Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości pozyskuje fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Podkarpacia

WSIiZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości pozyskuje fundusze służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Podkarpacia

Do najważniejszych projektów realizowanych przez pracowników WSIiZ na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia należały:

  • Teletool a collaborative virtual work environment for a global marketplace. Projekt był elementem kilkuletniej kampanii WSIiZ oraz Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości na rzecz stworzenia na Podkarpaciu „miasteczka informatycznego” stanowiącego centrum telepracy i będącego jednocześnie inkubatorem przedsiębiorczości. Projekt dotyczył stworzenia automatycznego systemu zarządzania telepracą, środki na jego realizację WSIiZ otrzymała z Funduszu Badań Własnych Purdue University (USA);
  • szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw – Human Resource Development PHARE 2000 – Training and Business Counselling for Persons Threatened by Unemployment, Podkarpackie Vovoidship. Głównym celem projektu było wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Podkarpacia i pomoc w adaptacji do zmian rynkowych. Wszystkie działania miały na celu podniesienie kwalifikacji pracowników i menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę konkurencyjności i efektywności podkarpackich firm.

Pracownicy Instytutu Gospodarki regularnie opracowywali Barometr nastrojów gospodarczych województwa podkarpackiego oraz Barometr nastrojów gospodarczych w województwach wschodniej Polski, a ponadto przygotowali badania: „Uwarunkowania orientacji społecznych młodzieży na obszarze przygranicznym polsko-ukraińskim”, „Eurobarometr”, „Procesy innowacyjne w wybranych sektorach MŚP – analiza porównawcza firm wschodniej i zachodniej Polski”, „Podkarpackie przedsiębiorstwa. Integracja europejska. Wdrażanie innowacji. Aktywność inwestycyjna”, „The World Economics Survey Poland – Badanie dla Polski”. WSIiZ równolegle z działalnością edukacyjną i szkoleniową inicjowała przedsięwzięcia o znaczeniu społecznym, organizując dla uczniów szkół średnich Małą Olimpiadę Matematyczną, Igrzyska Wiedzy, Konkurs Zarządzania Firmą „Wirtualna firma”, Wakacyjne Kursy Komputerowe i „Autobus Europejski”. Uczelnia brała również udział akcjach charytatywnych, m.in.: „Wakacyjna pomoc dzieciom” i Mikołajki.