Kategorie
Kategoria 2

Wydatki inwestycyjne w roku akademickim 1998/1999 wynoszą łącznie 4 280 000 zł, co stanowi 35% przychodów Uczelni

W maju 1999 roku rozpoczęły się prace budowlane związane z adaptacją zachodniego skrzydła budynku przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie

Wydatki inwestycyjne w roku akademickim 1998/1999 wynoszą łącznie 4 280 000 zł, co stanowi 35% przychodów Uczelni

W maju 1999 roku rozpoczęły się prace budowlane związane z adaptacją zachodniego skrzydła budynku przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Docelowo zaplanowano budowę trzech budynków, w których przewidziano sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe, pomieszczenia biurowe, klub studencki. Jeden z budynków przeznaczony został na hotel dla kadry naukowo-dydaktycznej. Po zakończeniu realizacji projektu Uczelnia uzyska dodatkowo 2830 m2 powierzchni.