Kategorie
Kategoria 2

Międzynarodowe umowy szansą na realizację zagranicznych kursów oraz praktyk

Dokonaliśmy naboru na drugą edycję praktyk w Broadmoor Hotel w Colorado Springs (USA). Wyjechało na nie 10 studentów kierunku turystyka i rekreacja.

Międzynarodowe umowy szansą na realizację zagranicznych kursów oraz praktyk

Dokonaliśmy naboru na drugą edycję praktyk w Broadmoor Hotel w Colorado Springs (USA). Wyjechało na nie 10 studentów kierunku turystyka i rekreacja.

W Niemczech nasi studenci odbywali miesięczne praktyki zawodowe, a program wymiany studenckiej Uczelnia realizowała z Fontys University w Holandii. Uczelnia kontynuowała też rozpoczętą już w poprzednich latach współpracę z The University of Toledo (USA), nasi absolwenci realizowali tam studia w ramach programu MBA. Nadal odbywały się także kursy MUCIA Global Education Group. Ich oferta została poszerzona o: Global Financial Markets, International Corporate Finance, Fundamentals of Bank Management oraz International Banking. W roku akademickim 2000/2001 certyfikaty MUCIA z trzech kursów otrzymało łącznie 49 studentów.