Kategorie
Kategoria 1

Wprowadzamy autorskie programy motywacyjne dla studentów: System Bezpłatnych Miejsc oraz System Studenta PLUS

Program System Bezpłatnych Miejsc skierowaliśmy do absolwentów szkół średnich.

Wprowadzamy autorskie programy motywacyjne dla studentów: System Bezpłatnych Miejsc oraz System Studenta PLUS

Program System Bezpłatnych Miejsc skierowaliśmy do absolwentów szkół średnich. Osoby zakwalifikowane otrzymywały stypendium pokrywające w całości koszty czesnego przez pełen okres studiów. Za uruchomienie tego systemu WSIiZ została doceniona przez dziennik „Rzeczpospolita”, zajmując 1. miejsce w zestawieniu uczelni niepaństwowych oferujących bezpłatne lub częściowo płatne studia dla najzdolniejszych studentów. Z kolei System Studenta PLUS umożliwiał studentom zdobycie dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Każda osoba przyjęta do SSP miała wyznaczonego opiekuna naukowego, którego rolą był nadzór nad działalnością studenta w sferze dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. W ramach SSP studenci mogli korzystać z dodatkowych bezpłatnych zajęć, warsztatów oraz praktyk.