Kategorie
Kategoria 2

Mamy 1. i 4. miejsce w krajowym finale Imagine Cup w kategorii: Games

Laureaci pierwszych miejsc w Finałach Krajowych w każdej z kategorii reprezentowali Polskę w półfinałach światowych odbywających się online.

Mamy 1. i 4. miejsce w krajowym finale Imagine Cup w kategorii: Games

Imagine Cup to największy na świecie konkurs technologiczny. Projekt, z którym reprezentanci WSIiZ zdobyli 1. miejsce, to inspirowana motywami baśniowymi gra Lore. Drugi zespół WSIiZ zajął 4. miejsce z grą Cloud Rider. Laureaci pierwszych miejsc w Finałach Krajowych w każdej z kategorii reprezentowali Polskę w półfinałach światowych odbywających się online. Współorganizatorem Imagine Cup w Polsce był Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a honorowy patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki.

Pozostałe osiągnięcia studentów WSIiZ 2014 roku to m.in.:

  • Daniel Dereniowski zdobył 1. miejsce w ramach regionalnej edycji konkursu Studencki Nobel. W ramach tego samego konkursu 2. miejsce przyznano Inessie Tkachenko, redaktor naczelnej „Pressji”, 3. zaś miejsce przyznano Pawłowi Skoczowskiemu. Studenci WSIiZ otrzymali także nagrody branżowe. Michał Ręczkowicz został nagrodzony w kategorii nauki inżynieryjne i techniczne, Paweł Skoczowski – w kategorii nauki prawnicze, a Daniel Dereniowski – w kategorii nauki społeczne;
  • studenci WSIiZ zdobyli 1. miejsce w maratonie programistycznym pt. Noc żywych deweloperów (Night of The Living Devs). W konkursie wzięło udział 35 drużyn reprezentujących uczelnie z całego kraju. Reprezentanci WSIiZ zdobyli 2125 pkt, druga na liście Politechnika Opolska uzyskała 1560 punktów;
  • Rafał Tereszkiewicz, student I roku finansów i rachunkowości, członek Koła Naukowego FLOW, został laureatem ogólnopolskiego konkursu inwestycyjnego „Project Trader”. Organizatorem konkursu był Dom Maklerski HFT Brokers;
  • Alicja Gajewska, studentka aviation management, zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Dzięki zajęciu 1. miejsca wzięła udział w sympozjum ICAO w Montrealu w Kanadzie. W ramach konkursu studentka WSIiZ przedstawiła referat na temat wyzwań stojących przed przemysłem lotniczym oraz dokument roboczy;
  • drużyna WSIiZ reprezentowała Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią w międzynarodowym konkursie umiejętności inwestowania w instrumenty finansowe Rotman International Trading Competition organizowanym przez Uniwersytet w Toronto. W konkursie brały udział 52 zespoły z 47 uczelni z całego świata, przede wszystkim największe uczelnie z USA oraz Kanady, jak również z Anglii, Irlandii, Włoch, Południowej Afryki, czy Hongkongu. W ostatecznym rozrachunku studenci WSIiZ zajęli wyśmienite 14. miejsce, wyprzedzając studentów tak renomowanych uczelni, jak: Stanford University, Academy of West Point, University of California Los Angeles, czy University of Chicago;
  • Joanna Foltarz, przewodnicząca samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została przewodniczącą Forum Uczelni Niepublicznych. Wyboru dokonano podczas II Zjazdu Forum Uczelni Niepublicznych. Forum jest podmiotem zrzeszającym samorządy studenckie uczelni niepublicznych znajdujących się na terenie Polski. Jest to organizacja działająca pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem FUN jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze niepublicznym;
  • dwie studentki kierunku finanse i rachunkowość otrzymały prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSIiZ była jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, której studentów uhonorowano tymi wyróżnieniami;
  • Piotr Nowakowski i Rafał Buszek, studenci kierunku turystyka i rekreacja reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata w siatkówce mężczyzn, które odbyły się w sierpniu i wrześniu 2014 roku. Studenci WSIiZ, wraz ze swoim zespołem wywalczyli 1. miejsce, sięgając po 40 latach po tytuł Mistrzów Świata.