Kategorie
Kategoria 2

Dołączamy do kolejnych międzynarodowych organizacji

WSIiZ stała się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów International Association of Universities.

Dołączamy do kolejnych międzynarodowych organizacji

WSIiZ stała się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów IAU (International Association of Universities) oraz została zaakceptowana jako honorowy członek Stowarzyszenia na rzecz Jakości Kształcenia w Uczelniach Niepaństwowych STARS, z kolei Instytut Gospodarki WSIiZ został członkiem Global Development Network GDNet.