Kategorie
Kategoria 1

Pierwsze obrony prac licencjackich i graduacja

W dniu 29 kwietnia 1999 roku rozpoczęły się pierwsze obrony dyplomów licencjackich na kierunku ekonomia.

Pierwsze obrony prac licencjackich i graduacja

W dniu 29 kwietnia 1999 roku rozpoczęły się pierwsze obrony dyplomów licencjackich na kierunku ekonomia. Teresa Waleń obroniła pracę pt. Kalkulacja kosztów wytworzenia przy produkcji sprzężonej, a Bogdan Szyszka obronił pracę pt. Tworzenie rezerw w systemie bankowym na przykładzie Pierwszego Komercyjnego Banku S.A. w Rzeszowie.

Na Wydziale Administracyjno-Informatycznym jako pierwsi przystąpili do obrony studenci kierunku informatyka i ekonometria: Małgorzata Pasternak, Małgorzata Wawrzynkiewicz, Marcin Kudroń, Krzysztof Burczyk i Ernest Dziama. Obrony zostały zrealizowane 31 maja 1999 roku.

25 września 1999 roku odbyła się pierwsza w historii WSIiZ graduacja. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało ponad 1000 absolwentów ekonomii oraz informatyki i ekonometrii. Na pamiątkę wszyscy absolwenci otrzymali uczelniane birety.