Kategorie
Kategoria 2

USA, Niemcy, Finlandia i Ukraina – tam nasi wykładowcy i studenci zdobywają wiedzę oraz międzynarodowe kontakty

W związku z realizacją programu Socrates/Erasmus po raz pierwszy została nawiązana współpraca z jednostką naukową z krajów skandynawskich – Central Ostrobothnia Polytechnic, Ylivieska Unit (Finlandia). W efekcie tej współpracy nastąpiła wymiana kilkunastu studentów i kadry z uczelniami partnerskimi z Finlandii i Niemiec.

USA, Niemcy, Finlandia i Ukraina – tam nasi wykładowcy i studenci zdobywają wiedzę oraz międzynarodowe kontakty

W związku z realizacją programu Socrates/Erasmus po raz pierwszy została nawiązana współpraca z jednostką naukową z krajów skandynawskich – Central Ostrobothnia Polytechnic, Ylivieska Unit (Finlandia). W efekcie tej współpracy nastąpiła wymiana kilkunastu studentów i kadry z uczelniami partnerskimi z Finlandii i Niemiec.

W dniach 12-25 stycznia 2002 roku 10-osobowa grupa studentów Europejskiego Uniwersytetu w Kijowie wzięła udział w zajęciach, które odbyły się w siedzibie WSIiZ. Z kolei od 2 do 15 marca 2002 roku 10-osobowa grupa studentów WSIiZ miała zajęcia na Europejskim Uniwersytecie w Kijowie. W wymianie uczestniczyło 5 studentów kierunku informatyka i ekonometria oraz 5 studentek z kierunku ekonomia.

Od 23 kwietnia do 18 maja 9-osobowa grupa studentów WSIiZ przebywała na miesięcznych praktykach zawodowych w Torgau w Niemczech. Ponadto, 18 studentów kierunku turystyka i rekreacja wzięło udział w trzeciej edycji praktyk w Broadmoor Hotel w Colorado Springs w USA. Studenci wyjechali również na praktyki do Villa Maria College w Buffalo, pobyt trwał 1 miesiąc i obejmował minimum 120 godzin praktyk zawodowych.

W październiku 2002 roku w ramach polsko-niemieckiej Szkoły Letniej e-biznesu we WSIiZ gościła grupa studentów z miasta partnerskiego Bielefeld. Międzynarodowe warsztaty, w których uczestniczyło dziesięciu studentów z Niemiec oraz dziesięciu studentów naszej Uczelni, zostały poprowadzone przez Zakład e-biznesu. Wspólne zajęcia były kontynuowane w kolejnych latach.

Władze Uczelni podpisały kilkanaście międzynarodowych umów, m.in. z: University of Manitoba – Departament of Electrical and Computer Engineering (Kanada), Villa Maria College w Buffalo (USA), The University of Kansas, Lawrence (USA), Purdue University (USA), European University in Kyiv (Ukraina), Instituto Superior De Administração e Linguas in Funchal (Portugalia), Drohobych Ivan Franko  State Pedagogical University (Ukraina), University of Applied Sciences (Fachhochschule Bielefeld), Bielefeld (Niemcy).