Kategorie
Kategoria 1

Doktoranci pozyskują środki na badania z programów MNiSW

Pierwszy uczelniany projekt badawczy finansowany przez MNiSW, dotyczył wizerunku wyższej szkoły niepaństwowej na regionalnym rynku usług edukacyjnych.

Doktoranci pozyskują środki na badania z programów MNiSW

Pierwszy uczelniany projekt badawczy (tzw. grant promotorski), finansowany przez MNiSW, dotyczył wizerunku wyższej szkoły niepaństwowej na regionalnym rynku usług edukacyjnych. Projekt pt. „Studium porównawcze dwóch woj. śląskiego i podkarpackiego” realizowany był przez mgr. Andrzeja Rozmusa (obecnie dr. hab., prof. WSIiZ, Prorektora ds. Nauczania).