Kategorie
Kategoria 2

Rozwijamy ofertę certyfikatów informatycznych – aż 1/3 wydanych w Polsce certyfikatów ECDL jest podpisana przez WSIiZ

Działająca przy WSIiZ Regionalna Akademia Cisco uzyskała w czerwcu 2004 roku stopień CATC (Cisco Academy Training Center), co dawało uczelni uprawnienia do szkolenia i certyfikowania instruktorów dla wszystkich polskich uczelni i Akademii Regionalnych Cisco.

Rozwijamy ofertę certyfikatów informatycznych – aż 1/3 wydanych w Polsce certyfikatów ECDL jest podpisana przez WSIiZ

Działająca przy WSIiZ Regionalna Akademia Cisco uzyskała w czerwcu 2004 roku stopień CATC (Cisco Academy Training Center), co dawało Uczelni uprawnienia do szkolenia i certyfikowania instruktorów dla wszystkich polskich uczelni i Akademii Regionalnych Cisco.

Centrum Egzaminacyjne European Computer Driving Licence było oblegane przez osoby, które chciały zdobyć certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Zainteresowanie było tak duże, że aż 1/3 wydanych w Polsce certyfikatów ECDL została wystawiona przez WSIiZ. Rok później Rektor Senior dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. WSIiZ odebrał w Zurychu nagrodę ECDL-F za krzewienie kultury informatycznej.

Studenci WSIiZ w ramach studiów i dodatkowych zajęć zdobywali na Uczelni certyfikaty informatyczne honorowane na całym świecie. Do najważniejszych należy zaliczyć: certyfikaty Microsoft (oferowane przez Akademicki Ośrodek Szkoleniowy AATP), certyfikaty ECDL (European Computer Driving Licence), certyfikaty CNA i CNI (oferowane przez Novell Education Academic Partner NEAP – dodatkowo, w związku z podpisaną umową, WSIiZ została również przedstawicielem na Ukrainę) i certyfikaty Sun Academic Initiative. Ponadto, działające na Uczelni Centrum Egzaminacyjne Prometric – Authorized Prometric Testing Center (APTC) stało się jednym z najbardziej cenionych regionalnych ośrodków szkoleniowych, oferując zarówno studentom, jak i osobom z zewnątrz, certyfikaty takich firm, jak: 3COM, Adobe, Alcatel, Canon, Cisco CCIE, Computer Associates, Epson America, HP Certified, HP Openview, HP Star, HP Support, IBM, Linux SAIR GNU, Lotus, Microsoft, Nokia, Nowell, Oracle, Sun Microsystem.