Kategorie
Kategoria 2

O filozofii, neuroscience oraz neurobiologii dyskutują prof. dr hab. Jerzy Vetulani i dr hab. Bartosz Brożek

W WSIiZ zrealizowane zostały interesujące spotkania otwarte z autorytetami świata nauki i kultury.

O filozofii, neuroscience oraz neurobiologii dyskutują prof. dr hab. Jerzy Vetulani i dr hab. Bartosz Brożek

W 2010 roku WSIiZ odwiedzili m.in.:

  • dr hab. Bartosz Brożek – filozof, kognitywista i prawnik – temat spotkania: Filozofia i neuroscience;
  • prof. Istvan Kovacs –konsul Węgier, wygłosił wykład pt. Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego;
  • Tomasz Skowroński –konsul RP w Chinach, wygłosił wykład pt. Tradycyjna medycyna chińska;
  • prof. dr hab. Jerzy Vetulani – wybitny psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, wygłosił wykład pt. Neurobiologia dokonywania wyboru moralnego.

Ponadto WSIiZ kontynuowała współpracę z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i realizowała II edycję cyklu „Nauka a religia”, którego gośćmi byli:

  • dr hab. Bartosz Brożek –filozof, kognitywista i prawnik– temat spotkania: Wielka Scholastyka. Rozum w opozycji do wiary;
  • ks. dr Zbigniew Liana – teolog, doktor filozofii – temat spotkania: Wczesnośredniowieczne próby zmagania się z problemem rozumu w obrębie wiary oraz Okultyzm a nauka przed Oświeceniem;
  • ks. dr hab. Janusz Mączka – prof. UPJPII, wygłosił wykład pt. Czternastowieczne kontrowersje wokół relacji nauki i wiary, a także Kopernika problemy z inkwizycją;
  • s. dr Teresa Obolevitch filozof, tłumaczka literatury filozoficznej, wygłosiła wykład pt. Rozum a wiara w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.