Kategorie
Kategoria 2

Kształcimy przez całe życie – powołanie Centrum Studiów Podyplomowych

Niemalże od samego początku oferta dydaktyczna WSIiZ obejmowała również studia podyplomowe. Początkowo studia podyplomowe realizowane były w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi głównie z Krakowa i Warszawy. W roku 2000 w strukturach WSIiZ powołane zostało Centrum Studiów Podyplomowych.

Kształcimy przez całe życie – powołanie Centrum Studiów Podyplomowych

Niemalże od samego początku oferta dydaktyczna WSIiZ obejmowała również studia podyplomowe. Początkowo studia podyplomowe realizowane były w ramach współpracy z ośrodkami akademickimi głównie z Krakowa i Warszawy. W roku 2000 w strukturach WSIiZ powołane zostało Centrum Studiów Podyplomowych.

Oferta Centrum skierowana została do wszystkich, którzy szukają wiedzy i umiejętności potrzebnych na konkurencyjnym rynku pracy. Dlatego też od wielu lat zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy biznesu, specjaliści w danych dziedzinach. Obecnie oferta Centrum obejmuje 50 kierunków studiów, z których część realizowana jest we współpracy z partnerami biznesowymi, m.in.: Asseco Poland, Centrum Medyczne Medyk Digit All, SoftSystem, TUV Nord, K&K Selekt czy Ideo.

W ramach CSP realizowane są również studia MBA. Liczba absolwentów CSP to ponad 20 tys. osób.

Zobacz stronę internetową Centrum Studiów Podyplomowych