Kategorie
Kategoria 2

Międzynarodowe warsztaty i szkoły letnie

W ramach współpracy z Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) WSIiZ zorganizowała trzecią polsko-niemiecką Szkołę Letnią e-biznesu.

Międzynarodowe warsztaty i szkoły letnie

Profesorowie Mark Bannatyne i John Finnegan wraz z grupą 8 asystentów z Purdue Uniwersity (USA) poprowadzili II edycję warsztatów z grafiki komputerowej dla studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej WSIiZ. 2 czerwca 2004 roku w Klubie Akademickim odbył się Międzynarodowy Festiwal Animacji Filmowej, który również poprowadzili wykładowcy tej amerykańskiej uczelni.

12 studentów American University, Washington D.C. (USA) wzięło udział w zorganizowanej przez WSIiZ Letniej Szkole Management, Economy Transformation and Large Companies Operation. Studenci poprzez wizyty w firmach oraz udział w spotkaniach z menedżerami najwyższego szczebla poznawali międzynarodowe aspekty zarządzania, uczyli się również historii, kultury i tradycji Polski oraz Niemiec.

W ramach współpracy z Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) WSIiZ zorganizowała trzecią polsko-niemiecką Szkołę Letnią e-biznesu. Goście z Niemiec wzięli udział w wykładach i warsztatach z zakresu e-biznesu, poprowadzonych przez naszą kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach programu Leonardo da Vinci 3-miesięczny staż w Lipsku odbyła 8-osobowa grupa studentów, a kolejna grupa 4 studentów rozpoczęła staż w Torgau. Ponadto liczna grupa studentów realizowała zagraniczne praktyki zawodowe m.in. w: Broadmoor Hotel w Colorado Springs (USA), Villa Maria College w Buffalo (USA), Polish American Networking Organization (PANO) w Bostonie (USA), Schwarzwald (Niemcy), Hotel-Sanatorium „Dnipro-Beskyd” w Truskawcu (Ukraina). Ponadto Biuro Karier zorganizowało wyjazdy zagraniczne ponad 100 osobom. Studenci wyjeżdżali najczęściej na okres 3-4 miesięcy do USA i Wielkiej Brytanii.