Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ odnotowuje najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego WSIiZ miała najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w latach 2013–2015.

WSIiZ odnotowuje najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego WSIiZ miała najwyższy wśród uczelni podkarpackich przyrost studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w latach 2013–2015. Analiza danych GUS dotyczących szkolnictwa wyższego w województwie podkarpackim pokazała, że na przełomie trzech lat WSIiZ odnotowała najwyższy – trzynastoprocentowy – przyrost kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Oprócz WSIiZ jedynie dwie uczelnie spośród czternastu na Podkarpaciu były „na plusie”: Politechnika Rzeszowska z przyrostem sześcioprocentowym oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu – czteroprocentowym. W roku akademickim 2015/2016 we WSIiZ przyjętych zostało 1708 studentów, w tym 1193 osoby na studia I stopnia (licencjacie i inżynierskie) i 515 osób na studia II stopnia (magisterskie). Ponadto 1215 słuchaczy rozpoczęło studia podyplomowe i kursy. Łącznie w roku akademickim 2015/2016 naukę podjęło 7517 osób, w tym 2009 obcokrajowców.