Kategorie
Kategoria 2

Szkoła Giełdowa we WSIiZ

We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Uczelnia zorganizowała po raz pierwszy Szkołę Giełdową GWP. Kadrę wykładowców we WSIiZ uzupełnili specjaliści z biur maklerskich oraz banków.

Szkoła Giełdowa we WSIiZ

We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Uczelnia zorganizowała po raz pierwszy Szkołę Giełdową GWP. Kadrę wykładowców we WSIiZ uzupełnili specjaliści z biur maklerskich oraz banków. Program Szkoły Giełdowej był wzorowany na programie szkoleniowym giełdy w Paryżu i obejmował tematykę działania giełdy, funkcjonowania rynku kapitałowego, wpływu otoczenia gospodarczego na giełdę, umiejętnego korzystania z informacji finansowych oraz zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych. W 1999 roku zorganizowano dwie edycje Szkoły Giełdowej. W kolejnych latach zainteresowanie ofertą nie słabło i na przestrzeni kilku lat zorganizowaliśmy kilkadziesiąt edycji tego kursu.