Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ autorem rozwiązań dla sektora energetyki

Eksperci Instytutu Gospodarki WSIiZ opracowali dwie ważne ekspertyzy dot. utworzenia Energetyki Podkarpackiej.

WSIiZ autorem rozwiązań dla sektora energetyki

Eksperci Instytutu Gospodarki WSIiZ opracowali dwie ważne ekspertyzy dot. utworzenia Energetyki Podkarpackiej. Pierwsza z nich pt. „Utworzenie Energetyki Podkarpackiej” wskazała, jakie jest znaczenie Rzeszowskiej Energetyki S.A. (RZE S.A) dla województwa Podkarpackiego i miasta Rzeszowa. W dokumencie zaprezentowane zostały również negatywne konsekwencje dla regionu w przypadku zrealizowania wariantu, według którego RZE S.A., jeden z największych pracodawców w województwie podkarpackim, zostałby włączony do grupy L6 z siedzibą w Lublinie. Dokument zawierał także analizę dot. zgodności powołania Energetyki Podkarpackiej z dokumentami rządowymi i dyrektywami UE.

W drugiej ekspertyzie „Analiza finansowo-ekonomiczna do koncepcji powołania Energetyki Podkarpackiej”, wykonanej wspólnie z firmą EPC S.A. w Warszawie, wykazano celowość ekonomiczną powołania takiego podmiotu po planowanej liberalizacji rynku w II połowie 2007 roku. Eksperci Instytutu Gospodarki brali czynny udział w posiedzeniach międzyresortowego rządowego zespołu ds. polityki energetycznej i prowadzili rozmowy z parlamentarzystami, radnymi, władzami samorządowymi oraz przedstawicielami rządu na temat zasadności powołania holdingu EP.

Zrealizowane działania okazały się skuteczne – to m. in. na podstawie ekspertyz WSIiZ polski rząd wyraził zgodę na powstanie Energetyki Podkarpackiej, którą utworzyły: RZE S.A. wraz z Elektrociepłownią Rzeszów, Elektrownią Stalowa Wola oraz Spółką Enesta ze Stalowej Woli.