Kategorie
Kategoria 1

Oszczędzamy czas i pieniądze, a opracowany we WSIiZ System Zarządzania Uczelnią – Uczelnia.XP zostaje uznany za jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów w Polsce

Zarządzanie uczelnią wyższą to nie jest łatwy proces, ale system Uczelnia.XP – opracowany wspólnie z firmą Computerland oraz Partner in Progress – pozwolił znacznie go usprawnić.

Oszczędzamy czas i pieniądze, a opracowany we WSIiZ System Zarządzania Uczelnią – Uczelnia.XP zostaje uznany za jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemów w Polsce

Zarządzanie uczelnią wyższą to nie jest łatwy proces, ale system Uczelnia.XP – opracowany wspólnie z firmą Computerland oraz Partner in Progress – pozwolił znacznie go usprawnić. Modułowa budowa systemu pozwalała na wdrożenie go w uczelniach o różnym stopniu zaawansowania informatycznego, a w razie potrzeby możliwe było dodawanie kolejnych modułów. Uczelnia.XP spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego, a w kolejnych latach WSIiZ wizytowały delegacje z innych uczelni (z Polski, Niemiec i Finlandii) w celu przejęcia know-how i wdrożenia Uczelni.XP u siebie.

Jednym z najważniejszych elementów systemu Uczelnia.XP była Wirtualna Uczelnia, która udostępniała studentom dane dostępne do tej pory wyłącznie w odpowiednich działach uczelni (np. w kwesturze czy dziekanacie). Za pomocą karty chipowej (wewnątrz uczelni) albo identyfikatora i hasła (na dowolnym komputerze) studenci mogli sprawdzić np. swoje oceny, informacje o praktykach, terminy płatności, zaległości w bibliotece, miejsce i czas konsultacji wybranych wykładowców. System pozwalał także na dostęp do elektronicznej tablicy ogłoszeń, gdzie wyświetlały się informacje o dniach rektorskich lub ważnych wydarzeniach z życia uczelni. Informacje te były także wysyłane na skrzynki e-mailowe i telefony komórkowe studentów (jako SMS-y). Z kolei pracownicy poprzez Wirtualną Uczelnię mogli między innymi wprowadzać oceny, ewidencjonować frekwencję oraz dostarczać studentom potrzebne im materiały.