Kategorie
Kategoria 2

Międzynarodowe warsztaty i szkoły letnie

Profesorowie Mark Bannatyne i John Finnegan wraz z grupą 8 asystentów z Purdue Uniwersity (USA) poprowadzili II edycję warsztatów z grafiki komputerowej dla studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ. 2 czerwca 2004 roku w Klubie Akademickim odbył się Międzynarodowy Festiwal Animacji Filmowej, który również poprowadzili wykładowcy tej amerykańskiej uczelni.

12 studentów American University, Washington D.C. (USA) wzięło udział w zorganizowanej przez WSIiZ Letniej Szkole Management, Economy Transformation and Large Companies Operation. Studenci poprzez wizyty w firmach oraz udział w spotkaniach z menedżerami najwyższego szczebla poznawali międzynarodowe aspekty zarządzania, uczyli się również historii, kultury i tradycji Polski oraz Niemiec.

W ramach współpracy z Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) WSIiZ zorganizowała trzecią polsko-niemiecką Szkołę Letnią e-biznesu. Goście z Niemiec wzięli udział w wykładach i warsztatach z zakresu e-biznesu, poprowadzonych przez naszą kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach programu Leonardo da Vinci 3-miesięczny staż w Lipsku odbyła 8-osobowa grupa studentów, a kolejna grupa 4 studentów rozpoczęła staż w Torgau. Ponadto liczna grupa studentów realizowała zagraniczne praktyki zawodowe m.in. w: Broadmoor Hotel w Colorado Springs (USA), Villa Maria College w Buffalo (USA), Polish American Networking Organization (PANO) w Bostonie (USA), Schwarzwald (Niemcy), Hotel-Sanatorium „Dnipro-Beskyd” w Truskawcu (Ukraina). Ponadto Biuro Karier zorganizowało wyjazdy zagraniczne ponad 100 osobom. Studenci wyjeżdżali najczęściej na okres 3-4 miesięcy do USA i Wielkiej Brytanii.

Kategorie
Kategoria 2

Świat jest pełen mądrych ludzi, a my chcemy ich poznać! Gośćmi WSIiZ są: prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, poseł Bronisław Komorowski oraz Wicemarszałek Sejmu RP Donald Tusk

Wydłużyła się lista osób kultury, nauki i polityki, których mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Uczelni. W 2004 roku odwiedzili nas m.in.:

 • ks. Adam Boniecki – Redaktor Naczelny Tygodnika Powszechnego – temat spotkania: Polska – Europa – Kościół;
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner – były wicepremier, Minister Gospodarki i Pracy – wygłosił wykład pt. Perspektyw dla młodzieży;  
 • Bronisław Komorowski – poseł Platformy Obywatelskiej, późniejszy Prezydent RP w latach 2010-2015 – temat spotkania: Architektura bezpieczeństwa europejskiego – zagrożenia i szanse dla Polski;
 • dr Ali Montazeri – Doradca Prezydenta Iranu ds. Edukacji, Dyrektor Naczelny Akademickiego Centrum Edukacji, Kultury i Badań Iranu przy Jahad University w Meszchedzie, w Iranie – temat spotkania dot. wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w edukacji;
 • prof. Zbigniew Religa – wybitny kardiochirurg – temat spotkania: Znaczenie wykształcenia w karierze zawodowej;
 • Janina Ochojska – polska działaczka humanitarna, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, temat spotkania: Polska Akcja Humanitarna – pomóż Iranowi;
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński – publicysta, nauczyciel akademicki i działacz społeczny – wygłosił wykład pt. Polska w unii gospodarczej i walutowej;  
 • Donald Tusk Wicemarszałek Sejmu RP, późniejszy Przewodniczący Rady Europejskiej (2014-2019), temat spotkania: Otwarta Europa – silna Europa.
Kategorie
Kategoria 2

Studentki WSIiZ są bezkonkurencyjne w czasie egzaminu English for Business Level Two i otrzymują dwie najważniejsze nagrody

W 2004 roku studenci WSIiZ zostali laureatami wielu konkursów. Wśród najważniejszych należy wskazać:

 • Izba Handlu i Przemysłu w Londynie – London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board – przyznała Elżbiecie Tarnawskej złoty, a Joannie Poczynek srebrny medalion za najlepsze wyniki na egzaminie English for Business Level Two;
 • student II roku informatyki i ekonometrii, Jakub Michalak, został jednym z laureatów konkursu „Młode Talenty”, organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa;
 • Chór Akademicki WSIiZ zdobył: 2. miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”, a także 3. miejsce w kategorii chórów uczelnianych XII Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej. Ponadto chór otrzymał wyróżnienie Jury oraz Nagrodę Publiczności na 3. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie;
 • Zespół Pieśni i Tańca „KARPATY” zdobył 1. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystyczny „VASILITCIA” w Larnaca na Cyprze.

Wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i regionalnych mistrzostwach sportowych uzyskali studenci w ramach Klubu Uczelnianego AZS – najważniejsze to:

 • 1 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w halowej piłce nożnej;
 • 2 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w tenisie kobiet;
 • 2 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w tenisie mężczyzn;
 • 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w narciarstwie alpejskim mężczyzn;
 • 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w kolarstwie górskim kobiet.
Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ aktywna w badaniach nad szkolnictwem wyższym i zwiększeniem innowacyjności województwa podkarpackiego

W maju 2003 roku WSIiZ nadany został status członka Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, które wraz z Fundacją Rektorów Polskich utworzyło i prowadzi Fundację pod nazwą Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Fundacja podejmuje działania wspierające procesy kształtowania właściwych warunków do cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, jej celem jest prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych, badania nad polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomaganie procesu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku wspólnej inicjatywy przedstawicieli podkarpackiego biznesu, władz samorządowych i środowiska akademickiego, powołano Centrum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Było to forum wymiany poglądów i inicjatyw w celu podniesienia innowacyjności regionu i przyspieszenia tempa jego rozwoju. Uroczystego otwarcia Centrum dokonał Jan Krzysztof Bielecki – przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Uczelnia rozpoczęła także prace nad przygotowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Eksperci WSIiZ wraz z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej zapewnili naukowy wkład do strategicznego dokumentu dla samorządu województwa.

Kategorie
Kategoria 2

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski mówi we WSIiZ „TAK dla Polski’”, a Ambasador USA Christopher R. Hill wygłasza wykład poświęcony polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych

W 2003 roku gośćmi WSIiZ byli m.in.:

 • dr Jan Krzysztof Bielecki – były premier RP, obecnie Dyrektor EBOiR ds. Europy Środkowowschodniej – wygłosił wykład pt. Pokolenie Bobo w Europie;
 • prof. dr hab. Danuta Hübner – Minister ds. Europejskich, Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Sekretarz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – temat spotkania: Pozycja Polski w poszerzonej Unii Europejskiej – korzyści z członkostwa;
 • Wojciech Inglot – Prezes firmy Inglot – wygłosił wykład pt. Przepaść między wiedzą a działaniem;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk – profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Łączności, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także członek IEEE w randze Fellow – temat spotkania: Telekomunikacja na progu XXI wieku;
 • Aleksander Kwaśniewski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,w ramach prounijnej akcji: „TAK dla Polski”;
 • Polityka zagraniczna USA – Christopher R. Hill, Ambasador USA w Polsce;
 • Janusz Palikot – wiceprezes Polskiej Rady Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Prezes i współwłaściciel Polmosu Lublin, szef Rady Nadzorczej i udziałowiec firmy Ambra S.A. – wygłosił wykład pt. Problemy współczesnego biznesu;
 • prof. Wiktor Zin – polski architekt, popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”, wykład w ramach zajęć z „Historii kultury i sztuki”.
Kategorie
Kategoria 2

Przedsiębiorczość, piłka nożna i judo, czyli sukcesy naszych studentów

Anna Milo, studentka II roku administracji, została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości”, który został zorganizowany przez Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości oraz Studenckie Forum Business Centre Club.

 • Zespół składający się z pięciorga studentów należących do Systemu Student Plus zajął IV miejsca w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Konkurs organizowany był przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, wzięło w nim udział 20 szkół państwowych i niepaństwowych z całej Polski.
 • Reprezentacja studentów WSIiZ zajęła V miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych Niepaństwowych w piłce nożnej reprezentacji 11-osobowych.
 • Reprezentacja studentów WSIiZ zajęła I miejsce w Halowej Lidze Piłki Nożnej. Reprezentacja studentów WSIiZ zajęła I miejsce w Podkarpackiej Lidze Amatorskiej Koszykówki PLAK im. Renaty Barszczewskiej.
 • Drużyna WSIiZ zajęła 2. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w judo.
Kategorie
Kategoria 2

Dołączamy do kolejnych międzynarodowych organizacji

WSIiZ stała się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów IAU (International Association of Universities) oraz została zaakceptowana jako honorowy członek Stowarzyszenia na rzecz Jakości Kształcenia w Uczelniach Niepaństwowych STARS, z kolei Instytut Gospodarki WSIiZ został członkiem Global Development Network GDNet.

Kategorie
Kategoria 2

USA, Niemcy, Finlandia i Ukraina – tam nasi wykładowcy i studenci zdobywają wiedzę oraz międzynarodowe kontakty

W związku z realizacją programu Socrates/Erasmus po raz pierwszy została nawiązana współpraca z jednostką naukową z krajów skandynawskich – Central Ostrobothnia Polytechnic, Ylivieska Unit (Finlandia). W efekcie tej współpracy nastąpiła wymiana kilkunastu studentów i kadry z uczelniami partnerskimi z Finlandii i Niemiec.

W dniach 12-25 stycznia 2002 roku 10-osobowa grupa studentów Europejskiego Uniwersytetu w Kijowie wzięła udział w zajęciach, które odbyły się w siedzibie WSIiZ. Z kolei od 2 do 15 marca 2002 roku 10-osobowa grupa studentów WSIiZ miała zajęcia na Europejskim Uniwersytecie w Kijowie. W wymianie uczestniczyło 5 studentów kierunku informatyka i ekonometria oraz 5 studentek z kierunku ekonomia.

Od 23 kwietnia do 18 maja 9-osobowa grupa studentów WSIiZ przebywała na miesięcznych praktykach zawodowych w Torgau w Niemczech. Ponadto, 18 studentów kierunku turystyka i rekreacja wzięło udział w trzeciej edycji praktyk w Broadmoor Hotel w Colorado Springs w USA. Studenci wyjechali również na praktyki do Villa Maria College w Buffalo, pobyt trwał 1 miesiąc i obejmował minimum 120 godzin praktyk zawodowych.

W październiku 2002 roku w ramach polsko-niemieckiej Szkoły Letniej e-biznesu we WSIiZ gościła grupa studentów z miasta partnerskiego Bielefeld. Międzynarodowe warsztaty, w których uczestniczyło dziesięciu studentów z Niemiec oraz dziesięciu studentów naszej Uczelni, zostały poprowadzone przez Zakład e-biznesu. Wspólne zajęcia były kontynuowane w kolejnych latach.

Władze Uczelni podpisały kilkanaście międzynarodowych umów, m.in. z: University of Manitoba – Departament of Electrical and Computer Engineering (Kanada), Villa Maria College w Buffalo (USA), The University of Kansas, Lawrence (USA), Purdue University (USA), European University in Kyiv (Ukraina), Instituto Superior De Administração e Linguas in Funchal (Portugalia), Drohobych Ivan Franko  State Pedagogical University (Ukraina), University of Applied Sciences (Fachhochschule Bielefeld), Bielefeld (Niemcy).

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości pozyskuje fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Podkarpacia

Do najważniejszych projektów realizowanych przez pracowników WSIiZ na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia należały:

 • Teletool a collaborative virtual work environment for a global marketplace. Projekt był elementem kilkuletniej kampanii WSIiZ oraz Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości na rzecz stworzenia na Podkarpaciu „miasteczka informatycznego” stanowiącego centrum telepracy i będącego jednocześnie inkubatorem przedsiębiorczości. Projekt dotyczył stworzenia automatycznego systemu zarządzania telepracą, środki na jego realizację WSIiZ otrzymała z Funduszu Badań Własnych Purdue University (USA);
 • szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw – Human Resource Development PHARE 2000 – Training and Business Counselling for Persons Threatened by Unemployment, Podkarpackie Vovoidship. Głównym celem projektu było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia i pomoc w adaptacji do zmian rynkowych. Wszystkie działania miały na celu podniesienie kwalifikacji pracowników i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę konkurencyjności i efektywności podkarpackich firm.

Pracownicy Instytutu Gospodarki regularnie opracowywali Barometr nastrojów gospodarczych województwa podkarpackiego oraz Barometr nastrojów gospodarczych w województwach wschodniej Polski, a ponadto przygotowali badania: „Uwarunkowania orientacji społecznych młodzieży na obszarze przygranicznym polsko-ukraińskim”, „Eurobarometr”, „Procesy innowacyjne w wybranych sektorach MŚP – analiza porównawcza firm wschodniej i zachodniej Polski”, „Podkarpackie przedsiębiorstwa. Integracja europejska. Wdrażanie innowacji. Aktywność inwestycyjna”, „The World Economics Survey Poland – Badanie dla Polski”. WSIiZ równolegle z działalnością edukacyjną i szkoleniową inicjowała przedsięwzięcia o znaczeniu społecznym, organizując dla uczniów szkół średnich Małą Olimpiadę Matematyczną, Igrzyska Wiedzy, Konkurs Zarządzania Firmą „Wirtualna firma”, Wakacyjne Kursy Komputerowe i „Autobus Europejski”. Uczelnia brała również udział akcjach charytatywnych, m.in.: „Wakacyjna pomoc dzieciom” i Mikołajki.

Kategorie
Kategoria 2

O polskiej drodze do NATO i do Unii Europejskiej opowiada Premier RP, prof. dr hab. Jerzy Buzek

W 2002 roku wykłady otwarte wygłosili m.in.:

 • Miguel Raynolds Brando – Prezes APDT Portuguese Association for Telework Development (Portugalskiego Stowarzyszenia Rozwijającego Telepracę) oraz Prezes i założyciel informatycznej firmy TELEMAN, światowej klasy specjalista w zakresie budowania modeli i zarządzania wirtualnymi organizacjami; temat spotkania: Telepraca – szansa na zatrzymanie i przyciągnięcie światowych talentów;
 • prof. dr hab. Jerzy Buzek, Premier RP  wygłosił wykład pt. Polska droga do NATO i do UE;
 • prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, wygłosił wykład pt. Czynniki wzrostu gospodarczego;
 • Robert Smoktunowicz, senator RP – temat spotkania: Przedsiębiorczość a tworzenie nowych miejsc pracy;
 • prof. Józef Szajna, artysta, grafik, scenograf, reżyser, autor scenariuszy i teoretyk teatru; temat spotkania: Sztuka w niewoli;
 • dr Piotr Szeliga, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych, wygłosił wykład pt. Europa giełd czy giełda Europy?;
 • Dariusz Szymczycha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – temat spotkania: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej – szanse i dylematy.
Kategorie
Kategoria 2

Uruchamiamy pierwsze punkty rekrutacyjne na Ukrainie

Rok 2001 był przełomowym w kształceniu studentów z Ukrainy we WSIiZ. Otworzyliśmy punkty rekrutacyjne w kilku największych ukraińskich miastach i odtąd liczba ukraińskich studentów w naszej Uczelni systematycznie zaczęła wzrastać. Ponadto podpisaliśmy umowy o współpracy, m.in. z: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, znacząco rozwinięta też została współpraca z Uniwersytetem Europejskim w Kijowie. Opracowaliśmy zasady wymiany studentów i pracowników naukowych, wymiany informacji naukowej, wspólnych seminariów i konferencji naukowych.

Kategorie
Kategoria 2

Wydatki inwestycyjne w roku akademickim 1998/1999 wynoszą łącznie 4 280 000 zł, co stanowi 35% przychodów Uczelni

W maju 1999 roku rozpoczęły się prace budowlane związane z adaptacją zachodniego skrzydła budynku przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Docelowo zaplanowano budowę trzech budynków, w których przewidziano sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe, pomieszczenia biurowe, klub studencki. Jeden z budynków przeznaczony został na hotel dla kadry naukowo-dydaktycznej. Po zakończeniu realizacji projektu Uczelnia uzyska dodatkowo 2830 m2 powierzchni.

Kategorie
Kategoria 2

Rusza I Kongres Public Relations, za organizację którego WSIiZ otrzymała nominację do Nagrody „Złote Spinacze”

Organizowany we WSIiZ Kongres Public Relations był spotkaniem praktyków oraz naukowców zajmujących się problematyką PR. Uczelnia zorganizowała 9 edycji Kongresu, który stał się jednym z największych w Polsce wydarzeń branży PR. W 2004 roku za organizację Kongresu WSIiZ otrzymała nominację do Nagrody „Złote Spinacze” w kategorii: eventy.

Po dziewięciu edycjach tego wydarzenia zauważono potrzebę rozszerzenia tematyki o zagadnienia łączące zróżnicowane środowiska związane z Internetem – psychologów, socjologów, politologów, właścicieli i zarządzających największymi serwisami, twórców aplikacji, startupów, inwestorów, marketerów. Tak powstała jedna z największych w Polsce konferencji poświęconych branży internetowej: InternetBeta – inspirująca i rozwijająca wiedzę i stanowiąca miejsce spotkań ciekawych ludzi, przedstawicieli różnych dziedzin i branż związanych z internetem i nowymi technologiami.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ po raz pierwszy zostaje sklasyfikowana w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”

W rankingu „Wprost” Uczelnia zajęła 9. pozycję w kategorii najlepszych niepaństwowych wyższych szkół biznesu i zarządzania i 1. wśród tego typu uczelni w Polsce południowo-wschodniej.

Kategorie
Kategoria 2

Szkoła Giełdowa we WSIiZ

We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Uczelnia zorganizowała po raz pierwszy Szkołę Giełdową GWP. Kadrę wykładowców we WSIiZ uzupełnili specjaliści z biur maklerskich oraz banków. Program Szkoły Giełdowej był wzorowany na programie szkoleniowym giełdy w Paryżu i obejmował tematykę działania giełdy, funkcjonowania rynku kapitałowego, wpływu otoczenia gospodarczego na giełdę, umiejętnego korzystania z informacji finansowych oraz zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych. W 1999 roku zorganizowano dwie edycje Szkoły Giełdowej. W kolejnych latach zainteresowanie ofertą nie słabło i na przestrzeni kilku lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt edycji tego kursu.

Kategorie
Kategoria 2

Kształcimy przez całe życie – powołanie Centrum Studiów Podyplomowych

Niemalże od samego początku oferta dydaktyczna WSIiZ obejmowała również studia podyplomowe. Początkowo studia podyplomowe realizowane były w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi głównie z Krakowa i Warszawy. W roku 2000 w strukturach WSIiZ powołane zostało Centrum Studiów Podyplomowych.

Oferta Centrum skierowana została do wszystkich, którzy szukają wiedzy i umiejętności potrzebnych na konkurencyjnym rynku pracy. Dlatego też od wielu lat zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy biznesu, specjaliści w danych dziedzinach. Obecnie oferta Centrum obejmuje 50 kierunków studiów, z których część realizowana jest we współpracy z partnerami biznesowymi, m.in.: Asseco Poland, Centrum Medyczne Medyk Digit All, SoftSystem, TUV Nord, K&K Selekt czy Ideo.

W ramach CSP realizowane są również studia MBA. Liczba absolwentów CSP to ponad 20 tys. osób.

Zobacz stronę internetową Centrum Studiów Podyplomowych

Kategorie
Kategoria 2

Międzynarodowe umowy szansą na realizację zagranicznych kursów oraz praktyk

Dokonaliśmy naboru na drugą edycję praktyk w Broadmoor Hotel w Colorado Springs (USA). Wyjechało na nie 10 studentów kierunku turystyka i rekreacja.

W Niemczech nasi studenci odbywali miesięczne praktyki zawodowe, a program wymiany studenckiej Uczelnia realizowała z Fontys University w Holandii. Uczelnia kontynuowała też rozpoczętą już w poprzednich latach współpracę z The University of Toledo (USA), nasi absolwenci realizowali tam studia w ramach programu MBA. Nadal odbywały się także kursy MUCIA Global Education Group. Ich oferta została poszerzona o: Global Financial Markets, International Corporate Finance, Fundamentals of Bank Management oraz International Banking. W roku akademickim 2000/2001 certyfikaty MUCIA z trzech kursów otrzymało łącznie 49 studentów.

Kategorie
Kategoria 2

Wyjątkowy czerwiec: nasi naukowcy osiągają kolejne szczeble w karierze naukowej

15 czerwca 2000 roku to data pierwszej obrony doktorskiej pracownika WSIiZ. Nasz wykładowca Dariusz Tworzydło został doktorem nauk ekonomicznych, swoją pracę obronił na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z kolei 21 czerwca miała miejsce pierwsza habilitacja pracownika WSIiZ. Zbigniew Suraj został doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie informatyki (Instytut Podstaw Informatyki PAN). Cała historia rozwoju kadry własnej WSIiZ w latach 1996-2020 (stopnie i tytuły naukowe) znajduje się tutaj.

Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ członkiem Konfederacji Szkół Wyższych UMCS

W marcu 2001 roku WSIiZ przystąpiła do Konfederacji Szkół Wyższych UMCS. Wiceprzewodniczącym Konfederacji został dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. WSIiZ – Rektor WSIiZ. Konfederacja była organizacją utworzoną dla wypracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce środkowo- i południowo-wschodniej, współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej i poszczególnymi samorządami. Ponadto Konfederacja zajmowała się działaniami na rzecz poprawy współczynnika scholaryzacji w naszym regionie poprzez objęcie edukacją na poziomie wyższym coraz szerszego kręgu młodzieży i dbała o stałe wzbogacanie oferty kierunków studiów oferowanych w poszczególnych ośrodkach.

Kategorie
Kategoria 2

Konferencja Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych „Systemy wartościowania wiedzy”, WSIiZ, Rzeszów, 17-18 września 1999 roku

Ponad 100 osób reprezentujących 65 uczelni niepaństwowych w Polsce wzięło udział w Konferencji Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych „Systemy Wartościowania Wiedzy”, zorganizowanej przez WSIiZ. Honorowym gościem był Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej – Tadeusz Popłonkowski. W czasie roboczych dyskusji zastanawiano się nad przyszłością polskiego systemu dydaktycznego, współpracą i wymianą studentów między uczelniami krajów Unii Europejskiej, nad jednolitą punktacją przedmiotów oraz wspólną skalą ocen umożliwiającą porównanie programów nauczania różnych uczelni. Konferencji przez dwa dni towarzyszyły targi pomocy dydaktycznych, które skupiły firmy komputerowe, wydawnictwa, firmy oferujące sprzęt audiowizualny oraz wystawców oferujących wyposażenie biurowe.

Kategorie
Kategoria 2

Ambitnie patrząc w przyszłość WSIiZ dba o zachowanie tradycji regionu – powołanie Zespół Pieśni i Tańca KARPATY

Zespół Pieśni i Tańca Karpaty został powołany przez Władze WSIiZ w 2000 roku. Od samego początku działalności w zespole zrzeszeni byli entuzjaści folkloru, głównie studenci i absolwenci WSIiZ. Najważniejsze miejsce w programie zespołu zajmują tańce z regionu podkarpackiego. Zespół Pieśni i Tańca Karpaty dał kilkaset koncertów w takich państwach jak Belgia, Bułgaria, Chiny, Cypr, Czechy, Grecja, Niemcy, Słowacja, Turcja i Włochy. Zdobył wiele nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą.

Najważniejsze nagrody:

 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Vasilitzia” (Larnaka, 2004 r.),
 • Grand Prix oraz Nagroda Prezydenta Miasta Świnoujścia na VI Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Lato nad Świnią” (Świnoujście, 2007 r.),
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I miejsce w VII Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF (Puławy, 2007 r.),
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I miejsce w IX Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF (Puławy, 2009 r.),
 • Grand Prix za Całokształt Prezentacji Tanecznej w XXII Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety (Szydłowiec, 2009 r.).

Karpaty należą do międzynarodowej organizacji CIOFF, zrzeszającej zespoły ludowe z całego świata. Od 2012 roku pracuje pod egidą Rzeszowskiego Domu Kultury.

Kategorie
Kategoria 2

Nasi studenci uczą się od najlepszych. Z wykładem otwartym przyjeżdża do nas prof. Jerzy Bralczyk, a w Klubie Akademickim występuje aktor Jan Peszek

W 2001 roku gośćmi Uczelni byli m.in.:

 • prof. Jerzy Bralczyk – wybitny językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy,wygłosił wykład pt. Kultura języka wypowiedzi publicznych;

 • Jerzy Bralczyk – „Język publicznej perswazji”; 
 • Dominic Meiklejohn – I Sekretarz Ambasady Brytyjskiej, a tematem spotkania było: Polska młodzież w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia wynikające z zasady swobodnego przepływu osób;
 • w ramach obchodów 5-lecia WSIiZ, w Klubie Akademickim aktor Jan Peszek przedstawił monodram według scenariusza Bogusława Schaffera pt. Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego;
 • dr Andrzej Olechowski – polityk, były minister finansów w rządzie Jana Olszewskiego i minister spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka – wygłosił wykład pt. Wyzwania polskiej polityki zagranicznej;
 • Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu RP, temat spotkania: Integracja europejska szansą dla rozwoju polskich przedsiębiorstw;
 • prof. Wiktor Zin – polski architekt, popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”, wygłosił wykład pt. Świat sztuki przełomu XX i XXI wieku.
Kategorie
Kategoria 2

prof. Robert L. Ringel dzieli się doświadczeniem w zarządzaniu uczelnią, a wspomnieniami z podróży bliskich i dalekich dzieli się ze studentami WSIiZ Elżbieta Dzikowska

W 1999 roku w wykładach otwartych i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię wzięli udział m.in.:

 • Piotr Andrzejewski – senator RP, przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu – wygłosił wykład pt. Konstytucja po dwóch latach funkcjonowania;
 • Marek Borowski – wicemarszałek Sejmu, poseł I, II, III kadencji, były minister finansów – temat spotkania: Budżet państwa, deficyt budżetowy, dług publiczny;
 • Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, dziennikarka, współautorka programu „Pieprz i wanilia”, wygłosiła wykład pt. Wspomnienia z podróży;
 • prof. Robert L. Ringel – Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu w Purdue (USA) – temat spotkania: Zarządzanie zmianami w uczelni;
 • Andrzej Zakrzewski – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polonią – wygłosił wykład pt. Polityka i moralność.
Kategorie
Kategoria 2

O wyzwaniach stojących przed polską i światową gospodarką mówią prof. Grzegorz Kołodko i minister Janusz Lewandowski

W 2000 roku w wykładach otwartych i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię wzięli udział m.in.:

 • Aleksander Gudzowaty – jeden z najbogatszych Polaków, Dyrektor Naczelny i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Bartimpex S.A. – wygłosił wykład pt. Skuteczne sposoby ekspansji polskiego biznesu;
 • prof. Grzegorz Kołodko – były wicepremier i minister finansów – wygłosił wykład pt. Globalizacja transformacja. Świat i Polska u progu XXI wieku;
 • Janusz Lewandowski – Minister ds. Prywatyzacji (1991), Minister Przekształceń Własnościowych (1992–1993), późniejszy Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego. Temat spotkania: Polska gospodarka na drodze do Unii Europejskiej;
 • Jan Maria Rokita – przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Prezes Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego – wygłosił wykład pt. Jak dalej naprawiać państwo Polskie.
Kategorie
Kategoria 2

Studenckie praktyki w Niemczech

Studenckie praktyki językowo-biznesowe w niemieckich firmach podjęli studenci ekonomii. Były one możliwe dzięki umowie z firmą Ost-West Consulting oraz stowarzyszeniem OstWest Verein w Torgau, podpisanej przez Centrum Języków Obcych WSIiZ. Uczelnia podjęła także współpracę z The Technical Univarsity in Kosice (Słowacja) oraz Cherkaassy Institute of Management (Ukraina) i realizowała międzynarodowy projekt Theseus, w ramach którego studenci WSIiZ brali udział w wizycie studyjnej w Tilburgu (Holandia).

Uczelnia gościła także przedstawicieli władz Purdue University (USA). Wizyta stała się początkiem współpracy nad tworzeniem wspólnych programów z zakresu kierunków: turystyka i informatyka.