Kategorie
Kategoria 2

Rozwijamy kierunki okołomedyczne i powołujemy Medyczne Konsorcjum Naukowo-Badawcze

Rozwijamy kierunki okołomedyczne i powołujemy Medyczne Konsorcjum Naukowo-Badawcze

Do podjęcia współpracy w ramach Medycznego Konsorcjum Naukowo-Badawczego Polski Wschodniej zaprosiliśmy znamienite placówki naukowo-badawcze z województw podkarpackiego i małopolskiego, m.in.: Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedrę Fizyki Politechniki Rzeszowskiej, Fundację Nauka dla Przemysłu i Środowiska. Podjęcie współpracy dotyczyło m.in. wymiany studentów w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych, prowadzenia wspólnych badań naukowych, a także wymiany nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. W związku z poszerzeniem oferty kierunków okołomedycznych (nowy kierunek dietetyka) oraz powołaniem komisji bioetycznej, od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014 nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu na Wydział Medyczny.