Kategorie
Kategoria 2

Konferencja Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych „Systemy wartościowania wiedzy”, WSIiZ, Rzeszów, 17-18 września 1999 roku

Ponad 100 osób reprezentujących 65 uczelni niepaństwowych w Polsce wzięło udział w Konferencji Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych „Systemy Wartościowania Wiedzy”, zorganizowanej przez WSIiZ.

Konferencja Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych „Systemy wartościowania wiedzy”, WSIiZ, Rzeszów, 17-18 września 1999 roku

Ponad 100 osób reprezentujących 65 uczelni niepaństwowych w Polsce wzięło udział w Konferencji Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych „Systemy Wartościowania Wiedzy”, zorganizowanej przez WSIiZ. Honorowym gościem był Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej – Tadeusz Popłonkowski. W czasie roboczych dyskusji zastanawiano się nad przyszłością polskiego systemu dydaktycznego, współpracą i wymianą studentów między uczelniami krajów Unii Europejskiej, nad jednolitą punktacją przedmiotów oraz wspólną skalą ocen umożliwiającą porównanie programów nauczania różnych uczelni. Konferencji przez dwa dni towarzyszyły targi pomocy dydaktycznych, które skupiły firmy komputerowe, wydawnictwa, firmy oferujące sprzęt audiowizualny oraz wystawców oferujących wyposażenie biurowe.