Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ członkiem Konfederacji Szkół Wyższych UMCS

W marcu 2001 roku WSIiZ przystąpiła do Konfederacji Szkół Wyższych UMCS. Wiceprzewodniczącym Konfederacji został prof. WSIiZ, dr hab. inż. Stanisław Paszczyński – Rektor WSIiZ.

WSIiZ członkiem Konfederacji Szkół Wyższych UMCS

W marcu 2001 roku WSIiZ przystąpiła do Konfederacji Szkół Wyższych UMCS. Wiceprzewodniczącym Konfederacji został dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. WSIiZ – Rektor WSIiZ. Konfederacja była organizacją utworzoną dla wypracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce środkowo- i południowo-wschodniej, współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej i poszczególnymi samorządami. Ponadto Konfederacja zajmowała się działaniami na rzecz poprawy współczynnika scholaryzacji w naszym regionie poprzez objęcie edukacją na poziomie wyższym coraz szerszego kręgu młodzieży i dbała o stałe wzbogacanie oferty kierunków studiów oferowanych w poszczególnych ośrodkach.