Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ rozwija działalność naukowo-badawczą i edukacyjną

WSIiZ rozwija działalność naukowo-badawczą i edukacyjną

Najważniejsze projekty realizowane w 2009 roku to:

 •  „Do kariery na skrzydłach – studiuj aviation management”
  Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego WSIiZ jako ośrodka kształcenia kadr na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. W trakcie trwania projektu została przygotowana i otwarta nowa specjalność – Aviation Management – na kierunku ekonomia, zrealizowano specjalistyczne kursy, staże i wyjazdy studyjne dla kadry dydaktycznej;
 •  „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
  Efektem projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego i pozycji konkurencyjnej WSIiZ jako ośrodka kształcenia studentów na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
 • „Uczelnia Jutra”
  Projekt pozwolił na wprowadzenie Elastycznego Systemu Kształcenia. Od roku akademickiego 2009/2010 studenci na wybranych kierunkach mogli realizować 70% zajęć obligatoryjnych oraz 30% zajęć fakultatywnych.
 •  „Postaw na przedsiębiorczość”
  Projekt realizowany był w ramach programu MNiSW „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Jego celem było wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia szkoleniowo-doradczego dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych pragnących założyć własną firmę.
 • „Nauka bliżej komercjalizacji”
  Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz zarządzania projektami badawczymi na uczelniach. Wizyty studyjne odbyły się w m.in.: Mannheim Institute (Niemcy), Fraunhofer Institute (Niemcy), Foundation for Research and Technology (Grecja), Joensuu Science Park (Finlandia), Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (Kraków), Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (Szczecin), Fundacji „Progres & Business” (Kraków).