Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ aktywna w badaniach nad szkolnictwem wyższym i zwiększeniem innowacyjności województwa podkarpackiego

W maju 2003 roku WSIiZ nadany został status członka Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, które wraz z Fundacją Rektorów Polskich utworzyło i prowadzi Fundację pod nazwą Instytut Społeczeństwa Wiedzy.

WSIiZ aktywna w badaniach nad szkolnictwem wyższym i zwiększeniem innowacyjności województwa podkarpackiego

W maju 2003 roku WSIiZ nadany został status członka Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych, które wraz z Fundacją Rektorów Polskich utworzyło i prowadzi Fundację pod nazwą Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Fundacja podejmuje działania wspierające procesy kształtowania właściwych warunków do cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, jej celem jest prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych, badania nad polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomaganie procesu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W wyniku wspólnej inicjatywy przedstawicieli podkarpackiego biznesu, władz samorządowych i środowiska akademickiego, powołano Centrum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Było to forum wymiany poglądów i inicjatyw w celu podniesienia innowacyjności regionu i przyspieszenia tempa jego rozwoju. Uroczystego otwarcia Centrum dokonał Jan Krzysztof Bielecki – przedstawiciel Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Uczelnia rozpoczęła także prace nad przygotowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Eksperci WSIiZ wraz z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej zapewnili naukowy wkład do strategicznego dokumentu dla samorządu województwa.