Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ zostaje członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, prezesem Związku przez dwie kadencje jest dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji skupia czołowe niepubliczne szkoły wyższe, zabiegając o równe traktowanie publicznego i niepublicznego sektora oświaty i szkolnictwa wyższego.

WSIiZ zostaje członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, prezesem Związku przez dwie kadencje jest dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji skupia czołowe niepubliczne szkoły wyższe, zabiegając o równe traktowanie publicznego i niepublicznego sektora oświaty i szkolnictwa wyższego. WSIiZ od lat jest w tym stowarzyszeniu bardzo aktywnym członkiem. W ramach rozwijania współpracy z placówkami naukowymi w kraju, WSIiZ podpisała także umowę ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (wspólna realizacja podyplomowych studiów z zakresu marketingu, bankowości, public relations), Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (wymiana doświadczeń w zakresie informatyzacji uczelni, wymiana publikacji własnych – zeszytów naukowych, podręczników i skryptów, wymiana stażystów), Instytutem Lecha Wałęsy (współpraca w zakresie opracowywania raportu Ocena stanu polskiej gospodarki – analizy sektorowe). Ponadto kontynuowaliśmy współpracę z: Uniwersytetem Jagiellońskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Politechniką Rzeszowską, Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów.