Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie

WSIiZ dołączyła do grona współzałożycieli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

WSIiZ głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie

W marcu 2005 roku WSIiZ dołączyła do grona współzałożycieli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie (WSE), równocześnie stając się głównym podmiotem prowadzącym upadającej w tym czasie krakowskiej uczelni. W kolejnych latach w WSE wdrożono szereg działań naprawczych i projektów rozwojowych, których realizację nadzorował prof. Tadeusz Pomianek, z kolei pod nadzorem architekt Urszuli Pomianek realizowane były prace inwestycyjne. W 2007 roku z  pomieszczeń budynku należącego do pierwszego założyciela uczelni, czyli Społecznego Instytutu Wydawniczego „ZNAK”, Uczelnię przeniesiono do wyremontowanego i zaadaptowanego dla jej potrzeb XIX-wiecznego budynku przy ul. Westerplatte, dawnego domu Walerego Rzewuskiego, natomiast w 2018 roku Wyższa Szkoła Europejska, z uwagi na konieczność powiększenia bazy lokalowej, przeniesiona została do budynku przy al.  Jana Pawła II, zlokalizowanego w specjalnej strefie ekonomicznej Kraków-Czyżyny. Rektorem WSE jest obecnie dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, wykładowczyni związana przez wiele lat ze WSIiZ.

Zobacz stronę internetową Wyższej Szkoły Europejskiej