Kategorie
Kategoria 1

Instytut Gospodarki opracowuje Barometr koniunktury gospodarczej

Pierwszym produktem Instytutu były Barometry koniunktury gospodarczej – kwartalne raporty opracowywane dla województw podkarpackiego oraz lubelskiego.

Instytut Gospodarki opracowuje Barometr koniunktury gospodarczej

Władze Uczelni powołały Instytut Gospodarki WSIiZ, którego podstawowym celem działalności stała się analiza zjawisk gospodarczych zachodzących w regionie, Polsce i na świecie oraz dostarczanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla przedsiębiorstw i instytucji. Pierwszym produktem Instytutu były Barometry koniunktury gospodarczej – kwartalne raporty opracowywane dla województw podkarpackiego oraz lubelskiego. Już rok później zespół Instytutu Gospodarki otrzymał główną nagrodę w III edycji Konkursu Allianz 2002 w dziedzinie nauki. Wyróżnienie to potwierdzało rangę badań prowadzonych przez Instytut.

Uczelniany think-tank zyskał uznanie nie tylko w kraju, ale szybko został zauważony także poza jego granicami. W lutym 2002 roku Instytut został członkiem międzynarodowej organizacji Centre for International Research on Economic Tendency Surveys CIRET z siedzibą w Szwajcarii.

Organizacja ta zrzesza instytucje zajmujące się badaniami ekonomicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji koniunkturalnych. Obecnie Katedra Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych przygotowują comiesięczny Barometr Ofert Pracy, który jest cytowany przez kilkadziesiąt regionalnych i ogólnopolskich mediów.