goście i eksperci WSIiZ debatują o tym „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”

Patronat honorowy nad przygotowanym przez WSIiZ seminarium naukowym pt. „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?” objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Funkcję przewodniczącego i moderatora seminarium pełnił prof. zw. dr hab. Stanisław Waltoś, a w prowadzonym przez niego panelu dyskusyjnym głos zabrali między innymi: Rektor UJ prof. Karol Musioł; Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki; wybitni historycy – prof. Henryk Samsonowicz oraz prof. Janusz Tazbir, a także Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek i prof. Jerzy Chłopecki.

Łańcuckie seminarium odbiło się szerokim echem w środowisku osób zainteresowanych zmianami w polskim szkolnictwie wyższym, a udział w nim niekwestionowanych autorytetów oraz urzędników wysokiego szczebla podkreślił rolę WSIiZ w procesie kształtowania nowego ładu edukacyjnego w Polsce.