Kategorie
Kategoria 2

Wyjątkowy czerwiec: nasi naukowcy osiągają kolejne szczeble w karierze naukowej

15 czerwca 2000 roku Dariusz Tworzydło został doktorem nauk ekonomicznych. Z kolei 21 czerwca miała miejsce pierwsza habilitacja pracownika WSIiZ – Zbigniew Suraj został doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie informatyki.

Wyjątkowy czerwiec: nasi naukowcy osiągają kolejne szczeble w karierze naukowej

15 czerwca 2000 roku to data pierwszej obrony doktorskiej pracownika WSIiZ. Nasz wykładowca Dariusz Tworzydło został doktorem nauk ekonomicznych, swoją pracę obronił na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z kolei 21 czerwca miała miejsce pierwsza habilitacja pracownika WSIiZ. Zbigniew Suraj został doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie informatyki (Instytut Podstaw Informatyki PAN). Cała historia rozwoju kadry własnej WSIiZ w latach 1996-2020 (stopnie i tytuły naukowe) znajduje się tutaj.