Kategorie
Kategoria 2

O polskiej drodze do NATO i do Unii Europejskiej opowiada Premier RP, prof. dr hab. Jerzy Buzek

W 2002 roku wykłady otwarte wygłosili m.in.: prof. dr hab. Jerzy Buzek, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, prof. Józef Szajna.

O polskiej drodze do NATO i do Unii Europejskiej opowiada Premier RP, prof. dr hab. Jerzy Buzek

W 2002 roku wykłady otwarte wygłosili m.in.:

  • Miguel Raynolds Brando – Prezes APDT Portuguese Association for Telework Development (Portugalskiego Stowarzyszenia Rozwijającego Telepracę) oraz Prezes i założyciel informatycznej firmy TELEMAN, światowej klasy specjalista w zakresie budowania modeli i zarządzania wirtualnymi organizacjami; temat spotkania: Telepraca – szansa na zatrzymanie i przyciągnięcie światowych talentów;
  • prof. dr hab. Jerzy Buzek, Premier RP  wygłosił wykład pt. Polska droga do NATO i do UE;

  • prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, wygłosił wykład pt. Czynniki wzrostu gospodarczego;
  • Robert Smoktunowicz, senator RP – temat spotkania: Przedsiębiorczość a tworzenie nowych miejsc pracy;
  • prof. Józef Szajna, artysta, grafik, scenograf, reżyser, autor scenariuszy i teoretyk teatru; temat spotkania: Sztuka w niewoli;

  • dr Piotr Szeliga, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych, wygłosił wykład pt. Europa giełd czy giełda Europy?;
  • Dariusz Szymczycha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – temat spotkania: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej – szanse i dylematy.