Kategorie
Kategoria 2

Dziennikarze, politycy i biznesmeni zapoznają studentów we WSIiZ z meandrami życia społeczno-gospodarczego

Naszymi gośćmi byli: Tomasz Lis, dr Aleksander Hall i Marek Darecki.

Dziennikarze, politycy i biznesmeni zapoznają studentów we WSIiZ z meandrami życia społeczno-gospodarczego

W 2007 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

  • Marek Darecki ­– prezes zarządu, dyrektor generalny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, temat spotkania: PZL-Rzeszów S.A. – sens biznesu;
  • dr Aleksander Hall – znany historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Kawaler Orderu Orła Białego – realizował wieczór autorski w związku z wydaniem książki pt. Francja i wielcy Francuzi;
  • dr hab. Stanisław Jędrzejewski medioznawca, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – wygłosił wykład pt. Dylematy rozwoju współczesnych mediów publicznych. Europa – Polska;

  • Fryderyk Karzełek – prezes Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. – wygłosił wykład pt. Inteligencja emocjonalna w biznesie;

  • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Krzysztofek wybitny socjolog, medioznawca – temat spotkania: PlaNETa cyfrowa i jak na niej przetrwać? Hiper-kapitalizm w erze infoglobalizacji;

  • Tomasz Lis – dziennikarz i publicysta – wygłosił wykład pt. Problemy współczesnego dziennikarstwa w Polsce.