Kategorie
Kategoria 1

Jako pierwsza uczelnia w Polsce wydajemy Europejskie Komputerowe Prawa Jazdy (ECDL). WSIiZ jest największym ośrodkiem certyfikującym ECDL w Polsce

Certyfikat ECDL to europejskie świadectwo umiejętności posługiwania się komputerem w pracach biurowych na poziomie średnio zaawansowanym.

Jako pierwsza uczelnia w Polsce wydajemy Europejskie Komputerowe Prawa Jazdy (ECDL). WSIiZ jest największym ośrodkiem certyfikującym ECDL w Polsce

Certyfikat ECDL to europejskie świadectwo umiejętności posługiwania się komputerem w pracach biurowych na poziomie średnio zaawansowanym. We WSIiZ zarówno studenci kierunku informatyka, jak i studenci kierunków nieinformatycznych, mieli możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w ramach programu studiów. Pierwsza grupa studentów Uczelni odebrała certyfikaty ECDL 6 lipca 1999 roku.

Prace WSIiZ związane z upowszechnieniem ECDL zostały docenione przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. certyfikatów informatycznych, dr Tomasz Pardela, został mianowany przez Polskie Biuro ECDL koordynatorem regionalnym na Polskę Południowo-Wschodnią.