Kategorie
Kategoria 2

Uruchamiamy pierwsze punkty rekrutacyjne na Ukrainie

Rok 2001 był przełomowym w kształceniu studentów z Ukrainy we WSIiZ. Otworzyliśmy punkty rekrutacyjne w kilku największych ukraińskich miastach i odtąd liczba ukraińskich studentów w naszej uczelni systematycznie zaczęła wzrastać.

Uruchamiamy pierwsze punkty rekrutacyjne na Ukrainie

Rok 2001 był przełomowym w kształceniu studentów z Ukrainy we WSIiZ. Otworzyliśmy punkty rekrutacyjne w kilku największych ukraińskich miastach i odtąd liczba ukraińskich studentów w naszej Uczelni systematycznie zaczęła wzrastać. Ponadto podpisaliśmy umowy o współpracy, m.in. z: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, znacząco rozwinięta też została współpraca z Uniwersytetem Europejskim w Kijowie. Opracowaliśmy zasady wymiany studentów i pracowników naukowych, wymiany informacji naukowej, wspólnych seminariów i konferencji naukowych.